RSSAtomenerģija

#FORATOM - 93 Eiropas asociācijas aicina ES galveno prioritāti piešķirt pētniecībai un inovācijām

#FORATOM - 93 Eiropas asociācijas aicina ES galveno prioritāti piešķirt pētniecībai un inovācijām

| Septembris 20, 2019

93 Eiropas asociācijas, ieskaitot FORATOM, ir izdevušas kopīgu paziņojumu, mudinot ES iestādes izveidot vērienīgu programmu “Apvārsnis Eiropā” un pētniecību un inovācijas (R&I) uzskatīt par prioritāti nākamajā daudzgadu finanšu shēmā 2021-2027. Šajā nolūkā parakstītāji pieprasa programmai Horizon Europe piešķirt vismaz 120 miljardus euro […]

Turpināt Reading

#FORATOM - ES jāpiešķir vairāk līdzekļu kodolenerģijas pētniecībai un inovācijām

#FORATOM - ES jāpiešķir vairāk līdzekļu kodolenerģijas pētniecībai un inovācijām

| Septembris 4, 2019

Kodolpētniecības un inovācijas (R&I) projektiem jāsaņem augstāks finansiālais atbalsts no Eiropas Savienības (ES), lai palīdzētu blokam sasniegt mērķus klimata un enerģētikas jomā, teikts FORATOM izdotajā jaunajā nostājas dokumentā. Lielāks ES finansējums jāpiešķir tām jomām, kuras nodrošina vislielāko pievienoto vērtību […]

Turpināt Reading

#AkademikLomonosov - pasaulē pirmā peldošā atomelektrostacija, kas uzstādīta šonedēļ

#AkademikLomonosov - pasaulē pirmā peldošā atomelektrostacija, kas uzstādīta šonedēļ

| Augusts 19, 2019

Peldoša atomelektrostacija šonedēļ tiks vilkta caur Ziemeļjūras ceļu līdz galamērķim Arktikā, atzīmējot “vēsturisko pavērsienu” Arktikas izpētē. 23 augustā krievu uzņēmums Rosatom sāks vilkt savu pirmo peldošo atomelektrostaciju no Murmanskas uz Peveku Čukotkā. Saukts par Akademiku Lomonosovu (attēlā), […]

Turpināt Reading

#FORATOM uzsver esošās kodolspēkstacijas ilgtermiņa darbības nozīmi

#FORATOM uzsver esošās kodolspēkstacijas ilgtermiņa darbības nozīmi

| Jūlijs 11, 2019

Nodrošinot Eiropas atomelektrostaciju ilgtermiņa darbību, Eiropa sasniegs klimata mērķus par pieņemamām izmaksām, saskaņā ar nostāju, ko FORATOM izdeva jūlijā 10. „Starpposma dekarbonizācijas mērķus pārejā uz 2050 nevar sasniegt bez esošo atomelektrostaciju LTO,” sacīja FORATOM ģenerāldirektors […]

Turpināt Reading

#FORATOM - #NuclearEuropeLeaders aicina nozares pārstāvjus un politikas veidotājus strādāt kopā, lai Eiropa būtu plaukstoša un bez oglekļa.

#FORATOM - #NuclearEuropeLeaders aicina nozares pārstāvjus un politikas veidotājus strādāt kopā, lai Eiropa būtu plaukstoša un bez oglekļa.

| Jūnijs 27, 2019

Visu kodolmateriālu piegādes ķēdes vecākie pārstāvji ir norādījuši, kas, viņuprāt, ir jādara, lai sasniegtu dekarbonizētu Eiropu ar 2050, vienlaikus saglabājot izaugsmi un darbavietas. Savā kopīgajā manifestā viņi aicina ES politikas veidotājus sadarboties ar viņiem, lai pārvarētu šķēršļus, kam ir […]

Turpināt Reading

#FORATOM uzsver nepieciešamību veikt ieguldījumus visās zema oglekļa satura tehnoloģijās, lai risinātu klimata problēmas

#FORATOM uzsver nepieciešamību veikt ieguldījumus visās zema oglekļa satura tehnoloģijās, lai risinātu klimata problēmas

| Aprīlis 3, 2019

Pasaule saskaras ar lielu izaicinājumu - lai novērstu neatgriezeniskas klimata pārmaiņas, globālā sasilšana ir jāsaglabā zem 1.5 grādiem. Eiropai tas nozīmē pilnīgu tās ekonomikas dekarbonizāciju. Un tas savukārt prasa atbilstošu finansējumu un ieguldījumus visās zema oglekļa satura tehnoloģijās. EIB enerģētikas aizdevumu politikas apspriešana notika […]

Turpināt Reading

ES ir nepieciešams kodolenerģija, lai nodrošinātu ilgtspējīgu, zemu oglekļa emisiju nākotni

ES ir nepieciešams kodolenerģija, lai nodrošinātu ilgtspējīgu, zemu oglekļa emisiju nākotni

| Februāris 8, 2019

Kodolenerģija var palīdzēt Eiropas Savienībai sasniegt ilgtspējīgu un zemu oglekļa emisiju līmeni, vienlaikus nodrošinot cilvēkiem drošu un pieejamu elektroenerģiju. Speciālā nostājas dokumentā FORATOM uzsver kodolenerģijas trīs galvenās priekšrocības šajā kontekstā: vides ilgtspēja, enerģētiskā neatkarība un ekonomiskais ieguldījums. Kodolenerģijas nozīme Eiropā […]

Turpināt Reading