Savienoties ar mums

vide

Pieņemts neto nulles rūpniecības likums

AKCIJA:

Izdots

on

Eiropas Komisija ir paudusi gandarījumu par Net-Zero Industry Act (NZIA) galīgo pieņemšanu, kas virza ES uz pareizā ceļa, lai stiprinātu galveno tīro tehnoloģiju vietējās ražošanas jaudu. Izveidojot vienotu un paredzamu uzņēmējdarbības vidi tīro tehnoloģiju ražošanas nozarei, NZIA palielinās ES rūpnieciskās bāzes konkurētspēju un noturību un atbalstīs kvalitatīvu darba vietu radīšanu un kvalificētu darbaspēku..

Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena sacīja, ka ar Net-Zero Industry Act “ES tagad ir tiesiskā vide, kas ļauj mums ātri palielināt tīro tehnoloģiju ražošanu. Likums rada vislabākos apstākļus tām nozarēm, kuras mums ir ļoti svarīgas, lai līdz 2050. gadam sasniegtu nulles līmeni. Pieprasījums pieaug Eiropā un visā pasaulē, un tagad mēs esam sagatavoti, lai apmierinātu vairāk šī pieprasījuma ar Eiropas piedāvājumu.

Palielinot ES iekšējo nulles tehnoloģiju ražošanu, NZIA samazinās risku, ka mēs aizstāsim atkarību no fosilā kurināmā ar tehnoloģiju atkarību no ārējiem dalībniekiem. Tas savukārt palīdzēs padarīt mūsu enerģētikas sistēmu tīrāku un drošāku, ar pieņemamām cenām un mājās ražotiem tīras enerģijas avotiem aizstājot nestabilo fosilā kurināmā importu.

Lai ES kļūtu par līderi tīro tehnoloģiju nozarē, NZIA nosaka stratēģisko nulles nulles tehnoloģiju ražošanas jaudas etalonu, lai līdz 40. gadam apmierinātu vismaz 2030 % no ES ikgadējām ieviešanas vajadzībām. Šis kritērijs nodrošina paredzamību, noteiktību un ilgu laiku. - termiņa signālus ražotājiem un investoriem un ļauj izsekot progresam. Lai atbalstītu oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas projektus un palielinātu CO2 uzglabāšanas vietu pieejamību Eiropā, NZIA arī nosaka mērķi līdz 50. gadam ES ģeoloģiskajās CO2 uzglabāšanas vietās sasniegt 2030 miljonus tonnu ikgadējās iesūknēšanas jaudas.

“Eiropas Zaļais kurss ir mūsu izaugsmes stratēģija, un tai ir vajadzīgas konkurētspējīgas Eiropas nozares, lai uzplauktu nākotnes tīro tehnoloģiju tirgos,” sacīja Marošs Šefčovičs, Komisijas izpilddirektors vietnieks Eiropas zaļā kursa jautājumos. “Neto nulles rūpniecības likums garantēs Eiropas atbalstu plašam stratēģisku un kritisku nozaru lokam, palīdzot tām attīstīt savus tirgus, apmācīt un pieņemt darbā Eiropas darbiniekus un konkurēt līdzvērtīgos konkurences apstākļos ar starptautiskajiem konkurentiem. Ātrās sarunas par šo Komisijas priekšlikumu un tā pieņemšana liecina, ka Eiropa ir gatava reaģēt uz globāliem izaicinājumiem un atbalstīt tās rūpniecību un darbiniekus, lai kopīgi īstenotu Eiropas zaļo kursu.

Papildus mērķu noteikšanai jaunā regula uzlabo nosacījumus investīcijām nulles tehnoloģijās, vienkāršojot un paātrinot atļauju izsniegšanas procedūras, samazinot administratīvo slogu un atvieglojot piekļuvi tirgiem. Valsts iestādēm būs jāņem vērā ilgtspējības, noturības, kiberdrošības un citi kvalitatīvie kritēriji tīro tehnoloģiju iepirkumu procedūrās un izsolēs par atjaunojamās enerģijas ieviešanu.

reklāma

Dalībvalstis varēs atbalstīt virkni neto nulles tehnoloģiju, piemēram, saules fotoelektrisko enerģiju, vēja enerģiju, siltumsūkņus, kodoltehnoloģijas, ūdeņraža tehnoloģijas, baterijas un tīkla tehnoloģijas, izveidojot “stratēģiskus projektus”, kuriem valsts līmenī būtu piešķirts prioritātes statuss, īsāki atļauju izsniegšanas termiņi un racionalizētas procedūras.

“Enerģētikas krīze mums deva galveno mācību: mums ir jāizvairās no jebkādas atkarības no viena piegādātāja,” sacīja enerģētikas komisāre Kadri Simsone. “Ar Net-Zero Industry Act Eiropa būs labi aprīkota ar spēcīgāku rūpniecisko bāzi, lai panāktu pāreju uz tīru enerģiju. Ar vienkāršāku un ātrāku atļauju piešķiršanu ražošanas projektiem, atbalstu inovācijām un prasmēm un labāku piekļuvi tirgum augstas kvalitātes tīro tehnoloģiju produktiem, mēs nodrošināsim, ka Eiropas tīro tehnoloģiju ražotāji var konkurēt līdzvērtīgos konkurences apstākļos. Tas nodrošinās, ka varam sasniegt mūsu ambiciozos atjaunojamo energoresursu un energoefektivitātes mērķus 2030. gadam, vienlaikus saglabājot mūsu rūpniecības konkurētspēju.

Energoietilpīgas nozares, piemēram, tērauda, ​​ķīmisko vielu vai cementa ražošanas nozares ckomponentus, kas tiek izmantoti šajās neto nulles tehnoloģijās un kas iegulda dekarbonizācijā, var arī atbalstīt, izmantojot likumā paredzētos pasākumus. Net-Zero Acceleration Valleys izveide vēl vairāk atvieglos tādu kopu izveidi, kurās ES rūpnieciskā darbība ir līdz nullei.

NZIA ietver pasākumus ieguldījumiem izglītībā, apmācībā un inovācijās, izveidojot Net-Zero Industry Academies, lai trīs gadu laikā apmācītu 100,000 XNUMX darbinieku un atbalstītu profesionālo kvalifikāciju savstarpēju atzīšanu. Tiks izveidotas reglamentējošās smilšu kastes, lai pārbaudītu novatoriskas neto nulles tehnoloģijas saskaņā ar elastīgiem normatīvajiem nosacījumiem. Visbeidzot, Net-Zero Europe platforma kalpos kā centrālais koordinācijas centrs, kurā Komisija un ES valstis varēs apspriest un apmainīties ar informāciju, kā arī apkopot ieinteresēto personu ieguldījumu.

Dalieties ar šo rakstu:

EU Reporter publicē rakstus no dažādiem ārējiem avotiem, kas pauž dažādus viedokļus. Šajos pantos paustās nostājas ne vienmēr atbilst EU Reporter nostājai.

trending