RSSEiropas enerģētikas drošības stratēģija

#EnergyUnion - Komisija aicina dalībvalstis pastiprināt ambīcijas attiecībā uz Parīzes nolīguma īstenošanu

#EnergyUnion - Komisija aicina dalībvalstis pastiprināt ambīcijas attiecībā uz Parīzes nolīguma īstenošanu

| Jūnijs 19, 2019

Komisija ir publicējusi savu novērtējumu par dalībvalstu plānu projektiem, lai īstenotu ES Enerģētikas savienības mērķus, un jo īpaši par saskaņotajiem ES 2030 enerģētikas un klimata mērķiem. Komisijas novērtējumā konstatēts, ka valstu plāni jau ir nozīmīgi centieni, bet norāda uz vairākām jomām, kurās ir iespējami uzlabojumi, jo īpaši attiecībā uz […]

Turpināt Reading

#ESG - virzība uz izaugsmi, izmantojot ilgtspējīgu attīstību

#ESG - virzība uz izaugsmi, izmantojot ilgtspējīgu attīstību

| Maijs 22, 2019

Pašreizējo svārstīgo uzņēmējdarbības tirgus vidi arvien vairāk raksturo noskaņojumu izraisīti vērtējumi. Ieguldītāju uzmanība un interese par vidi, sabiedrību un pārvaldību (ESG). Kaut arī uzņēmuma pamatprincipi ir stāsta pamatā, uzņēmumam ir ļoti svarīgi veidot pozitīvu sabiedrības un investoru uztveri. Lielākie pasaules investori jau […]

Turpināt Reading

#EnergyCharterTreaty - Komisija lūdz mandātu sarunām par ieguldījumu noteikumu modernizāciju

#EnergyCharterTreaty - Komisija lūdz mandātu sarunām par ieguldījumu noteikumu modernizāciju

| Maijs 16, 2019

Komisija ir pieņēmusi pilnvaru projektu, lai Eiropas Savienības vārdā iesaistītos sarunās, lai modernizētu Enerģētikas hartas līgumu (ECT), daudzpusēju tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumu, kas piemērojams enerģētikas nozarei, kurā ES ir daļa. Šo sarunu mērķis ir pārskatīt Līguma noteikumus tādā veidā, ka […]

Turpināt Reading

Tirgus iespējas parādās, jo Centrāleiropas un Austrumeiropas sacensības, lai sasniegtu #EUEnergyTransition, atrod jaunu ziņojumu

Tirgus iespējas parādās, jo Centrāleiropas un Austrumeiropas sacensības, lai sasniegtu #EUEnergyTransition, atrod jaunu ziņojumu

| Marts 29, 2019

Nepieciešamā pāreja uz zema oglekļa satura enerģiju Centrāleiropā un Austrumeiropā (CAE) paver jaunas investīciju iespējas enerģijas taupīšanas projektēšanā un tehnoloģijā reģionā, ir atklāts jauns ziņojums. Tā kā Eiropas Savienība izstrādā ilgtermiņa stratēģiju, lai panāktu ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni, Velsas Prince of Corporate Leaders Group (CLG) pētījumā uzsvērts uzņēmums […]

Turpināt Reading

#EnergyUnion - Klimata rīcības un enerģētikas komisārs rīko ceturto ES un Norvēģijas konferenci

#EnergyUnion - Klimata rīcības un enerģētikas komisārs rīko ceturto ES un Norvēģijas konferenci

| Februāris 5, 2019

4th ES un Norvēģijas enerģētikas konference notiek Briselē 5 februārī 2019. Tēmas „Sadarbība veiksmīgai pārejai uz enerģiju” ietvaros notiks klimata komisārs Miguel Arias Cañete un Norvēģijas naftas un enerģētikas ministrs Kjell Børge Freiberg. Diskusijās galvenā uzmanība tiks pievērsta centieniem modernizēt varu […]

Turpināt Reading

#EnergyUnion - ES iegulda vēl EUR 800 miljonus prioritārā enerģētikas infrastruktūrā

#EnergyUnion - ES iegulda vēl EUR 800 miljonus prioritārā enerģētikas infrastruktūrā

| Janvāris 25, 2019

Dalībvalstis ir balsojušas par Komisijas priekšlikumu ieguldīt gandrīz EUR 800 miljonus svarīgākajos Eiropas enerģētikas infrastruktūras projektos ar lieliem pārrobežu ieguvumiem. ES finansējumu nodrošina Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (CEF), Eiropas atbalsta programma Eiropas infrastruktūrai. Priekšroka tiek dota projektiem, kas palielina konkurētspēju, uzlabo ES energoapgādes drošību, izmantojot […]

Turpināt Reading

#Norway - pēc #COP24 sākas reāls darbs

#Norway - pēc #COP24 sākas reāls darbs

| Decembris 20, 2018

ANO Klimata pārmaiņu konferences (COP24) dalībnieki Katovices pilsētā, Polijā, ir noslēgušas trīs gadu starptautiskās sarunas, vienojušās par kopīgu noteikumu kopumu, lai īstenotu Parīzes vienošanos, kas stāsies spēkā 2024. Sasniegtie nolīgumi vienādi attiecas gan uz attīstītajām, gan jaunattīstības valstīm, novērtējot un ziņojot par siltumnīcefekta gāzu emisijām, pasaules veiktspējas novērtējumu [...]

Turpināt Reading