Komisāre Vella aicina #AirQuality ministru sanāksmi par 30 janvārī un paziņo par jauniem pasākumiem, lai palīdzētu dalībvalstīm ievērot vides tiesību aktus

| Janvāris 22, 2018 | 0 Komentāri

Nākotnē, lai rastu risinājumus nopietnajai gaisa piesārņojuma problēmai Eiropas Savienībā, vides komisārs Karmenu Vella ir aicinājis deviņus dalībvalstu ministrus rīkoties Briselē otrdien, 30 janvārī.

Deviņas dalībvalstis, proti, Čehija, Vācija, Spānija, Francija, Itālija, Ungārija, Rumānija, Slovākija un Apvienotā Karaliste, ir pārkāpumu procedūras, lai pārsniegtu saskaņotos gaisa piesārņojuma ierobežojumus. Sanāksme dod dalībvalstīm iespēju pierādīt, ka tiks veikti papildu adekvāti pasākumi, lai nekavējoties novērstu pašreizējo situāciju un atbilstu Eiropas tiesību aktiem.

Komisārs Karmenu Vella teica: "Šī gaisa kvalitātes sanāksme tika izteikta trīs iemeslu dēļ. Lai aizsargātu pilsoņus. Lai precizētu, ka gaisa kvalitātes uzlabošanai nav juridisku seku. Un, lai dalībvalstīm atgādinātu, ka šis solis ir ilgs laiks, daži varētu teikt, ka tas ir pārāk ilgs, piedāvājumu ilgums, sniegtie ieteikumi un sniegtie brīdinājumi. Mūsu pirmā Komisijas atbildība ir miljoniem eiropiešu - jauniešu un veco, slimnieku un veselīgo -, kuri cieš no sliktas kvalitātes gaisa. Bērna vecāki, kas cieš no bronhīta vai kādas personas ar plaušu slimību, meitene vēlas pēc iespējas ātrāk uzlabot gaisa kvalitāti. Viņiem rīcības plāni ar 10-12 gadu laika grafiku vai neefektīviem plāniem ir bezjēdzīgi. "

Kā to uzsvēra prezidents Juncker State of the Union adrese 2016, mērķis ir nodrošināt Eiropu, kas aizsargā. Katru gadu vairāk nekā 400,000 eiropieši mirst priekšlaicīgi sakarā ar sliktu gaisa kvalitāti un daudz vairāk cieš no elpošanas un sirds un asinsvadu slimībām, ko izraisa gaisa piesārņojums. No ekonomiskā viedokļa sliktās gaisa kvalitātes izmaksas Eiropas ekonomikā pārsniedz EUR 20 miljardus gadā, pieaugot medicīniskajām izmaksām un samazinot darba ņēmēju produktivitāti.

Komisija vēlas sadarboties ar dalībvalstīm, lai palīdzētu tām ievērot emisiju ierobežojumus, par kuriem tās ir vienojušās ievērot un kas garantē iedzīvotāju veselību. Tie ir ierobežojumi vairākiem galvenajiem piesārņotājiem, proti, slāpekļa dioksīdam (NO2) un makrodaļiņas (PM10), kas bija jāatbilst attiecīgi 2010 un 2005. Komisija jau ir iesaistījusies intensīvās informēšanas pasākumos un politiskās darbībās, lai palīdzētu dalībvalstīm ievērot. Visjaunākais piemērs ir Clean Air forums kuru rīko komisāre Vella kopā ar Parīzes mēru 2017 novembrī, lai noteiktu efektīvus risinājumus emisiju samazināšanai. Komisija ir arī uzsākusi intensīvu dialogu ar dalībvalstīm, uzsākot 2017 vides īstenošanas pārskatu, un ar īpašām Tīra gaisa dialogi un Gaisa kvalitātes ekspertu grupas sanāksmes no divām līdz trim reizēm gadā.

Gaisa piesārņojuma nopietnība un steidzamība, kā arī nepietiekams progress attiecībā uz deviņām dalībvalstīm prasa efektīvu un savlaicīgu atbildi. Janvārī 30 organizētajā ministru augstākā līmeņa sanāksmē par gaisa kvalitāti ir jānodrošina, lai nekavējoties tiktu veikti un īstenoti papildu efektīvi pasākumi. Gadījumā, ja netiks veikti atbilstoši pasākumi, Komisijai nebūs citas izvēles kā rīkoties tiesā, kā tas jau ir izdarīts pret divām citām dalībvalstīm, vēršot šīs dalībvalstis uz Tiesu.

Jauni pasākumi, lai palīdzētu dalībvalstīm ievērot vides tiesību aktus

Eiropas Komisija šodien arī pieņēma Atbilstības nodrošināšanas rīcības plāns kas ir īpašu pasākumu kopums, lai palīdzētu dalībvalstīm veicināt, uzraudzīt un nodrošināt atbilstību ES vides aizsardzības noteikumiem, kas novērš piesārņojumu vai kaitējumu videi. Visiem rūpniecības operatoriem, komunālajiem pakalpojumu sniedzējiem, lauksaimniekiem, mežsaimniekiem, medniekiem un citiem uzņēmumiem jāievēro spēkā esošie noteikumi, lai viņi varētu baudīt vienlīdzīgus konkurences apstākļus visā ES un Eiropas pilsoņiem baudīt tīru ūdeni un gaisu, drošu atkritumu apglabāšanu un veselīga daba. 2018 un 2019 periodā jāīsteno deviņas pielāgotas darbības. Komisija arī izveido augsta līmeņa ekspertu grupu dalībvalstu amatpersonām un Eiropas vides profesionāļu tīkliem, lai veiksmīgi īstenotu Atbilstības plāns.

fons

ES tiesību akti par apkārtējā gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai (Direktīva 2008 / 50 / EK) nosaka gaisa kvalitātes ierobežojumus, kurus nevar pārsniegt jebkurā ES teritorijā, un uzliek dalībvalstīm pienākumu ierobežot iedzīvotāju pakļaušanu kaitīgām gaisa piesārņotājvielām.

Neraugoties uz šo pienākumu, daudzu gadu laikā gaisa kvalitāte joprojām ir problēma. 23 valstīs no 28 dalībvalstīm tiek pārsniegti gaisa kvalitātes standarti - kopumā vairāk nekā 130 pilsētās visā Eiropā.

Kopš 2008 Komisija ir uzsākusi tiesvedību pret dalībvalstīm par sliktu gaisa kvalitāti, sākotnēji koncentrējoties uz cietajām daļiņām (PM10), kura atbilstības termiņš bija 2005, un slāpekļa dioksīds (NO2), kuras atbilstības termiņš bija 2010.

Līdz šim tiesvedība par NO2 ir iesaistītas 13 dalībvalstis, turpinot pārkāpumu lietas pret Austriju, Beļģiju, Čehijas Republiku, Dāniju, Franciju, Vāciju, Ungāriju, Itāliju, Poliju, Portugāli, Spāniju un Apvienoto Karalisti, kā arī Luksemburgu.

Attiecībā uz PM10 daļiņām patlaban ir gadījumi pret 16 dalībvalstīm (Beļģija, Bulgārija, Čehija, Vācija, Grieķija, Spānija, Francija, Ungārija, Itālija, Latvija, Portugāle, Polija, Rumānija, Zviedrija, Slovākija un Slovēnija). un divi no šiem gadījumiem (pret Bulgāriju un Poliju) ir iesniegti Eiropas Savienības Tiesā. Eiropas Kopienu Tiesa ir pieņēmusi lēmumu par PM10 pārsniegšanu Bulgārijā aprīlī 2017.

Deviņas dalībvalstis, kas uzaicinātas uz sanāksmi, ir tās, kuras jau ir saņēmušas argumentētu atzinumu, un par kuru nākamo pārkāpuma procedūras posmu varētu nodot izskatīšanai Tiesā.

komentāri

Facebook komentāri

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

kategorija: Titullapa, Gaisa kvalitāte, vide, EU, EU, Eiropas Komisija

Atstāj atbildi

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti *