Eurydice ziņojums liecina, mehānismi, metodes un kritēriji skolas finansējumu

Eurydice euPārskats Finansēšanas Skolas Eiropā: Mehānismi, metodes un kritēriji publiskā finansējuma tagad ir uzsākta.

Šis ziņojums ir pamats izpratnei struktūru finansēšanas sistēmu un finansējuma plūsmu pamata un vispārējā vidējā izglītībā. Tajā ir paskaidrots, finanšu plūsmu caur dažādos vadības līmeņos ir iesaistītas, izmantojot diagrammas, un tā analizē kritērijus un principus piešķirot dažādus resursus skolām Eiropā. Tā aptver 27 no 28 ES dalībvalstīm, kā arī Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Turcija.

Tags: , , , , , , , , ,

kategorija: Titullapa, izglītība, EU, EU, publikācijas