Savienoties ar mums

izglītība

Izglītība: “Izsakiet savu viedokli” par mācību mobilitātes nākotni

AKCIJA:

Izdots

on

Komisija 8. februārī uzsāka sabiedrisko apspriešanu par mācību mobilitātes nākotni, ņemot vērā tās politikas priekšlikumu vēlāk šajā gadā. Šīs konsultācijas mērķis ir informēt iedzīvotājus un visas ieinteresētās puses par gaidāmo priekšlikumu un apkopot pierādījumus un viņu viedokļus. ES un tās dalībvalstis ir apņēmušās veicināt pārrobežu mācību mobilitāti Eiropas izglītības telpa visiem izglītojamajiem, pedagogiem un darbiniekiem.

Inovāciju, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāre Marija Gabriela sacīja: “Mācību mobilitāte stiprina kopības sajūtu un iedvesmo mūs novērtēt Eiropas Savienības daudzveidību; tas ļauj mums satikt jaunus cilvēkus, iegūt draugus un, pats galvenais, mācīties un progresēt. Mēs uzskatām, ka izglītojamajiem ir jāpadara vieglāk uzzināt par iespējām un viegli pārvietoties starp izglītības sistēmām dažādās valstīs. Šī sabiedriskā apspriešana ir iespēja uzklausīt visas iesaistītās ieinteresētās puses un padarīt Eiropas izglītības telpu par realitāti.

Pārrobežu mācību mobilitāte ir izrādījusies ļoti vērtīga pieredze cilvēkiem, iegūstot zināšanas, prasmes un kompetences, kas nepieciešamas personīgajai, izglītības un profesionālajai attīstībai, kā arī pilsoniskajai iesaistei un sociālajai iekļaušanai. Tomēr joprojām tikai 15 % jauniešu ir apguvuši studijas, apmācību vai mācekļa praksi citā ES valstī. Tāpēc, kā paziņots tās 2023. gada darba programma, Komisija ir nolēmusi iesniegt priekšlikumu atjaunināt pašreizējo ES mācību mobilitātes sistēma, lai ļautu skolēniem vieglāk pārvietoties starp izglītības sistēmām un veicinātu mācību mobilitāti kā iespēju ikvienam. Galvenie šķēršļi dalībai mācību mobilitātē un veidi, kā tos novērst, tiks apspriesti sabiedriskajā apspriešanā ar iedzīvotājiem un ieinteresētajām personām, piemēram, izglītojamajiem, pedagogiem, visu izglītības un apmācības nozaru darbiniekiem, jaunatnes darbiniekiem, mācekļiem un sporta darbiniekiem. Jo īpaši organizācijas, kas nosūta un uzņem mobilitātes aktivitāšu dalībniekus, tostarp darba devēji, ir laipni aicinātas dalīties savās atsauksmēs. Ļoti vērtīgs ir arī lēmumu pieņēmēju, ieinteresēto personu organizāciju un pētnieku ieguldījums. 

Uzaicinājums iesniegt pierādījumus un sabiedriskās apspriešanas anketa, kas būs pieejama visās ES valodās, būs atvērta 12 nedēļas. Tiem var piekļūt Izveidojiet savu Say portālu.

Dalieties ar šo rakstu:

EU Reporter publicē rakstus no dažādiem ārējiem avotiem, kas pauž dažādus viedokļus. Šajos pantos paustās nostājas ne vienmēr atbilst EU Reporter nostājai.

trending