Savienoties ar mums

Dzīvnieku labturība

Putnu gripas rēgs nozīmē, ka dzīvnieku veselībai ir jābūt Eiropas Parlamenta prioritātei

AKCIJA:

Izdots

on

Roksāna Fellere, Eiropas dzīvnieku veselības asociācijas AnimalhealthEurope ģenerālsekretāre

Pieaugošais risks saslimt ar mājlopu slimību – kā liecina pasaule putnu gripas izplatība piena lopiem — tieši tāpēc ES jau sen ir čempione dzīvnieku veselības uzlabošanā savās lauksaimniecības pārtikas sistēmās. Ātrums, ar kādu vakcīnas Piemēram, tika izstrādāti un izmantoti, lai aizsargātu mājlopus pret infekciozā katarālā drudža vīrusa uzliesmojumiem pēdējo nedēļu laikā, un tas parāda Eiropas dzīvnieku veselības nozares progresīvo raksturu.

Tomēr tādu slimību draudi kā putnu gripa nav vienīgais izaicinājums, ar ko saskaras kontinenta pārtikas piegāde. Pieaugošā klimata ietekme, tostarp pieaugošais karstums, sausums un plūdi, arī uzliek arvien lielāku slogu Eiropas lauksaimniekiem, lai tie ražotu pārtiku ilgtspējīgāk.

Līdz ar to, ka jūlijā ieņems jaunais parlaments, ES politikas veidotājiem ir jāturpina izmantot šo spēcīgo kontinentālo atbalstu labākai dzīvnieku veselībai.

Šādi rīkojoties, lauksaimnieki varēs ne tikai ilgtspējīgāk barot kontinentu, bet arī palielināt viņu noturību pret pieaugošajām klimata un slimību problēmām visā pasaulē. Neskatoties uz krasas izmaiņas Saskaņā ar ES Parlamenta sastāvu pēc nesenajām vēlēšanām labai dzīvnieku veselībai arī turpmāk ir jābūt visu partiju prioritātei, jo tā ir mūsu visu cilvēku un vides veselības uzlabošanas pamats.

Lai dzīvnieku veselību izvirzītu par prioritāti, tas vispirms nozīmē, ka ES politikas veidotājiem ir jāatzīst, ka dzīvnieku veselība ir bloka nākotnes darba kārtības galvenais elements.

ES ir jānodrošina, ka atbalsts dzīvnieku veselības nozarei un tās ieguldījums bloka darba kārtības sasniegšanā – no plkst. emisiju samazināšana lai uzlabotu kontinenta ilgtspējību pārtikas ražošana – tiek noteikta prioritāte, izmantojot notiekošos tiesību aktus un dialogus.

reklāma

Piemēram, dzīvnieku veselības nozarei var būt galvenā loma šā pasākuma rezultātos Stratēģiskais dialogs, ko uzsāka ES, lai veidotu kontinenta lauksaimniecības nākotni, kas labāk atbalsta lauksaimniekus un viņu vajadzības.

Atbalstot uzlabotus veselības aizsardzības pasākumus kontinenta mājlopiem, nodrošinot jaunas tehnoloģijas, piemēram, vakcīnas, vai apmācot vairāk veterinārārstu, var sniegt daudz priekšrocību Eiropas lauksaimniekiem un kopienām, kurām viņi kalpo.

Tas ne tikai aizsargātu lauksaimnieku iztikas līdzekļus pret pieaugošajiem slimību draudiem, bet arī palīdzētu nodrošināt ilgtspējīgāku pārtikas ražošanu un mazāku slimību radīto zaudējumu skaitu. Tāpēc turpmākais atbalsts Eiropas lauksaimniekiem nevar būt bez noteikumiem dzīvnieku veselības uzlabošanai.

Otrkārt, lai pilnībā izmantotu dzīvnieku veselības nozares potenciālu un uzlabotu veselības un ilgtspējības rezultātus, ir jāsaglabā konkurētspējīga Eiropas veterinārmedicīnas nozare.

Lai to panāktu, regulējumam un politikai ir jāatspoguļo lopkopības nozares realitāte, atbalstot tālredzīgāku pieeju dzīvnieku veselībai un tās daudzajiem ieguvumiem.

Francijas nesen vakcinācijas kampaņa pīlēm, piemēram, bija efektīva reakcija pret putnu gripas draudiem, taču tajā pašā laikā demonstrēja izaicinājumus, kas joprojām pastāv no dažkārt pretrunīgās politikas vides attiecībā uz dzīvnieku veselību un labturību pret tirdzniecību.

Piemēram, lai gan vakcinācija neapšaubāmi palīdzēja glābt dzīvības un aizsargāt Francijas lauksaimnieku iztikas līdzekļus, šis solis tomēr izraisīja importa ierobežojumu vilni no Francijas tirdzniecības partneriem.

Tomēr, neskatoties uz šiem izaicinājumiem, Eiropa joprojām ir pasaules līderis dzīvnieku veselības jomā, un tai ir jāturpina šis mantojums.

Eiropas politikas veidotāji to var izdarīt, turpinot atbalstīt dinamisku un konkurētspējīgu veterināro zāļu nozari, lai nodrošinātu tik ļoti nepieciešamos produktus, lai risinātu pieaugošās slimības problēmas. Tas nozīmē nodrošināt, ka tiesību akti atbalsta dzīvnieku veselības nozari, spēlējot vadošo lomu, palīdzot kontinentam sasniegt tās ilgtspējības un turpmāko lauksaimniecības pārtikas programmu.

Visbeidzot, ES politikas veidotājiem ir jāatzīst dzīvnieku veselības nozīme, dodot lauksaimniekiem iespēju ražot vairāk pārtikas ilgtspējīgāk.

Ar dzīvnieku slimībām, kas izraisa zaudējumus vismaz 20% lopkopības produkcijas apjomu visā pasaulē katru gadu, atbalstot lauksaimniekus ar labāku piekļuvi veterinārajiem pakalpojumiem un jaunākajiem dzīvnieku veselības produktiem, var dot viņiem iespēju ilgtspējīgāk barot kontinentu, vienlaikus aizsargājot viņu iztiku.

Būtiski, ka tas nozīmē ieklausīties un izprast problēmas, ar kurām saskaras kontinenta lauksaimnieki, vienlaikus atbalstot viņus, nodrošinot labāku piekļuvi veterinārajiem pakalpojumiem un visiem dzīvnieku veselības produktiem, kuru pieejamība nav vienāda visā kontinentā. Šādi rīkojoties, tiks nodrošināta ne tikai viņu iztika, bet arī viņu ieguldījums nodrošinātībā ar pārtiku visā kontinentā.

No klimata pārmaiņām līdz lauksaimnieku neapmierinātībai ar bloka lauksaimniecības pārtikas darba kārtības virzienu, ES nākamā parlamenta darbu saraksts neapšaubāmi būs sakrauts, un uzmanība tiks novirzīta daudzos dažādos virzienos.

Izvirzot dzīvnieku veselību priekšplānā un centrā, ES var nodrošināt ne tikai to, ka kontinents saskaras ar pieaugošiem draudiem pārtikas ražošanai, bet arī to, ka tā var spert pirmos pasākumus, kas vajadzīgi, lai radītu ilgtspējīgāku un veselīgāku nākotni visiem.

Dalieties ar šo rakstu:

EU Reporter publicē rakstus no dažādiem ārējiem avotiem, kas pauž dažādus viedokļus. Šajos pantos paustās nostājas ne vienmēr atbilst EU Reporter nostājai.

trending