Enerģētika: Komisija iepazīstina ar 250 infrastruktūras projektu sarakstu, kuriem var piešķirt finansējumu EUR 5.85 miljardu apmērā

| Oktobris 14, 2013 | 0 Komentāri

LOGO CE_Vertical_EN_quadriMūsdienīga infrastruktūra ar atbilstošiem starpsavienojumiem un uzticamiem tīkliem ir būtiska integrētam enerģijas tirgum, kurā patērētāji iegūst vislabāko cenas un vērtības attiecību. Šodien Eiropas Komisija ir pieņēmusi sarakstu ar dažiem 250 galvenajiem enerģētikas infrastruktūras projektiem. Šie “kopējas ieinteresētības projekti” (PCI) gūs labumu no paātrinātām licencēšanas procedūrām un uzlabotiem reglamentējošiem nosacījumiem, un tiem var būt pieejams finansiāls atbalsts no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta, saskaņā ar kuru Eiropas enerģētikas infrastruktūrai ir piešķirts EUR 5.85 miljardu budžets. periodā 2014-20. Tas palīdzēs viņiem ātrāk realizēties un padarīt tos pievilcīgākus investoriem. Kad projekti ir pabeigti, tie palīdzēs dalībvalstīm integrēt savus enerģijas tirgus, ļaus dažādot savus enerģijas avotus un izbeigt dažu dalībvalstu enerģijas izolāciju. Tie arī ļaus tīklam piesaistīt arvien vairāk atjaunojamo energoresursu un tādējādi samazināt CO2 emisijas.

Enerģētikas komisārs Günther Oettinger teica: „Mums ir jāpārliecinās, ka mūsu ierobežotie līdzekļi tiek izmantoti gudri un ka ES nauda tiek novirzīta vislielāko labumu Eiropas patērētājiem. Ar šo enerģētikas infrastruktūras projektu sarakstu un ar to saistītajiem ieguvumiem mēs ceram piesaistīt vairāk investoru. ”

Sarakstā iekļauti līdz pat 140 projekti elektroenerģijas pārvades un uzglabāšanas jomā, par 100 projektiem gāzes pārvades, uzglabāšanas un SDG jomā, kā arī vairākiem naftas un viedo tīklu projektiem. Projektiem būs vairākas priekšrocības:

  • Paātrināta plānošanas un atļauju piešķiršanas procedūras (saistošs trīs ar pusi gadu termiņš);
  • viena valsts kompetentā iestāde darbosies kā vienas pieturas aģentūra atļauju piešķiršanas procedūrām;
  • samazinot administratīvās izmaksas projektu virzītājiem un iestādēm, pateicoties vienkāršākai vides novērtēšanas procedūrai, vienlaikus ievērojot Savienības tiesību aktu prasības.
  • lielāka pārredzamība un labāka sabiedrības līdzdalība;
  • palielināta atpazīstamība un pievilcība investoriem, pateicoties pastiprinātam tiesiskajam regulējumam, kurā izmaksas tiek piešķirtas valstīm, kas gūst vislielāko labumu no pabeigta projekta;
  • iespēja saņemt finansiālu atbalstu saskaņā ar Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu. Tam būs būtiska nozīme, lai piesaistītu nepieciešamo privāto un valsts finansējumu, un iespējamais finansējums var notikt jau 2014.

Lai projekts tiktu iekļauts sarakstā, tam bija jābūt nozīmīgam ieguvumam vismaz divām dalībvalstīm; veicināt tirgus integrāciju un turpmāku konkurenci; uzlabot piegādes drošību un samazināt CO2 emisijas.

Komisija cieši uzraudzīs atļauju piešķiršanas pasākumu īstenošanu un projektu izveidi. Visbeidzot, PCI saraksts tiks atjaunināts ik pēc diviem gadiem, lai integrētu jaunus vajadzīgos projektus un novērstu novecojušos projektus.

fons

Liela vajadzība ieguldīt enerģētikas infrastruktūrā bija viens no iemesliem, kāpēc 2011 ierosināja regulu par Eiropas enerģētikas infrastruktūras pamatnostādnēm (TEN-E pamatnostādnes). TEN-E pamatnostādnes ir stratēģisks pamats Eiropas Savienības ilgtermiņa enerģētikas infrastruktūras redzējumam un ievieš kopējas ieinteresētības projektu koncepciju. Tās nosaka deviņus stratēģiskus infrastruktūras prioritātes koridorus elektroenerģijas, gāzes un naftas jomā un trīs ES mēroga infrastruktūras prioritātes jomas elektroenerģijas automaģistrālēm, viedajiem tīkliem un oglekļa dioksīda transportēšanas tīkliem.

Galīgā saraksta apstiprināšana, ko veic Komisija, ir rūpīga identifikācijas un novērtēšanas procesa rezultāts. Divpadsmit ad hoc reģionālās darba grupas, katra aptverot vienu stratēģisku prioritāro jomu vai koridoru, novērtēja piedāvātos projektus un līdz jūlijam 2013 izveidoja reģionālo PCI sarakstu. Viņi arī apspriedās ar sabiedrību un ieinteresētajām personām, tostarp vides NVO, par galvenajiem infrastruktūras trūkumiem un potenciālo PCI sarakstu projektu. Dalībvalstu pārstāvji, Eiropas elektroenerģijas un gāzes pārvades sistēmu operatoru tīkls (ENTSO-E un ENTSO-G), valstu pārvades sistēmu operatori un projektu virzītāji, valsts pārvaldes iestādes un Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER) visi reģionālo grupu dalībnieki piedalījās galīgā saraksta sagatavošanā.

Pilns kopējo interešu projektu saraksts pa valstīm.

komentāri

Facebook komentāri

Tags: , , , , ,

kategorija: Titullapa, enerģija, Eiropas Komisija

Atstāj atbildi

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti *