Savienoties ar mums

vide

Zaļais kurss: ES iegulda vairāk nekā 110 miljonus eiro LIFE projektos vides un klimata jomā 11 ES valstīs

AKCIJA:

Izdots

on

Komisija paziņo par ieguldījumu vairāk nekā 110 miljonu eiro apmērā LIFE programma integrētie projekti vides un klimata aizsardzībai, kas atlasīti pēc uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus, kas aptver 2020. gadu. Finansējums atbalstīs jaunus lielus vides un klimata projektus 11 ES valstīs – Kiprā, Čehijā, Dānijā, Igaunijā, Somijā, Francijā, Latvijā, Lietuvā, Nīderlande, Polija un Slovēnija. Projekti veicina a zaļā atveseļošanās no COVID-19 pandēmijas un atbalstīt Eiropas Zaļais kurss Tie ir darbības piemēri, lai sasniegtu galvenos Eiropas zaļā kursa mērķus saskaņā ar 2050. gadu. ES bioloģiskās daudzveidības stratēģija 2030. gadam un ES aprites ekonomikas rīcības plāns.

Eiropas Zaļā kursa izpildviceprezidents Franss Timmermanss sacīja: “Mums nav jātērē laiks, kad runa ir par klimata, bioloģiskās daudzveidības un piesārņojuma krīzēm. LIFE programma sniedz tiešu atbalstu projektiem visā ES un ļauj veselām valstīm un reģioniem aizsargāt un atjaunot dabu. Daba ir mūsu lielākais sabiedrotais, un mums par to ir jārūpējas, lai tā varētu par mums parūpēties. Es apsveicu katru no šodien atlasītajiem projektiem.

Vides, okeānu un zivsaimniecības komisārs Virginijus Sinkevičius piebilda: “LIFE programmas integrētie projekti ir viens no galvenajiem instrumentiem, lai padarītu zaļo pāreju par realitāti, īstenojot mērķtiecīgas izmaiņas uz vietas. Izmantojot šos projektus, dalībvalstis var padarīt savu ekonomiku zaļāku, atjaunot dabu un bioloģisko daudzveidību un uzlabot savu noturību. Ar nepacietību gaidu ieguvumus, ko šis ieguldījums dos 11 valstīs un ārpus to robežām.

Integrētie projekti ļauj dalībvalstīm apvienot papildu ES finansējuma avotus, tostarp lauksaimniecības, struktūrfondu, reģionālo un pētniecības fondu, kā arī valsts finansējumu un privātā sektora investīcijas. Paredzams, ka kopumā tiks īstenoti 11 projekti piesaistīt vairāk nekā 10 miljardus eiro papildu līdzekļu, ievērojami reizinot šodien piešķirtos resursus, lai panāktu reālas pārmaiņas uz vietas.

Zaļā kursa mērķu īstenošana uz vietas

Dabas aizsardzība: Projektā Francijā tiks ieviesti pasākumi, lai apturētu un mainītu bioloģiskās daudzveidības samazināšanos Grand Est reģionā, piemēram, izveidojot trīs izmēģinājuma meža teritorijas. Vēl viens projekts mazinās cilvēku darbību nelabvēlīgo ietekmi, kas apdraud Somijas jūras un piekrastes bioloģisko daudzveidību, uzraugot un uzlabojot valsts aizsargājamo jūras teritoriju tīkla pārvaldību. Šie projekti palīdzēs nodrošināt ES bioloģiskās daudzveidības stratēģija 2030. gadam.

Tīrs gaiss: Projektā Polijā tiks īstenoti pasākumi, lai uzlabotu vispārējo gaisa kvalitāti Silēzijas reģionā, kur gaisa piesārņojums ir viens no vissmagākajiem Eiropā, aizstājot maza mēroga cietā kurināmā mājas apkures iekārtas ar mazāk piesārņojošām alternatīvām. Šis projekts veicina ES siltumnīcefekta gāzu emisiju mērķi 2030. gadam un Nulles piesārņojuma rīcības plāns.

reklāma

Atkritumu apsaimniekošana: Kiprā projekta mērķis būs uzlabot pārstrādājamo un bioloģiski noārdāmo atkritumu infrastruktūru un savākšanas sistēmas. Latvijā galvenā uzmanība tiks pievērsta dalītās atkritumu savākšanas un sadzīves atkritumu atkārtotas izmantošanas uzlabošanai. Dānijā tiks īstenots projekts, kas paredzēts atkritumu rašanās novēršanai un labāka atkritumu tiesiskā regulējuma izveidei. Projekta mērķis Slovēnijā, cita starpā, būs panākt labāku nebīstamo būvniecības un nojaukšanas atkritumu pārstrādes līmeni. Kopumā četri projekti būs vērsti uz atkritumu rašanās novēršanu un resursu reģenerāciju, veicinot ES mērķu sasniegšanu Apļveida Ekonomika rīcības plāns un Atkritumu pamatdirektīva.

Klimata pārmaiņu mazināšana: LIFE finansējums palīdzēs Lietuvai sasniegt tās valsts enerģētikas un klimata plānā (NECP) noteiktos mērķus, tostarp efektīvākas ēkas, klimatam draudzīgu mobilitāti, enerģiju taupošu nozari un uzlabotu zaļo publisko iepirkumu. Igaunijā tiks radīti dažādi rīki un risinājumi pamatīgai renovācijai vairākās ēkās trīs pilsētās, ko pēc tam varēs atkārtot Igaunijā un citās dalībvalstīs un atbalstīt ES renovācijas viļņa stratēģija

Pielāgošanās klimata pārmaiņām: Nīderlandē LIFE finansējums palīdzēs stimulēt pielāgošanos klimata pārmaiņām vairākās nozarēs: ūdens apsaimniekošanā, infrastruktūrā, lauksaimniecībā, dabā, veselībā un telpiskajā/pilsētplānošanā. Projekts Morāvijas-Silēzijas reģionā Čehijā palielinās reģiona klimata noturību, uzlabos vides kvalitāti iedzīvotājiem un atbalstīs ilgtspējīgu attīstību. Abi projekti tiks īstenoti atbilstoši projekta mērķiem ES pielāgošanās stratēģija.

Uzziniet vairāk par 11 integrētajiem projektiem vietnē īsi apraksti.

fons

Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana LIFE programma ir ES finansējuma instruments rīcībai vides un klimata jomā. Tas darbojas kopš 1992. gada un ir līdzfinansējis vairāk nekā 5 projektu visā ES un ārpus tās. Komisija ir palielinājusi LIFE programmas finansējumu par gandrīz 500 % laikposmam no 60. līdz 2021. gadam. Tagad tas ir 2027 miljardi eiro. LIFE pašlaik ir četras apakšprogrammas: daba un bioloģiskā daudzveidība, aprites ekonomika un dzīves kvalitāte, klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās tām, kā arī pāreja uz tīru enerģiju.

LIFE programma nodrošina finansējumu integrētiem projektiem. Šie projekti atbalsta ES vides un klimata tiesību aktu un politiku īstenošanu reģionālā, vairāku reģionu, valsts vai starpvalstu līmenī. Integrētie projekti palīdz dalībvalstīm ievērot galvenos ES tiesību aktus sešās jomās: dabas aizsardzība, ūdens, gaiss, atkritumu apsaimniekošana, klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām.

Vairāk informācijas

pielikums – projektu apraksti

LIFE programma

LIFE integrētie projekti

Foto un video krājumi par bioloģisko daudzveidību

Dalieties ar šo rakstu:

EU Reporter publicē rakstus no dažādiem ārējiem avotiem, kas pauž dažādus viedokļus. Šajos pantos paustās nostājas ne vienmēr atbilst EU Reporter nostājai.

trending