Savienoties ar mums

izglītība

Augstākā izglītība: ES universitāšu sagatavošana nākotnei, padziļinot starpvalstu sadarbību

AKCIJA:

Izdots

on

Mēs izmantojam jūsu pierakstīšanos, lai sniegtu saturu jūsu piekrišanas veidā un uzlabotu mūsu izpratni par jums. Abonementu varat anulēt jebkurā laikā.

Eiropas sabiedrībai vairāk nekā jebkad agrāk ir vajadzīgs universitāšu un citu augstākās izglītības iestāžu ieguldījums. Eiropa saskaras ar tādām nopietnām problēmām kā klimata pārmaiņas, digitālā pārveide un sabiedrības novecošana laikā, kad to skārusi gadsimta lielākā globālā veselības krīze un tās ekonomiskās lejupslīdes. Universitātēm un visai augstākās izglītības nozarei ir unikāla pozīcija izglītības, pētniecības un inovāciju krustcelēs, veidojot ilgtspējīgu un noturīgu ekonomiku un padarot Eiropas Savienību zaļāku, iekļaujošāku un digitālāku.

2 jaunas iniciatīvas pieņemtā Eiropas stratēģija universitātēm un Komisijas priekšlikums Padomes ieteikumam par tiltu veidošanu efektīvai Eiropas augstākās izglītības sadarbībai, atbalstīs universitātes šajos centienos.

Eiropas dzīvesveida popularizēšana Viceprezidents Margaritis Šinass sacīja: “Eiropas izcilības un iekļautības universitātes ir gan nosacījums, gan pamats mūsu Eiropas dzīvesveidam. Tie atbalsta atvērtu, demokrātisku un godīgu sabiedrību, kā arī ilgtspējīgu izaugsmi, uzņēmējdarbību, integrāciju un nodarbinātību. Ar mūsu šodienas priekšlikumiem mēs cenšamies pacelt starptautisko sadarbību augstākās izglītības jomā jaunā līmenī. Kopīgas vērtības, lielāka mobilitāte, plašāka darbības joma un sinerģija, lai mūsu augstākajā izglītībā izveidotu patiesi eiropeisku dimensiju.

Inovāciju, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes lietu komisāre Marija Gabriela sacīja: “Šie priekšlikumi dos labumu visai augstākās izglītības nozarei, pirmkārt un galvenokārt mūsu studentiem. Viņiem ir vajadzīgas modernas starpvalstu universitātes ar vieglu piekļuvi mobilitātei ārzemēs, lai nodrošinātu patiesi eiropeisku studiju ceļu un pieredzi. Mēs esam gatavi apvienot spēkus ar dalībvalstīm un augstākās izglītības iestādēm visā Eiropā. Kopā mēs varam tuvināt sabiedrībai izglītību, pētniecību un inovācijas pakalpojumu jomā. Eiropas universitāšu alianses bruģē ceļu; līdz 2024. gada vidum no Eiropas budžeta tiks atbalstītas līdz 60 Eiropas universitāšu aliansēm ar vairāk nekā 500 universitātēm visā Eiropā.

Eiropas stratēģija universitātēm

Eiropā ir gandrīz 5,000 augstākās izglītības iestāžu, 17.5 miljoni augstākās izglītības studentu, 1.35 miljoni cilvēku, kas māca augstākajā izglītībā, un 1.17 miljoni pētnieku. Šīs stratēģijas mērķis ir atbalstīt un dot iespēju visām Eiropas universitātēm pielāgoties mainīgajiem apstākļiem, attīstīties un veicināt Eiropas noturību un atveseļošanos. Tajā ir ierosināts svarīgu darbību kopums, lai atbalstītu Eiropas universitātes četru mērķu sasniegšanā:

  • Stiprināt augstākās izglītības un pētniecības Eiropas dimensiju;
  • konsolidēt universitātes kā mūsu Eiropas dzīvesveida bākas, atbalstot darbības, kas vērstas uz akadēmisko un pētnieku karjeru, kvalitāti un atbilstību nākotnes prasmēm, daudzveidību, iekļaušanu, demokrātisku praksi, pamattiesībām un akadēmiskajām vērtībām;
  • dot iespēju universitātēm kļūt par galvenajiem pārmaiņu dalībniekiem zaļajā un digitālajā pārejā;
  • nostiprināt universitātes kā ES globālās lomas un vadošās lomas virzītājspēkus.

Veidot tiltus efektīvai Eiropas augstākās izglītības sadarbībai

Komisijas priekšlikuma Padomes ieteikumam mērķis ir ļaut Eiropas augstākās izglītības iestādēm ciešāk un padziļināti sadarboties, veicināt kopīgu starpvalstu izglītības programmu un pasākumu īstenošanu, apvienojot kapacitāti un resursus vai piešķirot kopīgus grādus. Tas ir aicinājums dalībvalstīm rīkoties un radīt atbilstošus apstākļus valsts līmenī, lai nodrošinātu šādu ciešāku un ilgtspējīgu starpvalstu sadarbību, efektīvāku kopīgu izglītības un pētniecības pasākumu īstenošanu un Eiropas Augstākās izglītības telpas (Boloņas) instrumenti. Tas atvieglos zināšanu plūsmu un veidos spēcīgāku saikni starp izglītību, pētniecību un novatoriskām rūpniecības kopienām. Mērķis jo īpaši ir atbalstīt augstas kvalitātes mūžizglītības iespēju nodrošināšanu ikvienam, koncentrējoties uz visnepieciešamākajām prasmēm un kompetencēm, lai apmierinātu mūsdienu ekonomiskās un sabiedrības prasības.

reklāma

Panākt to: četras vadošās iniciatīvas

Eiropas dimensiju augstākajā izglītībā un pētniecībā līdz 2024. gada vidum pastiprinās četras pamatiniciatīvas:

  • Paplašināt līdz 60 Eiropas universitātēm ar vairāk nekā 500 augstākās izglītības iestādēm līdz 2024. gada vidum, un Erasmus+ indikatīvais budžets 1.1.–2021. gadam ir 2027 miljards eiro. Mērķis ir attīstīt un dalīties ar kopīgu ilgtermiņa strukturālu, ilgtspējīgu un sistēmisku sadarbību izglītības, pētniecības un inovācijas jomā, veidojot Eiropas starpuniversitāšu pilsētiņas, kur studenti, darbinieki un pētnieki no visām Eiropas daļām var baudīt netraucētu mobilitāti un radīt jaunas zināšanas. kopā, starp valstīm un disciplīnām.
  • Strādājiet uz a Augstākās izglītības iestāžu apvienību juridiskie statūti ļaut viņiem apvienot resursus, spējas un savas stiprās puses ar Erasmus+ izmēģinājuma programmu no 2022. gada.
  • Strādājiet uz a kopīgs Eiropas grāds atzīt transnacionālās pieredzes vērtību augstākās izglītības kvalifikācijā studenti iegūst un samazina birokrātiju kopīgu programmu īstenošanai.
  • Paplašiniet Eiropas studentu kartes iniciatīvu izvietojot unikālu Eiropas studentu identifikatoru, kas būs pieejams visiem mobilajiem studentiem 2022. gadā un visiem studentiem universitātēs Eiropā līdz 2024. gada vidum, lai veicinātu mobilitāti visos līmeņos.

Nākamie soļi

ES, dalībvalstu, reģionu, pilsoniskās sabiedrības un augstākās izglītības sektora centienu koordinācija ir būtiska, lai panāktu Eiropas universitāšu stratēģija realitāte. Komisija aicina Padomi, dalībvalstis un universitātes apspriest šo politikas programmu un kopīgi strādāt pie nākotnes universitātēm.

Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana Komisijas priekšlikums Padomes ieteikumam par tiltu veidošanu efektīvai Eiropas augstākās izglītības sadarbībai tiks apspriests ar dalībvalstīm. Kad Padome to būs pieņēmusi, Komisija atbalstīs dalībvalstis un attiecīgos partnerus šā Padomes ieteikuma īstenošanā.

fons

Komisija paziņoja par savu nodomu uzsākt augstākās izglītības pārveides programmas kopīgu izveidi Paziņojums par Eiropas izglītības telpas sasniegšanu līdz 2025. gadam un tās paziņojumu par jaunu Eiropas pētniecības telpu. The Padomes secinājumi par jauno Eiropas pētniecības telpu, kas pieņemts 1. gada 2020. decembrī, uzsver, ka “ir jāveido spēcīgāka sinerģija un savstarpējā saikne starp EPT, EAIT un ar augstāko izglītību saistītajiem Eiropas Izglītības telpas (EEZ) elementiem”. Savā 26. gada 2021. februāra rezolūcija par “stratēģisko sistēmu Eiropas sadarbībai izglītības un apmācības jomā, lai izveidotu Eiropas izglītības telpu un tālāk (2021–2030)”, Padome ir noteikusi augstākās izglītības pārveides darba kārtības izveidi kā konkrētu rīcību augstākās izglītības prioritārajā jomā.

ERA politikas programma, kas pievienota 26. gada 2021. novembrī pieņemtajiem Padomes secinājumiem par Eiropas Pētniecības telpas turpmāko pārvaldību, atbalsta darbības, kas ir svarīgas universitātēm, tostarp īpaša darbība augstākās izglītības iestāžu pilnvarošanai attīstīties saskaņā ar Eiropas Pētniecības telpu un sinerģija ar Eiropas izglītības telpu.

Vairāk informācijas

Komisijas paziņojums par Eiropas stratēģiju universitātēm

Komisijas priekšlikums Padomes ieteikumam par tiltu veidošanu efektīvai Eiropas augstākās izglītības sadarbībai

Paziņojums par Eiropas izglītības telpas izveidi līdz 2025. gadam

Paziņojums par jaunu EPT pētniecībai un inovācijai

Dalieties ar šo rakstu:

EU Reporter publicē rakstus no dažādiem ārējiem avotiem, kas pauž dažādus viedokļus. Šajos pantos paustās nostājas ne vienmēr atbilst EU Reporter nostājai.

trending