Savienoties ar mums

izglītība

Prezidents fon der Lejens saņem ķeizarienes Teofano balvu par Erasmus programmu

Izdots

on

7. oktobrī Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena (attēlā) pieņēma ķeizarienes Teofano balvu, kas piešķirta Erasmus programmai, ceremonijas laikā, kas notika pie Rotundas pieminekļa Salonikos, Grieķijā un kurā piedalījās videokonferences laikā. Balva apbalvo personas vai organizācijas, kas sniedz izcilu ieguldījumu Eiropas sadarbības padziļināšanā un izpratnes uzlabošanā par daudzveidīgo vēsturisko savstarpējo atkarību Eiropā.

Saņemot balvu, prezidente teica, ka viņai ir liels gods saņemt balvu “par desmit miljoniem eiropiešu, kas piedalījušies Erasmus programmā kopš tās pirmsākumiem”, un veltījusi to “studentiem, pasniedzējiem, sapņotājiem, kuri to ir veidojuši. Eiropas brīnums piepildās ”.

Savā pieņemšanas runā prezidents fon der Lejens arī izvilka paralēles starp Eiropas atveseļošanas plānu un Erasmus +: “Tāpat kā toreiz bija Erasmus, tagad ir arī NextGenerationEU. Tā ir bezprecedenta mēroga un apjoma programma. Un tas var kļūt par nākamo lielisko mūsu Savienību vienojošo projektu. Mēs kopīgi investējam ne tikai kolektīvai atveseļošanai, bet arī kopīgai nākotnei. Atkārtoti ir jāveido un jāatjauno solidaritāte, uzticība un vienotība. Es nezinu, vai NextGenerationEU var tik pamatīgi mainīt Eiropu, kā to darīja Erasmus programma. Bet es zinu, ka Eiropa atkal ir izvēlējusies kopīgi veidot un veidot savu nākotni. ”

Prezidenta pilnu runu lasiet tiešsaistē Inglese or franču, un skatīties to atpakaļ šeit. Pateicoties programmai Erasmus +, laika posmā no 4. līdz 2014. gadam vairāk nekā 2020 miljoniem cilvēku būs bijusi iespēja mācīties, apmācīt un iegūt pieredzi ārzemēs. Uzziniet vairāk par Erasmus šeit

koronavīrusu

Komisija apstiprina Vācijas shēmu, lai izmitināšanas pakalpojumu sniedzējiem bērnu un jauniešu izglītības jomā kompensētu koronavīrusa uzliesmojuma dēļ nodarītos zaudējumus

Izdots

on

Eiropas Komisija saskaņā ar ES valsts atbalsta noteikumiem apstiprināja Vācijas shēmu izmitināšanas pakalpojumu sniedzējiem bērnu un jauniešu izglītības kompensēšanai par koronavīrusa uzliesmojuma radītajiem ieņēmumu zaudējumiem. Sabiedrības atbalsts tiks piešķirts kā tiešas dotācijas. Shēma kompensēs līdz 60% no ieņēmumu zaudējumiem, kas radušies atbilstīgajiem saņēmējiem laika posmā no bloķēšanas sākuma (kas reģionālajās valstīs sākās dažādos datumos) līdz 31. gada 2020. jūlijam, kad viņu naktsmītnes bija jāaizver sakarā ar ierobežojošajiem pasākumiem, kas ieviesti Vācijā.

Aprēķinot ieņēmumu zaudējumus, visi izmaksu samazinājumi, kas rodas no bloķēšanas laikā gūtajiem ienākumiem, un iespējamais valsts piešķirtais vai faktiski izmaksātais finansiālais atbalsts (un jo īpaši piešķirtais saskaņā ar shēmu) SA.58464) vai trešās personas, lai tiktu galā ar koronavīrusa uzliesmojuma sekām, tiks atskaitītas. Centrālās valdības līmenī objektu, par kuriem var pieteikties, rīcībā būs budžets līdz 75 miljoniem eiro.

Tomēr šie līdzekļi nav paredzēti tikai šai shēmai. Turklāt reģionālās iestādes (plkst Länder vai vietējā līmenī) var izmantot arī šo shēmu no vietējiem budžetiem. Jebkurā gadījumā shēma nodrošina, ka vienas un tās pašas attiecināmās izmaksas nevar divreiz kompensēt dažādi administratīvie līmeņi. Komisija novērtēja pasākumu saskaņā ar 107. panta 2. punkta b) apakšpunkts panta, kas ļauj Komisijai apstiprināt valsts piešķirtos valsts atbalsta pasākumus, lai kompensētu konkrētiem uzņēmumiem vai konkrētām nozarēm ārkārtas notikumu, piemēram, koronavīrusa uzliesmojuma, nodarītos zaudējumus.

Komisija konstatēja, ka Vācijas shēma kompensēs zaudējumus, kas ir tieši saistīti ar koronavīrusa uzliesmojumu. Tā arī konstatēja, ka pasākums ir samērīgs, jo paredzētā kompensācija nepārsniedz to, kas nepieciešams zaudējumu atlīdzināšanai. Tāpēc Komisija secināja, ka shēma atbilst ES noteikumiem par valsts atbalstu.

Plašāka informācija par Komisijas veiktajām darbībām koronavīrusa pandēmijas ekonomiskās ietekmes novēršanai ir atrodama šeit. Lēmuma nekonfidenciālā versija būs pieejama ar numuru SA.59228, kas atrodama valsts atbalsta reģistrs par Komisiju konkurss mājas lapā.

Turpināt Reading

bizness

Pētniecība un zinātniski jauninājumi, kas ir būtiski ekonomikas atveseļošanai Eiropā

Izdots

on

Nākamais ES budžets 2021. – 2027. Gadam pavērs ceļu spēcīgam ES atbalstam pētniecības, inovācijas un zinātnes nozarēm - kas ir ārkārtīgi svarīgs ekonomikas atveseļošanās procesā Eiropā raksta Deivids Harmons.

Nākamajā 23. novembrī paredzēts, ka Eiropas Parlaments balsos par pārskatītās ES budžeta shēmas noteikumiem laika posmam no 2021. līdz 2027. gadam.

Pašreiz 94 miljardi eiro tiek atvēlēti, lai finansētu programmas Horizon Europe, NextGenerationEU un Digitālo Eiropu. Šīs ir galvenās ES iniciatīvas, kas nodrošinās ES saglabāšanos priekšgalā jaunu digitālo tehnoloģiju izstrādē. Tas tagad ir svarīgāk nekā jebkad agrāk. Digitālā transformācija virzās uz priekšu attiecībā uz to, kā tehnoloģija attīstīs galvenās vertikālās nozares un nākotnes viedos tīklus Eiropā.

Eiropai ir zinātība, kā sasniegt galvenos politikas mērķus saskaņā ar šīm svarīgajām ES pamatprogrammām un darīt to videi draudzīgā veidā.

Secinājums ir tāds, ka tagad mēs dzīvojam 5G laikmetā. Tas nozīmē, ka jauni produkti, piemēram, augstas izšķirtspējas video un pašpiedziņas transportlīdzekļi, kļūs par realitāti ikdienas dzīvē. 5G virza šo IKT jauninājumu procesu. Bet ES dalībvalstīm ir jāsadarbojas, lai panāktu 5G panākumus, lai ekonomiski attīstītu Eiropu un visaptveroši risinātu plašākas sabiedrības vajadzības.

IKT standartiem jādarbojas strukturēti un savstarpēji saistīti. Valdībām jānodrošina spektra politikas pārvaldība tādā veidā, kas garantē, ka pašpiedziņas automašīnas var nevainojami pārvietoties pāri robežām.

ES līmeņa politika, kas veicina izcilību zinātnē ar Eiropas Pētniecības padomes un Eiropas Inovāciju padomes starpniecību, tagad nodrošina, ka ļoti novatoriski IKT produkti veiksmīgi nonāk ES tirgū.

Bet valsts un privātajam sektoram ir jāturpina cieši sadarboties, īstenojot ES politikas mērķus, kas pilnībā iekļauj un integrē pētniecības, inovācijas un zinātnes nozari.

Jau programmas “Apvārsnis Eiropa” ietvaros tiek izveidotas vairākas publiskā un privātā sektora partnerības, kas aptvers gan galveno digitālo tehnoloģiju, gan viedo tīklu un pakalpojumu attīstību. Inovāciju process darbojas vislabākajā gadījumā, ja privātā, publiskā, izglītības un pētniecības kopiena sadarbojas un sadarbojas kopīgu politikas mērķu sasniegšanā.

Patiesībā pat plašākā kontekstā 17 ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus var sasniegt, zinātniekiem un pētniekiem visā pasaulē iesaistoties kopīgos projektos.

Saskaņā ar programmu “Apvārsnis Eiropa” Eiropa spēlē visas iespējas.

Eiropā dzīvo vieni no izcilākajiem programmatūras izstrādātājiem pasaulē. Vairāk nekā ceturtā daļa no visas pasaules [e-pasts aizsargāts] tiek veikta Eiropā.

Horizon Europe un tās priekšgājēja programma Horizon 2020 ir atzītas par vadošajām globālajām pētniecības iniciatīvām. Bet nozarei ir jāpastiprina, ja programma Horizon Europe gūs panākumus.

Programmai Horizon Europe jāatbalsta un jāatbalsta jauninājumu process.

Tas ir galvenais, ja tradicionālās nozares, piemēram, enerģētika, transports, veselības un ražošanas nozares, būs piemērotas digitālajam laikmetam.

Starptautiskā sadarbība un sadarbība var atbalstīt un atbalstīs ES stratēģisko autonomo politikas mērķu īstenošanu.

Mēs dzīvojam digitālās revolūcijas laikā. Mums visiem ir jāstrādā kopā, lai šī revolūcija būtu pozitīva veiksme visiem, un tas ietver digitālās plaisas mazināšanu.

Deivids Harmons, Huawei Technologies ES valdības lietu direktors

Deivids Harmons ir Huawei Technologies ES valdības lietu direktors

Tagad, kad Eiropa ir uz robežas, lai panāktu vienošanos par jaunā ES 20210. – 2027. Gada noteikumiem, ieinteresētās puses var sagatavoties pirmajam uzaicinājumam iesniegt priekšlikumus programmas “Apvārsnis Eiropa” ietvaros. Šādu zvanu publicēšana notiks 2021. gada pirmajā ceturksnī. Attīstībai AI, lielo datu, mākoņdatošanas un augstas veiktspējas skaitļošanas jomā būs izšķiroša loma jaunu novatorisku IKT produktu un pakalpojumu ieviešanā tirgū. Šogad mēs no pirmā acu uzmetiena esam pieredzējuši ļoti pozitīvo lomu, kādu jaunās tehnoloģijas var spēlēt ātrdarbīgu tiešsaistes platformu atbalstīšanā un sakaru uzlabošanā gan uzņēmumiem, gan draugiem, gan ģimenēm.

Protams, būs jāievieš politikas satvars, lai ņemtu vērā jaunattīstības tehnoloģijas, kas tiek ieviestas. Pilsoniskajai sabiedrībai, rūpniecībai, izglītībai un pētniekiem ir pilnībā jāiesaistās šī likumdošanas plāna izstrādē.

Mēs zinām, kādi izaicinājumi mūs sagaida. Tāpēc ļaujiet mums visiem aktīvi risināt šīs problēmas apņēmības, draudzības un starptautiskas sadarbības garā.

Deivids Harmons ir Huawei Technologies ES valdības lietu direktors un bijušais loceklis Eiropas pētniecības, inovācijas un zinātnes komisāra kabinetā laika posmā no 2010. līdz 2014. gadam.

Turpināt Reading

Pieaugušo izglītība

#Coronavirus - Lielbritānijas universitātēm nevajadzētu atsākt darbu septembrī, saka savienība

Izdots

on

By

Lielbritānijas universitātēm septembrī vajadzētu atteikties no plāna atjaunošanas, lai ceļojošie studenti nepieļautu valsts koronavīrusa pandēmijas padziļināšanu, paziņoja arodbiedrība, aicinot pasniegt kursus tiešsaistē. Premjerministra Borisa Džonsona valdība ir pakļauta ugunij par mēģinājumiem atsākt izglītību, it īpaši pēc rindas par skolēnu eksāmenu rezultātiem un neveiksmīgu mēģinājumu atgriezt visus skolēnus šī gada sākumā, raksta Elizabeth Piper.

Džonsons ir aicinājis britus pēc koronavīrusa bloķēšanas atgriezties pie kaut kā līdzīgāka normālībai, aicinot darbiniekus atgriezties birojos, lai palīdzētu ekonomikai atgūties no 20% sarukuma aprīļa-jūnija periodā.

Bet Universitātes un koledžu savienība (UCU) teica, ka ir pāragri sūtīt studentus atpakaļ uz universitātēm, brīdinot, ka viņus varētu vainot, ja palielināsies COVID-19 gadījumu skaits. "Miljona plus studentu pārvietošana pa valsti ir katastrofas recepte, un tas var atstāt slikti sagatavotas universitātes kā otrā viļņa aprūpes mājas," paziņojumā teica UCU ģenerālsekretārs Džo Greidijs. "Ir pienācis laiks valdībai beidzot veikt noteiktus un atbildīgus pasākumus šajā krīzē un likt universitātēm atteikties no klātienes mācīšanas plāniem," viņa teica, mudinot valdību pārcelt visu mācīšanu tiešsaistē uz pirmo termiņu.

Valsts kases (finanšu ministrijas) galvenais sekretārs Stīvens Barklajs sacīja, ka nepiekrīt argumentam. "Es domāju, ka tādām universitātēm kā pārējā ekonomika ir jāatgriežas, un studentiem jāspēj to izdarīt," viņš teica Times radio. Vairākas universitātes apgalvo, ka ir gatavas atsākt darbu nākamajā mēnesī pēc nedēļu ilgas sagatavošanās, un daži studenti saka, ka, gatavojoties jaunajam sasaukumam, viņi jau ir iztērējuši naudu tādām lietām kā mājokļi.

Turpināt Reading
reklāma

Facebook

Twitter

trending