Dariet #EUElectricityMarket noteikumus, lai gūtu labumu gan patērētājiem, gan videi

| Decembris 21, 2018
Saules paneļi ar vēja turbīnām un elektrības pilonu saulrieta laikā. Tīras enerģijas koncepcija Parlamenta un Padomes sarunu dalībnieki piekrita virzīties uz priekšu, lai izveidotu reālu Eiropas elektroenerģijas tirgu

Patiesi ES elektroenerģijas tirgus izveidi, lai labāk integrētu atjaunojamo enerģiju, Eiropas Parlamenta deputāti un ES dalībvalstis provizoriski vienojās šajā nedēļā.

ES elektroenerģijas tirgus noteikumu pārskatīšana tika neoficiāli panākta, lai risinātu šķēršļus elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībai un izveidotu reālu Eiropas elektroenerģijas tirgu, kurā 70% no visas elektroenerģijas var brīvi šķērsot ES robežas. Tas atvieglos atjaunojamo energoresursu integrāciju elektrotīklā un tādējādi atbalstīs centienus sasniegt 32 ES saistošo mērķi - atjaunojamo energoresursu izmantošanu 2030%. Turklāt tā cenšas padarīt ES elektroenerģijas tirgu konkurētspējīgāku un orientētāku uz patērētājiem.

Labāks risinājums patērētājiem

Patērētāji būtiski gūs labumu no jaunajiem noteikumiem, kas ietver:

  • Pārslēgšanās - elektroenerģijas piegādātājiem jānodrošina patērētājiem iespēja pārslēgt pakalpojumu sniedzēju (bez maksas) ne ilgāk kā trīs nedēļu laikā (un 24 stundas 2026);
  • viedie skaitītāji - patērētājiem būs tiesības iegūt viedos skaitītājus, lai kontrolētu to patēriņu, ja vien analīze kādā dalībvalstī neuzrāda, ka izmaksas ir lielākas par ieguvumiem;
  • cenu salīdzinājums: patērētājiem būs pieejams bezmaksas tiešsaistes cenu salīdzināšanas rīks, un;
  • dinamisks cenu līgums: patērētāji varēs arī izvēlēties dinamisku elektroenerģijas cenu līgumu no enerģētikas uzņēmumiem ar vairāk nekā 200.000 klientiem.

Ne vairāk valsts subsīdiju visvairāk piesārņojošām ogļu spēkstacijām

Pašlaik ES noteikumi ļauj valsts iestādēm maksāt parastā elektrostacijā ierobežotu laiku, ja pastāv pieprasījums pēc maksimālā vai īslaicīga atjaunojamās enerģijas (piemēram, vēja un saules) trūkuma, ko sauc par jaudas mehānismiem.

Kā to pieprasīja Parlaments, saskaņotajā tekstā ir paredzēts papildu ES novērtējums (kopā ar valstu novērtējumiem) par iespējamiem elektroenerģijas trūkumiem dalībvalstīs, lai izvairītos no šo izņēmumu nevajadzīgas izmantošanas.

Turklāt stingrāki ierobežojumi dalībvalstīm, kas vēlas subsidēt spēkstacijas kā jaudas mehānismu, novērsīs, ka Eiropā visvairāk piesārņojošās ogļu spēkstacijas saņem valsts atbalstu. Elektrostacijas, kas izstaro vairāk nekā 550 gr CO2 / kilovatstundas elektroenerģijas, nesaņem subsīdijas no valsts, lai paliktu gaidīšanas režīmā elektroenerģijas pieprasījuma maksimuma gadījumā. Pasākumi attieksies uz visiem jaunajiem jaudas mehānismiem, sākot no regulas spēkā stāšanās dienas, un uz jau esošajiem 2025.

Enerģijas nabadzība un cenu regulēšana

Dalībvalstis varēs regulēt cenas uz laiku, lai palīdzētu un aizsargātu nabadzīgas vai neaizsargātas mājsaimniecības, sarunu dalībnieki vienojās. Tomēr priekšroka jādod enerģētiskās nabadzības novēršanai, izmantojot sociālās drošības sistēmas.

ES dalībvalstis, kas joprojām regulē mājsaimniecību cenas, var turpināt to darīt, bet tās iesniedz ziņojumus, lai novērtētu virzību uz cenu regulēšanas atcelšanu. Pēc 2025 Komisija iesniedz ziņojumu par vispārējo ES progresu, kas var ietvert priekšlikumu pārtraukt regulētās cenas

Kad darījums tika panākts, referents Krišjānis KARIŅŠ (PPE, LV) teica: „Šis nolīgums ir labs klimatam un izdevīgam makam. Tas palīdzēs pārveidot tīrāku elektroenerģijas ražošanu un padarīs elektroenerģijas tirgu konkurētspējīgāku visā ES robežās. Parlamentam ir izdevies atbrīvoties no smagām valsts subsīdijām, lai tirgus varētu veikt savu darbu, piegādājot ES rūpniecības un mājsaimniecības ar pieņemamu un drošu enerģiju. ”

Nākamie soļi

Tagad darījums tiks nodots apstiprināšanai Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai un plenārsēdei, kā arī Padomei. Regula un direktīva stāsies spēkā 20 dienas pēc publicēšanas. Dalībvalstīm šī direktīva būs jāīsteno 31 2020 decembrī.

komentāri

Facebook komentāri

Tags: , ,

kategorija: Titullapa, Elektroenerģijas savienojamību, enerģija, Enerģijas tirgus, EU, Eiropas Parlaments

Komentāri ir slēgti.