Komisija aizsargā eiropiešus no apdraudētajiem ķimikālijas apģērbiem un tekstilizstrādājumiem

| Oktobris 12, 2018

Pēdējo 10 gadu laikā ES ir ievērojami samazinājusi mūsu iedzīvotāju pakļautību kaitīgām ķīmiskām vielām, un Komisija pastāvīgi novērtē to, kā vēl vairāk uzlabot patērētāju, darba ņēmēju un vides aizsardzību. Ņemot to vērā, Komisija ir pieņēmusi jauni 33 vielu lietošanas ierobežojumi kas var izraisīt vēzi un reproduktīvās veselības problēmas, to lietojot apģērbā, apavos un citos tekstilizstrādājumos.

Jaunie noteikumi ir pieņemti, grozot REACH regula - vismodernākais un visaptverošākais ķīmisko vielu likums pasaulē. Šodien pieņemtie pasākumi ir aizsargāt Eiropas iedzīvotāju veselību, ierobežojot to iedarbību uz CMR ķīmiskajām vielām (vielām, kas klasificētas kā kancerogēnas, mutagēnas un reproduktīvajai funkcijai toksiskas vielas), kas bieži vien var saskarties ar cilvēka ādu. Šie jaunie noteikumi nosaka maksimālās koncentrācijas robežas CMR vielu izmantošanai apģērbā un tekstilizstrādājumos un aizliedz produktus, kas pārsniedz šos ierobežojumus, laišanu tirgū ES neatkarīgi no to ražošanas izcelsmes. Ierobežojumi ir sagatavoti, pamatojoties uz Eiropas Ķimikāliju aģentūras zinātniskiem un tehniskiem ieteikumiem, kā arī pēc plašām apspriedēm ar ieinteresētajām pusēm. Tie tiks piemēroti 24 mēnešus pēc regulas publicēšanas ES Oficiālajā Vēstnesī.

Komisija arī izdod skaidrojošo norādījumu par ierobežojumiem, kas būs pieejami šeit pēc publicēšanas Oficiālajā Vēstnesī.

Tags: , ,

kategorija: Titullapa, vide, EU, Eiropas Komisija, Toksisko vielu