Savienoties ar mums

vide

#GreenDeal - Pasākumi, lai pastiprinātu cīņu pret globālo mežu izciršanu

Izdots

on

Deputāti izklāsta, kā ES var palīdzēt cīņā pret mežu izciršanu visā pasaulē, un aicina pārskatīt vietējo politiku, lai aizsargātu Eiropas mežus.

Nesaistošajā rezolūcijā, kas pieņemta otrdien ar 543 balsīm par, 47 pret un 109 atturoties, atbildot uz a Komisijas paziņojums, EP deputāti prasa lielāku atbalstu mežu aizsardzībai, atjaunošanai un ilgtspējīgai apsaimniekošanai, bioloģiskās daudzveidības un oglekļa izlietņu aizsardzībai, kā arī mežu produktivitātes un ekosistēmas pakalpojumu atzīšanai.

Saistošie mērķi un efektīvi noteikumi

Plenārsēde vēlas saistošus mērķus mežu ekosistēmu, īpaši primāro mežu, aizsardzībai un atjaunošanai saskaņā ar ES bioloģiskās daudzveidības stratēģijas 2030. gadam priekšlikumiem. Deputāti aicina Komisiju finanšu iestādēm ierosināt pienācīgas rūpības noteikumus, kas neļautu ES finanšu vienībām vai bankām tieši vai netieši saistīties ar mežu izciršanu, mežu degradāciju vai dabisko ekosistēmu degradāciju, kas pamatiedzīvotājiem bieži rada cilvēktiesību pārkāpumus. .

Piegādes ķēdes un tirdzniecības līgumi bez mežu izciršanas

Komisijai būtu jāierosina pasākumi, lai nodrošinātu ES tirgū laisto produktu un preču ilgtspējīgas un bez atmežošanas piegādes ķēdes, īpašu uzmanību pievēršot importa mežu izciršanas novēršanai, teikts tekstā. Turklāt turpmākajos tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumos jāietver saistoši noteikumi, lai novērstu mežu izciršanu, teikts rezolūcijas projektā. Visbeidzot, deputāti vēlas, lai Eiropas zaļās vienošanās ārējā dimensija tiktu stiprināta ar aliansēm un partnerībām ar trešām valstīm, lai risinātu klimata pārmaiņas un bioloģiskās daudzveidības samazināšanos.

Primāro mežu aizsardzība

Laika posmā no 1990. gada līdz 2016. gadam pasaules meži tika zaudēti 1.3 miljonu kvadrātkilometru platībā, un tam bija postoša ietekme uz bioloģisko daudzveidību, klimatu, cilvēkiem un ekonomiku.

Apmežošana, kur koki tiek stādīti apgabalā, kurā iepriekš nav mežu, zināmos apstākļos varētu palīdzēt ES līdz 2050. gadam sasniegt klimata neitralitāti, sacīja EP deputāti. Tomēr nesen iestādītie meži nevar aizstāt primāros mežus, kas nodrošina lielāku oglekļa dioksīda uzglabāšanu un svarīgākus biotopus nekā jaunāki un tikko iestādīti.

Vairāk informācijas

vide

Komisija izveido Zināšanu centru, lai novērstu bioloģiskās daudzveidības samazināšanos un aizsargātu Eiropas ekosistēmas

Izdots

on

Jo ietvaros ES Zaļā nedēļa, Eiropas Komisija izlaiž jaunu Bioloģiskās daudzveidības zināšanu centrs: vienas pieturas aģentūra zinātniski pamatotiem pierādījumiem, lai atjaunotu un aizsargātu dabiskās ekosistēmas, kas mums nodrošina pārtiku, zāles, materiālus, atpūtu un labsajūtu. Zināšanu centrs darīs pieejamas jaunākās zināšanas par bioloģisko daudzveidību, lai stiprinātu ES politikas ietekmi.

Tas arī palīdzēs uzraudzīt programmas īstenošanu ES bioloģiskās daudzveidības stratēģija 2030. gadam, kuras mērķis ir līdz desmitgades beigām virzīt Eiropas bioloģisko daudzveidību uz atveseļošanās ceļa. Vides, okeānu un zivsaimniecības komisārs Virdžijs Sinkevičius sacīja: “Tiek paveikts tikai tas, ko mēra. Ja mēs vēlamies īstenot ES bioloģiskās daudzveidības stratēģiju, mums labāk jāsavieno visi punkti, un tam mums vajadzīgi pamatoti dati. Vai tas būtu par apputeksnētāju statusu, pesticīdu ietekmi uz vidi, dabas vērtību uzņēmējdarbībai vai uz dabu balstītu risinājumu ekonomisko pamatojumu. Mums arī pilnībā jāizmanto digitālā transformācija, Zemes novērošana un iedzīvotāju zinātne. Jaunais zināšanu centrs to visu apvienos, uzlabojot veidu, kā mēs veidojam un pārvaldām zināšanas par bioloģisko daudzveidību, lai tos varētu izmantot visās politikas jomās. ”

Inovāciju, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes lietu komisāre Marija Gabriela, atbildīga par Kopīgo pētījumu centru, piebilda: “Zinātnei ir izšķiroša loma mūsu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. Mūsu pašu zinātnieku vadībā Kopīgajā pētniecības centrā jaunais Bioloģiskās daudzveidības zināšanu centrs palīdzēs Eiropas un pasaules pētniecības kopienai un politikas veidotājiem iegūt un izprast pieejamo plašo informācijas klāstu, racionalizējot to efektīvā politikā, kas aizsargā Eiropas ekosistēmas un pakalpojumus, ko tie sniedz Eiropas pilsoņiem. ”

Turklāt ir pienācis pirmais ES mēroga ekosistēmas novērtējums, kurā konstatēts, ka pastāv daudz bioloģiskās daudzveidības datu, kas varētu palīdzēt pareizi rīkoties, lai mazinātu spiedienu uz mūsu ekosistēmām, taču liela daļa no tā paliek neizmantota. Novērtējums rāda, ka mēs arvien vairāk esam atkarīgi no savām ekosistēmām, kuras pašas joprojām ir pakļautas lielam spiedienam no klimata pārmaiņu un cilvēku darbību ietekmes. Bioloģiskās daudzveidības zināšanu centrs tieši pievērsīsies pārbaudē atklātajām problēmām. Plašāka informācija ir pieejama šeit.

Turpināt Reading

lauksaimniecība

Komisija atzinīgi vērtē Padomes vienošanos par kopējo lauksaimniecības politiku nākotnē

Izdots

on

20. oktobrī Padome vienojās par savu sarunu nostāju, tā saukto vispārējo pieeju attiecībā uz kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) reformu priekšlikumiem. Komisija atzinīgi vērtē šo vienošanos, kas ir izšķirošs solis ceļā uz sarunu posmu ar likumdevējiem.

Lauksaimniecības komisārs Janusz Wojciechowski teica: “Es atzinīgi vērtēju naktī sasniegto progresu un vispārējo pieeju kopējai lauksaimniecības politikai. Tas ir svarīgs solis mūsu lauksaimniekiem un lauksaimnieku kopienai. Esmu pateicīgs par dalībvalstu konstruktīvo sadarbību un ticu, ka šis nolīgums palīdzēs nodrošināt, ka Eiropas lauksaimniecība arī turpmāk varēs sniegt ekonomiskus, vides un sociālus labumus mūsu lauksaimniekiem un iedzīvotājiem. "

Eiropas Parlaments plenārsēdes laikā balso arī par kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) priekšlikumiem, balsošanas sesijas plānotas līdz šodienai (23. oktobrim). Tiklīdz Eiropas Parlaments būs vienojies par nostāju attiecībā uz visiem trim KLP ziņojumiem, likumdevēji varēs sākt sarunu fāzi, lai panāktu vispārēju vienošanos.

Komisija 2018. gada jūnijā iesniedza KLP reformas priekšlikumus, kuru mērķis ir elastīgāka, uz rezultātiem un rezultātiem balstīta pieeja, vienlaikus izvirzot augstākas vides un klimata rīcības ambīcijas. Pēc lauku saimniecību un bioloģiskās daudzveidības stratēģiju pieņemšanas Komisija iepazīstināja ar KLP reformas saderību ar Zaļās vienošanās mērķi.

Turpināt Reading

vide

Renovācijas vilnis: renovācijas līmeņa dubultošana, lai samazinātu emisijas, veicinātu reģenerāciju un samazinātu enerģijas trūkumu

Izdots

on

Eiropas Komisija ir publicējusi to Atjaunošanas viļņu stratēģija uzlabot ēku energoefektivitāti. Komisijas mērķis ir vismaz divkāršot renovācijas līmeni nākamajos desmit gados un pārliecināties, ka atjaunošana veicina augstāku enerģijas un resursu efektivitāti. Tas uzlabos cilvēku, kas dzīvo ēkās un lieto tās, dzīves kvalitāti, samazinās siltumnīcefekta gāzu emisijas Eiropā, veicinās digitalizāciju un uzlabos materiālu atkārtotu izmantošanu un pārstrādi. Līdz 2030. gadam būvniecības nozarē varētu atjaunot 35 miljonus ēku un līdz 160,000 XNUMX papildu videi draudzīgu darbavietu.

Ēkas rada aptuveni 40% no ES enerģijas patēriņa un 36% no siltumnīcefekta gāzu emisijām. Bet tikai 1% ēku katru gadu tiek veikta energoefektīva renovācija, tāpēc efektīvai rīcībai ir izšķiroša nozīme, lai līdz 2050. gadam Eiropa kļūtu neitrāla klimata ziņā. Tā kā gandrīz 34 miljoni eiropiešu nevar atļauties uzturēt māju apsildāmi, arī valsts politika energoefektīvas renovācijas veicināšanai ir būtiska loma. reaģēt uz enerģijas trūkumu, atbalstīt cilvēku veselību un labklājību un palīdzēt samazināt viņu rēķinus par enerģiju. Komisija šodien arī publicēja ieteikumu dalībvalstīm par enerģijas nabadzības novēršanu.

Eiropas Zaļo darījumu izpilddirektora vietnieks Franss Timmermanss sacīja: “Mēs vēlamies, lai ikvienam Eiropā būtu māja, kuru viņš varētu apgaismot, apsildīt vai atdzesēt, neizjaucot banku un nesabojājot planētu. Renovācijas vilnis uzlabos vietas, kur mēs strādājam, dzīvojam un mācāmies, vienlaikus samazinot ietekmi uz vidi un nodrošinot darba vietas tūkstošiem eiropiešu. Mums ir vajadzīgas labākas ēkas, ja mēs vēlamies labāk būvēt atpakaļ. ”

Enerģētikas komisārs Kadri Simsons sacīja: “Zaļā atveseļošanās sākas mājās. Ar Renovācijas vilni mēs novērsīsim daudzos šķēršļus, kas mūsdienās padara renovāciju sarežģītu, dārgu un laikietilpīgu, kavējot tik nepieciešamo rīcību. Mēs piedāvāsim labākus veidus, kā izmērīt renovācijas ieguvumus, minimālos energoefektivitātes standartus, lielāku ES finansējumu un tehnisko palīdzību, veicinot videi draudzīgas hipotēkas un atbalstot vairāk atjaunojamo enerģijas avotu apkurei un dzesēšanai. Tas būs spēļu mainītājs māju īpašniekiem, īrniekiem un valsts iestādēm. ”

Stratēģijā prioritāte būs darbībām trīs jomās: apkures un dzesēšanas dekarbonizācija; enerģijas trūkuma un ēku ar sliktāko veiktspēju novēršana; un sabiedrisko ēku, piemēram, skolu, slimnīcu un administratīvo ēku, atjaunošana. Komisija ierosina nojaukt esošos šķēršļus visā renovācijas ķēdē - sākot no projekta ieceres līdz finansēšanai un pabeigšanai - ar politikas pasākumu kopumu, finansēšanas instrumentiem un tehniskās palīdzības instrumentiem.

Stratēģija ietvers šādas vadošās darbības:

  • Stingrāki noteikumi, standarti un informācija par ēku energoefektivitāti, lai labāk stimulētu publiskā un privātā sektora renovāciju, tostarp pakāpeniski ieviestu obligātos obligātos energoefektivitātes standartus esošajām ēkām, atjauninātu energoefektivitātes sertifikātu noteikumus un iespējamu ēkas paplašināšanu renovācijas prasības publiskajam sektoram;
  • nodrošinot pieejamu un mērķtiecīgu finansējumu, tostarp izmantojot “Renovate” un “Power Up” flagmaņus atjaunošanas un noturības mehānismā NextGenerationEU ietvaros, vienkāršotus noteikumus dažādu finansējuma plūsmu apvienošanai un vairākus stimulus privātajam finansējumam;
  • palielinot spēju sagatavot un īstenot renovācijas projektus, sākot no tehniskās palīdzības līdz valsts un vietējām pašvaldībām līdz apmācībai un prasmju attīstīšanai darbiniekiem jaunās videi draudzīgās darbavietās;
  • paplašināt ilgtspējīgu būvizstrādājumu un pakalpojumu tirgu, tostarp integrēt jaunus materiālus un uz dabu balstītus risinājumus, kā arī pārskatīt tiesību aktus par būvizstrādājumu tirdzniecību un materiālu atkārtotas izmantošanas un reģenerācijas mērķiem;
  • izveidojot Jauno Eiropas Bauhaus, starpdisciplināru projektu, kuru vada ārēju ekspertu padomdevēja padome, kurā ietilpst zinātnieki, arhitekti, dizaineri, mākslinieki, plānotāji un pilsoniskā sabiedrība. No šī brīža līdz 2021. gada vasarai Komisija veiks plašu līdzdalības koprades procesu un pēc tam 2022. gadā dažādās ES valstīs izveidos piecu Bauhaus dibinātāju tīklu;
  • attīstot uz kaimiņiem balstītas pieejas vietējām kopienām, lai integrētu atjaunojamos un digitālos risinājumus un izveidotu rajonus bez enerģijas, kur patērētāji kļūst par patērētājiem, kas pārdod enerģiju tīklam. Stratēģija ietver arī pieejamu mājokļu iniciatīvu 100 rajoniem.

Pārskatot Atjaunojamo energoresursu direktīvu 2021. gada jūnijā, tiks apsvērts atjaunojamās enerģijas apsildes un dzesēšanas mērķa stiprināšana un minimālā atjaunojamās enerģijas līmeņa ieviešana ēkās. Komisija arī pārbaudīs, kā ES budžeta resursus kopā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ES ETS) ieņēmumiem varētu izmantot, lai finansētu valstu energoefektivitātes un ietaupījumu shēmas, kuru mērķis ir iedzīvotāji ar zemākiem ienākumiem. Ekodizaina ietvarstruktūra tiks tālāk attīstīta, lai nodrošinātu efektīvus izstrādājumus lietošanai ēkās un veicinātu to izmantošanu.

Renovācijas vilnis nenozīmē tikai esošo ēku energoefektivitātes palielināšanu un klimata neitralitāti. Tas var izraisīt liela mēroga mūsu pilsētu un veidotās vides pārveidi. Tā var būt iespēja sākt uz nākotni vērstu procesu, lai ilgtspējību saskaņotu ar stilu. Kā paziņoja prezidents fon der Lejens, Komisija uzsāks Jauno Eiropas Bauhaus, lai koptu jaunu Eiropas estētiku, kas apvieno sniegumu ar izdomu. Mēs vēlamies padarīt dzīvojamo vidi pieejamu ikvienam un atkal apprecēties par pieņemamu cenu ar māksliniecisko, tikko noturīgā nākotnē.

fons

COVID-19 krīze ir pievērsusi uzmanību mūsu ēkām, to nozīmei ikdienas dzīvē un trauslumam. Pandēmijas laikā miljoniem eiropiešu mājas ir bijušas ikdienas uzmanības centrā: birojs tiem, kuri strādā tāldarbā, bērnudārzs vai bērnudārzs, kas paredzēts maiņai, bērniem un skolēniem, daudziem iepirkšanās vai izklaides centrs.

Ieguldījumi ēkās var iepludināt ļoti nepieciešamo stimulu būvniecības nozarē un makroekonomikā. Renovācijas darbi ir darbietilpīgi, rada darba vietas un ieguldījumus, kas sakņojas bieži vietējās piegādes ķēdēs, rada pieprasījumu pēc ļoti energoefektīvām iekārtām, palielina noturību pret klimatu un piešķir īpašumiem ilgtermiņa vērtību.

Lai sasniegtu vismaz 55% emisiju samazināšanas mērķi 2030. gadam, ko Komisija ierosināja 2020. gada septembrī, ES jāsamazina ēku siltumnīcefekta gāzu emisijas par 60%, to enerģijas patēriņš par 14% un apkures un dzesēšanas enerģijas patēriņš līdz 18%.

Eiropas politikai un finansējumam jau ir bijusi pozitīva ietekme uz jaunu ēku energoefektivitāti, kas tagad patērē tikai pusi no enerģijas, kas uzbūvēta pirms vairāk nekā 20 gadiem. Tomēr 85% ēku ES tika uzceltas vairāk nekā pirms 20 gadiem, un paredzams, ka 85-95% joprojām stāvēs 2050. gadā. Lai tās atbilstu līdzīgiem standartiem, nepieciešams renovācijas vilnis.

Vairāk informācijas

Atjaunošanas viļņu stratēģija

pielikums un Dienestu darba dokuments par renovācijas viļņu stratēģiju

Memo (Q & A) par renovācijas viļņu stratēģiju

Faktu lapa par atjaunošanas viļņu stratēģiju

Faktu lapa par jauno Eiropas Bauhaus

Enerģijas nabadzības ieteikums

pielikums un Dienestu darba dokuments par ieteikumu par enerģijas trūkumu

Renovation Wave tīmekļa lapa

Enerģijas nabadzības vietne

Turpināt Reading
reklāma

Facebook

Twitter

trending