Savienoties ar mums

vide

ES vadītāji atzīst, ka klimata pārmaiņu un bioloģiskās daudzveidības samazināšanās radītie zaudējumi pieaug

AKCIJA:

Izdots

on

Līdz ar Ursulas fon der Leienas apstiprināšanu potenciālajam otrajam Eiropas Komisijas priekšsēdētāja amatam Eiropadome pieņēma jaunu prioritāšu kopumu, uzsverot, cik svarīgi ir turpināt zaļo pāreju. Tajā pašā laikā ir parādījušās bažas par vides standartu atkāpšanos, jo ES vadītāji cenšas samazināt administratīvo un regulatīvo slogu.

Eiropas līderi pieņēma izšķirošus lēmumus par ES vadību un stratēģisko virzību nākamajiem pieciem gadiem. Viņi apstiprināja Ursulu fon der Leienu potenciālajam otrajam termiņam Eiropas Komisijas priekšsēdētāja amatā, gaidot apstiprinājumu Eiropas Parlamentā. Turklāt vadītāji iecēla galvenos amatus, tostarp topošo Eiropadomes priekšsēdētāju un augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos, un pieņēma Eiropadomes stratēģisko programmu, kas nosaka ES politiskās prioritātes nākotnē.

Paceļ īkšķus, lai fon der Leiena turpinātu zaļo pāreju

Fon der Leienas atkārtota iecelšana par Eiropadomes vēlamo kandidāti uz Komisijas prezidentūru ļauj cerēt uz Eiropas Zaļo kursu, kas bija viņas pamatiniciatīva iepriekšējā pilnvaru laikā. Taču tagad viņa saskaras ar sarežģītu uzdevumu nodrošināt absolūto vairākumu Eiropas Parlamentā, kam nepieciešams vismaz 361 EP deputāta atbalsts.

Pēc ES vēlēšanām ir pieaudzis to EP deputātu skaits, kuri kritizē Eiropas zaļo kursu. Neraugoties uz pastāvošajām bažām par to, ka Eiropas Parlaments ir vairāk pret vidi vērsts, Pasaules Dabas fonda analīze par ES politisko partiju saistībām nākamajam termiņam liecina, ka liels politiskais vairākums joprojām atbalsta turpmāku rīcību klimata un dabas jomā.

Estere Asina, Pasaules Dabas fonda Eiropas politikas biroja direktore, teica: “Ursulai fon der Leienai tagad būtu jāparāda konsekvence, lai rastu atbalstu parlamentā. Viņai ir jāsniedz dzelžainas garantijas, ka Eiropas Zaļais kurss joprojām būs viņas politikas darba kārtības centrālais punkts, un pretoties jebkuriem aicinājumiem, tostarp no viņas politisko sabiedroto aicinājumiem, atkāpties no vides standartiem, jo ​​īpaši attiecībā uz dabas aizsardzību un atjaunošanu.

Fon der Leienas rīcība vairākus mēnešus pirms vēlēšanām radīja šaubas par viņas apņemšanos ievērot savu darba kārtību, jo viņa atcēla vides noteikumus, lai izpatiktu agroindustrijai, un tikai lēnprātīgi aizstāvēja Zaļo kursu savas kampaņas laikā kā ETP galvenā kandidāte.

Stratēģiskajā programmā ir atzīts bezprecedenta izaicinājums, ko rada klimata pārmaiņas, bioloģiskās daudzveidības samazināšanās un piesārņojums.

Papildus augstāko amatu iecelšanai Eiropas vadītāji vienojās par stratēģisko plānu nākamajiem gadiem, kas jāīsteno ES iestādēm. Stratēģiskā programma uzsver zaļās pārejas būtisko būtību Eiropas labklājībai un konkurētspējai.

Eiropas vadītāji atkārtoti apstiprināja savu apņemšanos nodrošināt taisnīgu un godīgu klimata pāreju, lai līdz 2050. gadam panāktu klimata neitralitāti. Nesen pieņemot Dabas atjaunošanas likumu, viņi arī ir apņēmušies turpināt aizsargāt dabu un novērst ekosistēmu degradāciju. Šīs saistības raida spēcīgus signālus Eiropas Komisijai un tās nākamajam priekšsēdētājam. Jo īpaši līderu uzsvars uz okeāni un ūdens izturīgsTagad ir jāseko līdzi.

Taču Stratēģiskā programma arī aicina samazināt birokrātisko un normatīvo slogu un reformēt administratīvās procedūras, tostarp atļauju izsniegšanu.

Estere Asina, Pasaules Dabas fonda Eiropas politikas biroja direktore, teica: “Iepriekšējie mēģinājumi vienkāršot tiesību aktus bieži vien ir vājinājuši vides noteikumus un standartus, kas paredzēti, lai aizsargātu cilvēkus un dabu, uz kuru mēs visi paļaujamies. Tā vietā, lai grautu spēkā esošos vides tiesību aktus, ES vadītājiem un Komisijai jākoncentrējas uz to, lai panāktu panākumus politikā, par kuru viņi ir vienojušies, kā noteikts viņu stratēģiskajā plānā. Pēdējā desmitgadē lielākā daļa ar vides tiesību aktiem saistīto problēmu ir radušās sliktas valsts īstenošanas un politiskās apņemšanās trūkuma dēļ, nevis ES tiesību aktu nepilnības.

Kopumā jaunā Stratēģiskā programma šķiet plašāka un mazāk detalizēta nekā 2019. gada nolīgums, tostarp attiecībā uz klimata un vides politiku. Nākamajam Komisijas priekšsēdētājam tagad būs jāizklāsta konkrētākas iniciatīvas.

Dalieties ar šo rakstu:

EU Reporter publicē rakstus no dažādiem ārējiem avotiem, kas pauž dažādus viedokļus. Šajos pantos paustās nostājas ne vienmēr atbilst EU Reporter nostājai.

trending