Savienoties ar mums

vide

Renovācijas vilnis: renovācijas līmeņa dubultošana, lai samazinātu emisijas, veicinātu reģenerāciju un samazinātu enerģijas trūkumu

Izdots

on

Eiropas Komisija ir publicējusi to Atjaunošanas viļņu stratēģija to improve the energy performance of buildings. The Commission aims to at least double renovation rates in the next ten years and make sure renovations lead to higher energy and resource efficiency. This will enhance the quality of life for people living in and using the buildings, reduce Europe's greenhouse gas emissions, foster digitalisation and improve the reuse and recycling of materials. By 2030, 35 million buildings could be renovated and up to 160,000 additional green jobs created in the construction sector.

Buildings are responsible for about 40% of the EU's energy consumption, and 36% of greenhouse gas emissions. But only 1% of buildings undergo energy efficient renovation every year, so effective action is crucial to making Europe climate-neutral by 2050. With nearly 34 million Europeans unable to afford keeping their homes heated, public policies to promote energy efficient renovation are also a response to energy poverty, support the health and wellbeing of people and help reduce their energy bills. The Commission has also published today a Recommendation for member states on tackling energy poverty.

European Green Deal Executive Vice-President Frans Timmermans said: “We want everyone in Europe to have a home they can light, heat, or cool without breaking the bank or breaking the planet. The Renovation Wave will improve the places where we work, live and study, while reducing our impact on the environment and providing jobs for thousands of Europeans. We need better buildings if we want to build back better.”

Energy Commissioner Kadri Simson said: “The green recovery starts at home. With the Renovation Wave we will tackle the many barriers that today make renovation complex, expensive and time consuming, holding back much needed action. We will propose better ways to measure renovation benefits, minimum energy performance standards, more EU funding and technical assistance encourage green mortgages and support more renewables in heating and cooling. This will be a game changer for home-owners, tenants and public authorities.”

Stratēģijā prioritāte būs darbībām trīs jomās: apkures un dzesēšanas dekarbonizācija; enerģijas trūkuma un ēku ar sliktāko veiktspēju novēršana; un sabiedrisko ēku, piemēram, skolu, slimnīcu un administratīvo ēku, atjaunošana. Komisija ierosina nojaukt esošos šķēršļus visā renovācijas ķēdē - sākot no projekta ieceres līdz finansēšanai un pabeigšanai - ar politikas pasākumu kopumu, finansēšanas instrumentiem un tehniskās palīdzības instrumentiem.

Stratēģija ietvers šādas vadošās darbības:

 • Stronger regulations, standards and information on the energy performance of buildings to set better incentives for public and private sector renovations, including a phased introduction of mandatory minimum energy performance standards for existing buildings, updated rules for Energy Performance Certificates, and a possible extension of building renovation requirements for the public sector;
 • ensuring accessible and well-targeted funding, including through the ‘Renovate' and ‘Power Up' Flagships in the Recovery and Resilience Facility under NextGenerationEU, simplified rules for combining different funding streams, and multiple incentives for private financing;
 • increasing capacity to prepare and implement renovation projects, from technical assistance to national and local authorities through to training and skills development for workers in new green jobs;
 • paplašināt ilgtspējīgu būvizstrādājumu un pakalpojumu tirgu, tostarp integrēt jaunus materiālus un uz dabu balstītus risinājumus, kā arī pārskatīt tiesību aktus par būvizstrādājumu tirdzniecību un materiālu atkārtotas izmantošanas un reģenerācijas mērķiem;
 • creating a New European Bauhaus, an interdisciplinary project co-steered by an advisory board of external experts including scientists, architects, designers, artists, planners and civil society. From now until summer 2021 the Commission will conduct a broad participatory co-creation process, and will then set up of a network of five founding Bauhaus in 2022 in different EU countries, and;
 • developing neighbourhood-based approaches for local communities to integrate renewable and digital solutions and create zero-energy districts, where consumers become prosumers selling energy to the grid. The strategy also includes an Affordable Housing Initiative for 100 districts.

Pārskatot Atjaunojamo energoresursu direktīvu 2021. gada jūnijā, tiks apsvērts atjaunojamās enerģijas apsildes un dzesēšanas mērķa stiprināšana un minimālā atjaunojamās enerģijas līmeņa ieviešana ēkās. Komisija arī pārbaudīs, kā ES budžeta resursus kopā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ES ETS) ieņēmumiem varētu izmantot, lai finansētu valstu energoefektivitātes un ietaupījumu shēmas, kuru mērķis ir iedzīvotāji ar zemākiem ienākumiem. Ekodizaina ietvarstruktūra tiks tālāk attīstīta, lai nodrošinātu efektīvus izstrādājumus lietošanai ēkās un veicinātu to izmantošanu.

Renovācijas vilnis nenozīmē tikai esošo ēku energoefektivitātes palielināšanu un klimata neitralitāti. Tas var izraisīt liela mēroga mūsu pilsētu un veidotās vides pārveidi. Tā var būt iespēja sākt uz nākotni vērstu procesu, lai ilgtspējību saskaņotu ar stilu. Kā paziņoja prezidents fon der Lejens, Komisija uzsāks Jauno Eiropas Bauhaus, lai koptu jaunu Eiropas estētiku, kas apvieno sniegumu ar izdomu. Mēs vēlamies padarīt dzīvojamo vidi pieejamu ikvienam un atkal apprecēties par pieņemamu cenu ar māksliniecisko, tikko noturīgā nākotnē.

fons

COVID-19 krīze ir pievērsusi uzmanību mūsu ēkām, to nozīmei ikdienas dzīvē un trauslumam. Pandēmijas laikā miljoniem eiropiešu mājas ir bijušas ikdienas uzmanības centrā: birojs tiem, kuri strādā tāldarbā, bērnudārzs vai bērnudārzs, kas paredzēts maiņai, bērniem un skolēniem, daudziem iepirkšanās vai izklaides centrs.

Ieguldījumi ēkās var iepludināt ļoti nepieciešamo stimulu būvniecības nozarē un makroekonomikā. Renovācijas darbi ir darbietilpīgi, rada darba vietas un ieguldījumus, kas sakņojas bieži vietējās piegādes ķēdēs, rada pieprasījumu pēc ļoti energoefektīvām iekārtām, palielina noturību pret klimatu un piešķir īpašumiem ilgtermiņa vērtību.

Lai sasniegtu vismaz 55% emisiju samazināšanas mērķi 2030. gadam, ko Komisija ierosināja 2020. gada septembrī, ES jāsamazina ēku siltumnīcefekta gāzu emisijas par 60%, to enerģijas patēriņš par 14% un apkures un dzesēšanas enerģijas patēriņš līdz 18%.

Eiropas politikai un finansējumam jau ir bijusi pozitīva ietekme uz jaunu ēku energoefektivitāti, kas tagad patērē tikai pusi no enerģijas, kas uzbūvēta pirms vairāk nekā 20 gadiem. Tomēr 85% ēku ES tika uzceltas vairāk nekā pirms 20 gadiem, un paredzams, ka 85-95% joprojām stāvēs 2050. gadā. Lai tās atbilstu līdzīgiem standartiem, nepieciešams renovācijas vilnis.

Vairāk informācijas

Atjaunošanas viļņu stratēģija

pielikums un Dienestu darba dokuments par renovācijas viļņu stratēģiju

Memo (Q&A) on the Renovation Wave Strategy

Faktu lapa par atjaunošanas viļņu stratēģiju

Faktu lapa par jauno Eiropas Bauhaus

Enerģijas nabadzības ieteikums

pielikums un Dienestu darba dokuments par ieteikumu par enerģijas trūkumu

Renovation Wave tīmekļa lapa

Enerģijas nabadzības vietne

 

Circular ekonomika

Kāpēc valstīm un reģioniem vajadzētu meklēt aprites pieeju, lai atjaunotu un pārveidotu savu ekonomiku?

Izdots

on

Līdz 2050. gadam pasaule patērēs resursus, kas līdzvērtīgi trim planētām Zeme. Ņemot vērā arvien pieaugošo neierobežoto ierobežoto resursu patēriņu, ir ārkārtīgi nepieciešama ātra un apzināta rīcība, lai atbildētu uz šo problēmu. Un tomēr 2019. gadā mēs nosūtījām mazāk nekā desmitā daļa (a tikai 8.6%) visa cikla laikā saražotā materiāla atkārtoti jāizmanto un jāpārstrādā. Tas ir samazinājies par 1% no 9.1% no 2018, progresa demonstrēšana nav eksponenciāla, raksta Kliona Hovija un Laura Nolana.

Aprites ekonomikas attīstības ceļš Eiropā varētu izraisīt a Primārā materiāla patēriņa samazinājums par 32% līdz 2030. gadam un par 53% līdz 2050. gadam. Kas tad kavē drosmīgu rīcību šo mērķu sasniegšanai?

2020. gada martā ES uzsāka a jauns aprites ekonomikas rīcības plāns atbildot uz Eiropas padarīšanu “tīrāku un konkurētspējīgāku”, ar Eiropas Komisijas prezidentu Uršulu fon der Leenu norādot ka “aprites ekonomika padarīs mūs mazāk atkarīgus un palielinās mūsu izturību. Tas ir ne tikai labs mūsu videi, bet arī samazina atkarību, saīsinot un dažādojot piegādes ķēdes. ” Septembrī fon der Lejens ierosināja palielināt emisiju samazināšanas mērķus par vairāk nekā trešdaļu ceļā uz to, lai ES līdz 2050. gadam kļūtu neitrāla.

Vienlaikus reģionālās un valstu valdības cīnās pret Covid-19 pandēmijas sekām, lai palīdzētu atjaunot savu ekonomiku, radīt un saglabāt darbavietas. Apkārtējās ekonomikas pāreja ir atslēga šai atjaunošanai, vienlaikus sasniedzot Parīzes nolīgumā un nesenajā ES Zaļajā vienošanās noteiktos neto nulles emisiju mērķus, lai nodrošinātu, ka mūsu ekonomika nosaka ilgtspējīgu ceļu mūsu nākotnei.

Apņemties aprites ekonomiku, lai nodrošinātu darbavietas un finansējumu

Cirkulārā ekonomika var radīt jaunas ekonomiskas iespējas, nodrošināt, ka rūpniecība ietaupa materiālus, un radīt papildu vērtību no produktiem un pakalpojumiem. No 2012. līdz 2018. gadam to skaits ar aprites ekonomiku saistītas darba vietas ES pieauga par 5%. Varētu radīt apļveida pāreju Eiropas mērogā 700,000 jaunas darbavietas līdz 2030. gadam un palielināt ES IKP vēl par 0.5%.

Apļveida ekonomika var veicināt investīcijas, nodrošināt jaunu finansējumu un paātrināt atveseļošanas plāni pēc pandēmijas. Reģioni, kas aptver aprites ekonomiku, varēs ražas finansējums no Eiropas Savienības “Nākamās paaudzes” atveseļošanās un noturības finansēšanas instrumentiem, tostarp Eiropas Zaļā darījuma ieguldījumu plāns, InvestEU un līdzekļi, kas atbalsta aprites ekonomikas rīcības plānu. Eiropas Reģionālās attīstības fonds papildinās privāto inovāciju finansējumu, lai tirgū radītu jaunus risinājumus. Eiropas Savienības un tās dalībvalstu politiskais un ekonomiskais atbalsts, lai izstrādātu vietējo politiku par labu aprites ekonomikai, veicina nacionālo un reģionālo stratēģiju un sadarbības rīku izstrādi, piemēram, Slovēnija un Rietumbalkāni valstis.

Virzība uz sistēmu jauninājumiem, lai paātrinātu pāreju

Šodien mēs varam redzēt daudzas lieliskas atsevišķas iniciatīvas pilsētās un reģionos visā Eiropā. Bet "parastās pieejas nebūs pietiekamas", Komisija norādīja pagājušā gada decembrī, kad tā publicēja Eiropas zaļo piedāvājumu priekšlikumus. vides komisārs Virginijus Sinkevičius teica, ka būs nepieciešamas sistēmiskākas izmaiņas, lai pārietu tikai uz atkritumu apsaimniekošanu un panāktu patiesu pāreju uz aprites ekonomiku.

Lai gan pašreizējie inovācijas projekti rada pievienoto vērtību pārejai uz aprites ekonomiku, problēma, ar kuru mēs joprojām saskaramies, ir jāstrādā daudzās disciplīnās un vērtību ķēdēs vienlaicīgi. Šāda transversāla pieeja prasa sarežģītu un formālu koordināciju. Pārejai uz aprites ekonomiku jābūt sistēmiskai un jāietver visās sabiedrības daļās, lai tā būtu patiešām pārveidojoša.

Veidnes nav, bet ir metodika

Cilvēki ātri skata problēmu un atrod tūlītēju risinājumu. Atsevišķu izaicinājumu risinājumi pakāpeniski uzlabos pašreizējo statusu, taču nepalīdzēs sasniegt vērienīgos mērķus, ņemot vērā kopējo ainu. Turklāt wcepure var darboties vienā pilsētā vai reģionā, var nedarboties citā tirgū. "Veidnes un plāni, kā mainīt pilsētas, lai tās kļūtu par apļveida, ir lineārs domāšanas veids," skaidroja Ladeja Godina Košir, Circular Change direktore, Eiropas aprites ekonomikas ieinteresēto personu platformas priekšsēdētāja. “Mums jāmācās vienam no otra un jāsaprot, kas ir izdevies. Mums arī jāuzdrošinās redzēt, kā katra pilsēta ir unikāla, izstrādājot katras pilsētas aprites ekonomikas modeļus. ”

Mums ir vajadzīgi mehānismi, kas var palīdzēt mums mācīties no citiem, bet arī rūpēties par unikālu vidi un pastāvīgi mainīgajām vajadzībām. EIT Climate-KIC procesu, ko mēs izmantojam, lai to izdarītu, sauc par dziļu demonstrāciju. Tas ir sistēmu projektēšanas rīks, kas teritorijas un vērtību ķēdes pārveido par dzīvām aprites ekonomikas un inovāciju laboratorijām, kas ir gatavas plaša mēroga, uz darbību balstītai ieviešanai.

Dziļie demonstrējumi: pārnesama metodika

Slovēnija ir viens piemērs starp daudzām valstīm, kas apņēmušās veikt plaša mēroga cirkulāru pāreju, sadarbojoties ar EIT Climate-KIC, lai izstrādātu un īstenotu paraugdemonstrējumu, kas risinātu visu vērtību ķēdes pārveidošanu, izmantojot politiku, izglītību, finanses, uzņēmējdarbību un sabiedrības iesaistīšanos. Šīs pieredzes elementi ir atkārtojami visās citās Eiropas pārbaudes vietās: pašlaik mēs strādājam, lai izstrādātu aprites ekonomikas pārejas pieeju ar tādām valstīm kā Itālija, Bulgārija un Īrija, reģioni, piemēram, Kantabrija Spānijā, un tādas pilsētas kā Milāna un Lēvena, kas pierāda, ka daudzveidīgs ekonomikas var iesaistīties un ieviest pāreju plašā mērogā.

Lai ieviestu sistēmiskus apļveida risinājumus, ieinteresētajām personām ir jāsadarbojas visā ES, valsts, reģionālajā un vietējā līmenī. EIT Climate-KIC ir kolektīvās mācīšanās izmantošana kompleksos jautājumos un izaicinājumos, tostarp rīkojot vairākus seminārus ar nozares, administrācijas, NVO, valsts un privātā sektora, kā arī pētniecības un akadēmiskās aprindas dalībniekiem.

Nevienu neatstājot

Galvenie ieguvēji no ilgtspējīgas, zemas oglekļa emisijas pārejas ir vietējās kopienas, rūpniecība un uzņēmumi, kā arī citas ieinteresētās puses no dažādās nozarēs un vērtību ķēdēs. Ir ļoti svarīgi piešķirt īpašumtiesības uz šo pārveidi un tās rīcības plāniem visiem iedzīvotājiem, bez kuriem efektīvas pārejas nenotiks. Tas ietver sabiedrības locekļus, valsts darbiniekus, akadēmiķus, uzņēmējus, studentus un politikas veidotājus.

Šī visu dalībnieku integrācija tik daudzās mūsu sabiedrības daļās nodrošina to, ka portfeļa pieejā tiek iekļauti uztveroši un plūstoši saskarņu ietvari. Tomēr šodien politikas un fiskālās sistēmas ir izstrādātas lineārai ekonomikai. Sadarbojoties ar valsts pārvaldi un Eiropas Komisiju, lai veicinātu dialogu ar visām ieinteresētajām personām, EIT Climate-KIC piesaista darbību dažādos pārvaldes līmeņos un nozarēs: ja mums ir jāmaina visa sistēma, sadarbība tikai ar vienu ministriju to nemazinās. Pašreizējā darbā mēs esam redzējuši, ka daudzi reģionu departamenti ir nopietni un apņēmības pilni strādāt kopā. Bet, kad lēmumu pieņēmēji pulcējas pie galda, lai izpakotu sarežģītu problēmu, piemēram, aprites ekonomiku, nav nekas neparasts, ka saprotams, ka nav bijis pietiekami daudz laika, lai sarunātos pareizi, lai koordinētu programmas, nekā vairāku starp resoru vai ministriju budžeta pozīcijas. Mūsu cirkulārās ekonomikas pārejas dziļo demonstrāciju ietvaros pārejas politikas laboratorija darbojas vairākās valdības struktūrās, lai pārveidotu un pārformulētu jaunas politikas, kas cirkularitāti integrē jaunā normatīvajā regulējumā.

A cnerātna ekonomika var radīt ilgtspējīgu un iekļaujošu sabiedrību

Iesaistot visas dažādās kopienas un ieinteresētās puses, kā arī nodrošinot vietas, kur ikviens var mācīties, attīstīt un uzturēt attiecīgās prasmes, iedzīvotāji var piedalīties un iesaistīties pārejās - nodrošinot, ka uzmanības centrā joprojām ir reģiona daudzveidīgā realitāte.

Ja šajā bezprecedenta sabiedrības traucējumu laikā Eiropas reģioni izmantos šo iespēju, lai izveidotu iekļaujošākas un konkurētspējīgākas aprites ekonomikas programmas, pieaugošie ieguvumi runās paši par sevi. Tas nozīmē pāreju no individuāliem tehnoloģiskiem risinājumiem uz plašāku darbību portfeli, kas stimulēs jaunas prasmes un radīs darbavietas, sasniegs nulles emisijas un uzlabos piekļuvi uzlabotai dzīves kvalitātei. Tas nozīmē strādāt godīgi un pārredzami. Tas nozīmē noteikt un pēc tam mainīt politiku, kas kavē sistēmisko inovāciju rašanos. Izmantojot dziļu demonstrāciju atbalstu, EIT Climate-KIC integrē mācības, palīdz dalīties šajās mācībās un balstās uz labāko praksi un vietējo pielāgošanos, lai citos tirgos, reģionos un pilsētās izveidotu ilgtspējīgu un iekļaujošu sabiedrību.

Atlīdzība pastiprinātu visu, ko ir iecerējis sasniegt reģions: sasniegt neto nulles oglekļa emisijas, ļaut reģioniem saglabāt konkurētspēju un neatstāt nevienu.

Kliona Hovija jau vairāk nekā 20 gadus strādā kā vides konsultante, atbalstot gan publisko, gan privāto sektoru tādās jomās kā saglabāšana, resursu efektivitāte, rūpnieciskā ekoloģija un simbioze. EIT Climate-KIC viņa ir vadošā loma aprites ekonomikas attīstībā un pārejā.

Laura Nolana ir ieinteresēto personu iesaistes eksperte, kurai ir pieredze programmu nodrošināšanā klimata pārmaiņu, atjaunojamās enerģijas un ilgtspējīgas attīstības jomā. EIT Climate-KIC viņa vada aprites ekonomikas programmu izstrādi un vada tādus Eiropas projektus kā H2020 CICERONE.

Plašāku informāciju sazinieties ar klientu [e-pasts aizsargāts]

Turpināt Reading

Klimata izmaiņas

Pētījumi rāda, ka sabiedrību neuztrauc klimata krīze

Izdots

on

Jauni pētījumi Eiropā un Amerikas Savienotajās Valstīs liecina, ka liela daļa sabiedrības joprojām nepieņem klimata krīzes steidzamību, un tikai minoritāte uzskata, ka nākamo piecpadsmit gadu laikā tā nopietni ietekmēs viņus un viņu ģimenes.
Aptauja, kuru pasūtīja d | part un Atvērtās sabiedrības Eiropas politikas institūts, ir daļa no jauna liela klimata izpratnes pētījuma. Tas attēlo attieksmi pret klimata pārmaiņu esamību, cēloņiem un ietekmi Vācijā, Francijā, Itālijā, Spānijā, Zviedrijā, Polijā, Čehijas Republikā, Lielbritānijā un ASV. Tas arī pārbauda sabiedrības attieksmi pret virkni politiku, ko ES un valstu valdības varētu izmantot, lai samazinātu kaitējumu, ko rada cilvēku radītās emisijas.
Ziņojumā secināts, ka, lai arī skaidrs vairākums Eiropas un Amerikas respondentu zina, ka klimats sasilst un ka tam, iespējams, būs negatīva ietekme uz cilvēcei, gan Eiropā, gan Amerikā ir sagrozīta sabiedrības izpratne par zinātnisko vienprātību. Tas, pēc ziņojuma domām, ir radījis plaisu starp sabiedrības informētību un klimata zinātni, atstājot sabiedrību par zemu par zemu krīzes steidzamību un nenovērtējot nepieciešamās darbības mērogu. 
Visi, izņemot nelielu minoritāti, atzīst, ka cilvēka darbībai ir nozīme klimata pārmaiņās - nevienā aptaujātajā valstī tam atsakās ticēt ne vairāk kā 10%.  
Tomēr, lai gan tieša noliegšana ir reta parādība, pastāv plaša neskaidrība par cilvēka atbildības pakāpi. Lielas minoritātes - sākot no 17% līdz 44% visās aptaujātajās valstīs - joprojām uzskata, ka klimata pārmaiņas vienlīdzīgi izraisa cilvēki un dabas procesi. Tas ir svarīgi, jo tie, kas atzīst, ka klimata pārmaiņas ir cilvēku darbības rezultāts, divreiz biežāk uzskata, ka tas radīs negatīvas sekas viņu pašu dzīvē.
 
Nozīmīgas minoritātes uzskata, ka zinātnieku viedokļi par globālo sasilšanu ir vienādi - to skaitā divas trešdaļas vēlētāju Čehijā (67%) un gandrīz puse Lielbritānijā (46%). Patiesībā 97 procenti klimata zinātnieku piekrīt, ka cilvēki nesen ir izraisījuši globālo sasilšanu.
 
Lielākā daļa eiropiešu un ASV pilsoņu visās deviņās aptaujātajās valstīs ir vienisprātis, ka klimata pārmaiņām nepieciešama kolektīva atbilde, vai nu klimata pārmaiņu mazināšanai, vai arī pielāgoties to izaicinājumiem.  Vairākums Spānijā (80%) Itālijā (73%), Polijā (64%), Francijā (60%), Lielbritānijā (58%) un ASV (57%) piekrīt apgalvojumam, ka "Mums jādara viss iespējamais, lai apturētu klimata pārmaiņas."
Ziņojumā arī konstatēts, ka klimata pārmaiņu jomā notiek politisko partiju polarizācija - gan Eiropā, gan ASV. Kreisie cilvēki parasti vairāk apzinās klimata pārmaiņu esamību, cēloņus un sekas, kā arī vairāk atbalsta rīcību nekā labējie. Šīs atšķirības lielākajā daļā valstu ir svarīgākas par demogrāfiskajām atšķirībām. Piemēram, ASV tie, kuri politiskajā orientācijā uzskata sevi par kreisi, gandrīz trīs reizes biežāk sagaida negatīvu ietekmi uz savu dzīvi (49%), salīdzinot ar tiem, kuri sevi uzskata par labējiem (17%). Polarizācija ir izteikta arī Zviedrijā, Francijā, Itālijā un Lielbritānijā. Vienīgā valsts, kurā spektrā ir līdzsvars, ir Čehija.
 
Vairākums ir gatavi rīkoties klimata pārmaiņu jomā, taču viņu atbalstītās darbības parasti ir vērstas uz patērētājiem, nevis centieni radīt kolektīvās sociālās pārmaiņas.  Lielākā daļa respondentu visās valstīs apgalvo, ka jau ir samazinājuši plastmasas patēriņu (62%), lidojumu (61%) vai automašīnu (55%).  Lielākā daļa arī saka, ka viņiem vai nu jau ir vai ir plānots samazināt gaļas patēriņu, pāriet uz zaļās enerģijas piegādātāju, balsot par partiju klimata pārmaiņu programmas dēļ vai iegādāties vairāk bioloģiskas un vietēji ražotas pārtikas.
 
Tomēr cilvēki daudz retāk tieši atbalsta pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanos, un tikai nelielas minoritātes ir ziedojušas vides organizācijai (15% visā aptaujā), pievienojušās vides organizācijai (8% visā aptaujā) vai pievienojušās vides protestam (9% visā aptaujā). Tikai ceturtā daļa (25%) aptaujas dalībnieku apgalvo, ka klimata pārmaiņu politikas dēļ ir balsojuši par politisko partiju.
Tikai 47 procenti aptaujāto uzskata, ka viņiem kā indivīdiem ir ļoti liela atbildība par klimata pārmaiņu novēršanu. Tikai Lielbritānijā (66%), Vācijā (55%), ASV (53%), Zviedrijā (52%) un Spānijā (50%) ir vairākums cilvēku, kuri paši izjūt augstu atbildības sajūtu.   Katrā aptaujātajā valstī cilvēki biežāk domā, ka viņu nacionālajai valdībai ir liela atbildība par klimata pārmaiņu novēršanu.   Tas svārstās no 77% aptaujāto Vācijā un Lielbritānijā līdz 69% ASV, 69% Zviedrijā un 73% Spānijā.  Katrā ES valstī respondenti, visticamāk, redzēja, ka ES ir liela atbildība par klimata pārmaiņu mazināšanu nekā valstu valdības. 
 
Aptaujā arī konstatēts, ka cilvēkiem labāk patīk piedāvāt stimulus rīkoties klimata pārmaiņu vietā, nevis saskarties ar aizliegumiem vai oglekļa dioksīda nodokļiem.  Neliels vairākums ir gatavs maksāt vēl kādu nodokli par lielāku rīcību klimata pārmaiņu jomā, izņemot Franciju, Itāliju un Čehijas Republiku, bet procentuālais daudzums, kas gatavs maksāt vairāk nekā nelielu summu (vienas stundas alga mēnesī), ir ierobežota līdz lielākā daļa ceturtdaļas - Spānijā un ASV.  Nodokļu palielināšana par visiem lidojumiem vai nodevas ieviešana par biežiem lidotājiem ieguva zināmu atbalstu visās aptaujātajās valstīs (kopā no 18 līdz 36 procentiem). Lai gan vēlamā politika gaisa transporta emisiju novēršanai ar skaidru starpību bija zemes un autobusu un vilcienu infrastruktūras uzlabošana.
Heather Grabbe, Atvērtās sabiedrības Eiropas politikas institūta direktore, sacīja: “Daudzi cizplatītāji visā Eiropā un ASV joprojām neapzinās, ka zinātniskā vienprātība par cilvēka atbildību par klimata pārmaiņām ir milzīga. Lai gan tiešs noliegums ir reti sastopams, pastāv plaši izplatīta nepatiesa pārliecība, ko veicina īpašas intereses, kas ir pretrunā ar emisiju samazināšanu, ka zinātnieki ir vienisprātis par to, vai cilvēki izraisa klimata pārmaiņas - lai gan patiesībā to zina 97% zinātnieku.
 
"Šim maigajam noliegumam ir nozīme, jo tas mudina sabiedrību domāt, ka klimata pārmaiņas viņu turpmākajās desmitgadēs daudz neietekmēs, un viņi neapzinās, cik radikāli mums jāmaina sava ekonomiskā sistēma un ieradumi, lai novērstu ekoloģisko sabrukumu. aptauja rāda, ka jo vairāk cilvēku ir pārliecināti, ka klimata pārmaiņas ir cilvēku darbības rezultāts, jo precīzāk viņi novērtē to ietekmi un jo vairāk vēlas rīcību. ”
Jans Eihhorns, pētījuma direktors un vadošais autors Jans Eihhorns sacīja: "Sabiedrība Eiropā un ASV vēlas redzēt rīcību, reaģējot uz klimata pārmaiņām visos demogrāfiskajos apstākļos. Politiķiem jāuzrāda vadība, atbildot uz šo vēlmi vērienīgs veids, kā uzlabot cilvēku izpratni par krīzes smagumu un cilvēku ietekmi - tā kā šī izpratne līdz šim nav pietiekami attīstīta. Nepietiek tikai ar paļaušanos uz individuālu rīcību. Cilvēki redz, ka ES ir valsts un starptautiskās organizācijas. Cilvēki galvenokārt ir gatavi būt pārliecināti par atbalstu plašākai rīcībai, taču, lai to panāktu, steidzami nepieciešams papildu darbs no politiskās un pilsoniskās sabiedrības dalībniekiem.
 
SECINĀJUMI:
 • Ievērojams vairākums eiropiešu un amerikāņu uzskata, ka notiek klimata pārmaiņas. Visās deviņās aptaujātajās valstīs pārliecinošs vairākums respondentu apgalvo, ka klimats, iespējams, vai noteikti mainās - sākot no 83 procentiem ASV līdz 95 procentiem Vācijā.
 • Pilnīgs noliegums klimata pārmaiņu jomā ir maz visās aptaujātajās valstīs. ASV un Zviedrijā ir vislielākā cilvēku grupa, kas vai nu šaubās par klimata pārmaiņām, vai ir pārliecināta, ka tās nenotiek, un pat šeit tās veido tikai nedaudz vairāk nekā 10 procenti no aptaujātajiem.
 • Tomērvairāk nekā trešdaļa (35%) aptaujāto deviņās valstīs klimata pārmaiņas saista ar dabisko un cilvēka procesu līdzsvaru - ar šo sajūtu visizteiktākā ir Francijā (44%), Čehijā (39%) un ASV (38%). Respondentu plurālisms ir tāds, ka to izraisa “galvenokārt cilvēku darbība”.
 • Ievērojama “mīksto” atribūtu skeptiķu grupa uzskata, ka pretēji zinātniskajai vienprātībai klimata pārmaiņas vienādi izraisa cilvēka darbības un dabiskie procesi: šie vēlēšanu apgabali svārstās no 17 procentiem Spānijā līdz 44 procentiem Francijā. Kad skeptiķi tiek pievienoti skarbajiem skarbajiem cilvēkiem, kuri neuzskata, ka cilvēka darbība ir klimata pārmaiņu faktors, šie skeptiķi kopā veido vairākumu Francijā, Polijā, Čehijā un ASV.
 • Lielākā daļa uzskata, ka klimata pārmaiņām būs ļoti negatīvas sekas uz dzīvi uz zemes Spānijā (65%), Vācijā (64%), Lielbritānijā (60%), Zviedrijā (57%), Čehijā (56%) un Itālijā ( 51%).  Tomēr ir ievērojams mazākums “trieciena skeptiķu”, kuri uzskata, ka negatīvās sekas atsvērs pozitīvās - sākot no 17 procentiem Čehijas Republikā līdz 34 procentiem Francijā. Pa vidu ir arī grupa, kas globālo sasilšanu neuzskata par nekaitīgu, bet domā, ka negatīvās sekas līdzsvaros arī pozitīvās. Šī “vidējā grupa” svārstās no 12 procentiem Spānijā līdz 43 procentiem Francijā. 
 • Lielākā daļa cilvēku nedomā, ka nākamo piecpadsmit gadu laikā klimata pārmaiņas spēcīgi ietekmēs viņu pašu dzīvi. Tikai Itālijā, Vācijā un Francijā vairāk nekā ceturtā daļa cilvēku domā, ka līdz 2035. gadam viņu dzīvi nopietni traucēs klimata pārmaiņas, ja netiks veikti papildu pasākumi. Kaut arī dominē uzskats, ka būs daži mainoties viņu dzīvei, ievērojama daļa mazākumtautību uzskata, ka viņu dzīve nemainīsies nekontrolētu klimata pārmaiņu rezultātā - lielākajai grupai Čehijā (26%) seko Zviedrija (19%), ASV un Polija ( 18%), Vācijā (16%) un Lielbritānijā (15%).
 • Vecums ietekmē viedokli par klimata pārmaiņām, taču tikai dažās valstīs. Kopumā gados jaunāki cilvēki, visticamāk, sagaidīs klimata pārmaiņu negatīvo ietekmi uz savu dzīvi līdz 2035. gadam, ja netiks darīts nekas šo problēmu risināšanai. Šī tendence ir īpaši spēcīga Vācijā; kur negatīvu ietekmi sagaida 36 procenti 18–34 gadus vecu cilvēku (salīdzinājumā ar 30% 55–74 gadus vecu cilvēku), Itālija; (46% 18–34 gadus vecu cilvēku salīdzinājumā ar 33% no 55–74 gadus veciem jauniešiem), Spānija; (43% 18–34 gadus vecu cilvēku salīdzinājumā ar 32% 55–74 gadu vecu cilvēku) un Lielbritānijā; (36% 18-34 gadus vecu cilvēku salīdzinājumā ar 22% 55-74 gadu vecumu).
 • Augstāku nodokļu uzlikšana lidojumiem tiek uzskatīta tikai par labāko variantu, kā samazināt mazākuma lidojumu radītās emisijas - sākot no 18 procentiem Spānijā līdz 30 procentiem ASV un 36 procentiem Lielbritānijā. Pilnīgs iekšējo lidojumu aizliegums valstu iekšienē ir vēl mazāk populārs, un to visvairāk atbalsta Francija (14%) un Vācija (14%). Vispopulārākā politika lidmašīnu braucienu radīto emisiju samazināšanai ir vilcienu un autobusu tīkla uzlabošana, ko Spānijas, Itālijas un Polijas respondentu vairākums izvēlas kā labāko politiku.
 • Lielākā daļa valstu lielākajā daļā valstu vēlas pārliecināt savus draugus un ģimeni izturēties klimatam draudzīgākā veidā - tikai 11 procenti Itālijā un 18 procenti Spānijā nevēlas to darīt. Tomēr gandrīz 40 procenti cilvēku Čehijā, Francijā, ASV un Lielbritānijā šo ideju nemaz neuzskatīs.
 • Ir plašs atbalsts pārejai uz zaļās enerģijas uzņēmumu, lai nodrošinātu mājsaimniecības enerģiju. Tomēr Francijā un ASV ir lielas minoritātes (attiecīgi 42% un 39%), kuras neuzskata par pāreju uz zaļo enerģiju. Tas salīdzināms ar tikai 14 procentiem Itālijā un 20 procentiem Spānijā, kuri neuzskatīs izmaiņas zaļajā enerģijā.
 • Lielākā daļa Eiropas valstu vēlas samazināt gaļas patēriņu, taču rādītāji ir ļoti atšķirīgi. Tikai ceturtā daļa cilvēku ir Itālijā un Vācijā nav vēlas samazināt gaļas patēriņu, salīdzinot ar 58 procentiem cilvēku Čehijā, 50 procentiem cilvēku ASV un aptuveni 40 procentiem Spānijā, Lielbritānijā, Zviedrijā un Polijā.

Turpināt Reading

vide

Pēdējās desmitgades laikā ievērojami uzlabojusies Eiropas gaisa kvalitāte, mazāk ar piesārņojumu saistīto nāves gadījumu

Izdots

on

Labāka gaisa kvalitāte pēdējās desmitgades laikā ir ievērojami samazinājusi priekšlaicīgas nāves gadījumu skaitu Eiropā. Tomēr jaunākie Eiropas Vides aģentūras (EVA) oficiālie dati liecina, ka gandrīz visi eiropieši joprojām cieš no gaisa piesārņojuma, kā rezultātā visā kontinentā priekšlaicīgi mirst aptuveni 400,000 XNUMX cilvēku.

EEZGaisa kvalitāte Eiropā - 2020. gada ziņojums'rāda, ka sešas dalībvalstis 2.5. gadā pārsniedza Eiropas Savienības smalko daļiņu robežvērtību (PM2018): Bulgārija, Horvātija, Čehija, Itālija, Polija un Rumānija. Tikai četrās valstīs Eiropā - Igaunijā, Somijā, Islandē un Īrijā - smalko daļiņu koncentrācija bija zemāka par Pasaules Veselības organizācijas (PVO) stingrākajām vadlīnijām. EVA ziņojumā atzīmēts, ka joprojām pastāv plaisa starp ES likumīgajiem gaisa kvalitātes ierobežojumiem un PVO vadlīnijām - šo jautājumu Eiropas Komisija cenšas risināt, pārskatot ES standartus saskaņā ar rīcības plānu par nulles piesārņojumu.

Jaunā EEZ analīze ir balstīta uz jaunāko oficiālie gaisa kvalitātes dati no vairāk nekā 4 monitoringa stacijām visā Eiropā 2018. gadā.

Saskaņā ar EEZ novērtējumu smalko cieto daļiņu iedarbība 417,000. gadā izraisīja aptuveni 41 2018 priekšlaicīgu nāvi 379,000 Eiropas valstī. Aptuveni 28 54,000 no šiem nāves gadījumiem notika ES-19,000, kur 2 3 un XNUMX XNUMX priekšlaicīgu nāves gadījumu tika attiecināti attiecīgi uz slāpekļa dioksīdu (NOXNUMX) un zemes līmeņa ozonu (OXNUMX). (Trīs skaitļi ir atsevišķi aprēķini, un skaitļus nevajadzētu summēt, lai izvairītos no dubultas skaitīšanas.)

ES, valstu un vietējā politika un emisiju samazināšana galvenajās nozarēs ir uzlabojusi gaisa kvalitāti visā Eiropā, liecina EEZ ziņojums. Kopš 2000. gada galveno gaisa piesārņotāju, tostarp slāpekļa oksīdu (NOx) emisijas no transporta ir ievērojami samazinājušās, neskatoties uz pieaugošo mobilitātes pieprasījumu un ar to saistīto siltumnīcefekta gāzu emisiju pieaugumu. Arī enerģijas piegādē radušās piesārņotāju emisijas ir ievērojami samazinājušās, savukārt ēku un lauksaimniecības emisiju samazināšana ir bijusi lēna.

Pateicoties labākai gaisa kvalitātei, smalko daļiņu piesārņojuma dēļ 60,000. gadā priekšlaicīgi nomira aptuveni 2018 2009 mazāk cilvēku nekā 54. gadā. Slāpekļa dioksīda samazinājums ir vēl lielāks, jo priekšlaicīgu nāves gadījumu skaits pēdējās desmitgades laikā ir samazinājies par aptuveni XNUMX%. Vides un klimata politikas nepārtraukta īstenošana Eiropā ir galvenais uzlabojumu faktors.

“Tā ir laba ziņa, ka gaisa kvalitāte uzlabojas, pateicoties mūsu īstenotajai vides un klimata politikai. Bet mēs nevaram ignorēt negatīvo pusi - priekšlaicīgu nāves gadījumu skaits Eiropā joprojām ir pārāk liels gaisa piesārņojuma dēļ. Ar Eiropas zaļo vienošanos mēs esam sev izvirzījuši mērķi samazināt visu veidu piesārņojumu līdz nullei. Lai mēs gūtu panākumus un pilnībā aizsargātu cilvēku veselību un vidi, mums ir jāturpina samazināt gaisa piesārņojums un ciešāk jāsaskaņo mūsu gaisa kvalitātes standarti ar Pasaules Veselības organizācijas ieteikumiem. Mēs to aplūkosim gaidāmajā rīcības plānā, ”sacīja vides, okeānu un zivsaimniecības komisārs Virdžijus Sinkevičius.

“EVA dati pierāda, ka ieguldījumi gaisa kvalitātes uzlabošanā ir ieguldījums, lai uzlabotu veselību un produktivitāti visiem eiropiešiem. Politika un darbības, kas ir saskaņā ar Eiropas ambīcijām bez piesārņojuma, noved pie ilgākas un veselīgākas dzīves un izturīgākas sabiedrības, ”sacīja EEZ izpilddirektors Hanss Brīninkks.

Eiropas Komisija nesen publicēja ceļvedi ES Rīcības plānam Ceļā uz Nulles piesārņojuma ambīcijas, kas ir daļa no Eiropas Zaļā darījuma.

Gaisa kvalitāte un COVID-19

EVA ziņojumā ir arī pārskats par saikni starp COVID-19 pandēmiju un gaisa kvalitāti. Detalizētāks provizorisko EEZ datu par 2020. gadu novērtējums un Copernicus Atmosfēras uzraudzības dienesta (CAMS) atbalstītā modelēšana apstiprina iepriekšējos novērtējumus, kas liecina par noteiktu gaisa piesārņotāju samazinājumu līdz 60% daudzās Eiropas valstīs, kur 2020. gada pavasarī tika īstenoti bloķēšanas pasākumi. EEZ vēl nav aprēķinu par tīrāka gaisa iespējamo pozitīvo ietekmi uz veselību 2020. gadā.

Ziņojumā arī atzīmēts, ka ilgstoša gaisa piesārņotāju iedarbība izraisa sirds un asinsvadu un elpošanas ceļu slimības, kuras abas ir identificētas kā COVID-19 pacientu nāves riska faktori. Tomēr cēloņsakarība starp gaisa piesārņojumu un COVID-19 infekciju smagumu nav skaidra, un ir vajadzīgi papildu epidemioloģiskie pētījumi.

fons

EEZ instruktāža, EVA veselības piesārņojuma riska novērtējums, sniedz pārskatu par to, kā EVA aprēķina savas aplēses par sliktas gaisa kvalitātes ietekmi uz veselību.

Gaisa piesārņojuma iedarbības ietekme uz veselību ir dažāda, sākot no plaušu iekaisuma līdz priekšlaicīgai nāvei. Pasaules Veselības organizācija novērtē arvien pieaugošo zinātnisko pierādījumu, kas saista gaisa piesārņojumu ar dažādu ietekmi uz veselību, lai ierosinātu jaunas vadlīnijas.

EVA veselības riska novērtējumā mirstība tiek izvēlēta kā kvantitatīvs veselības rezultāts, jo tieši tam zinātniskie pierādījumi ir visdrošākie. Mirstību ilgtermiņa gaisa piesārņojuma dēļ novērtē, izmantojot divus dažādus rādītājus: “priekšlaicīgas nāves gadījumi” un “zaudēti dzīves gadi”. Šie aprēķini sniedz mērījumu par gaisa piesārņojuma vispārējo ietekmi uz konkrētu iedzīvotāju skaitu, un, piemēram, skaitļus nevar piešķirt konkrētām personām, kas dzīvo noteiktā ģeogrāfiskā vietā.

Ietekme uz veselību tiek novērtēta atsevišķi trim piesārņotājiem (PM2.5, NO2 un O3). Šos skaitļus nevar saskaitīt, lai noteiktu kopējo ietekmi uz veselību, jo tas var novest pie dubultas to cilvēku skaitīšanas, kuri ir pakļauti augstam vairāk nekā viena piesārņojuma līmenim.

 

Turpināt Reading
reklāma

Facebook

Twitter

trending