RSSPVN

#VATGap - ES valstis zaudēja 137 miljardus eiro PVN ieņēmumos 2017

#VATGap - ES valstis zaudēja 137 miljardus eiro PVN ieņēmumos 2017

| Septembris 5, 2019

ES valstis zaudēja 137 miljardus eiro pievienotās vērtības nodokļa (PVN) ieņēmumos 2017, liecina šodien Eiropas Komisijas publiskotais pētījums. PVN atšķirība apraksta kopējo starpību starp sagaidāmajiem PVN ieņēmumiem un faktiski iekasēto summu. Tas ir nedaudz samazinājies, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, bet joprojām ir ļoti augsts, vēlreiz izceļot […]

Turpināt Reading

Komisija pauž gandarījumu par vienošanos par jauniem noteikumiem, kas paver ceļu labākai #VAT kolekcijai par pārdošanu tiešsaistē

Komisija pauž gandarījumu par vienošanos par jauniem noteikumiem, kas paver ceļu labākai #VAT kolekcijai par pārdošanu tiešsaistē

| Marts 14, 2019

Komisija pauda gandarījumu par dalībvalstu panākto vienošanos par sīki izstrādātiem pasākumiem, kas vajadzīgi, lai vienkāršotu PVN noteikumus par preču pārdošanu tiešsaistē, nodrošinot arī to, ka tiešsaistes tirdzniecības vietas piedalās cīņā pret krāpšanu nodokļu jomā. Jaunie noteikumi, par kuriem ir panākta vienošanās šodien, nodrošinās netraucētu jauno e-komercijas PVN pasākumu ieviešanu, par ko panākta vienošanās […].

Turpināt Reading

#VAT - Padome pieņem īstermiņa labojumus pašreizējai ES sistēmai

#VAT - Padome pieņem īstermiņa labojumus pašreizējai ES sistēmai

| Decembris 5, 2018

Padome pieņēma trīs īsus leģislatīvus aktus, kuru mērķis ir pielāgot dažus ES PVN noteikumus, lai noteiktu četrus īpašus jautājumus, kamēr nav ieviesta jauna PVN sistēma. Tie attiecas uz: atvilkto akciju. Teksts paredz vienkāršotu un vienotu attieksmi pret atteikuma akcijām, ja pārdevējs pārsūta krājumus uz [...]

Turpināt Reading

Zaļā gaisma, lai #VAT pārveidotu, lai vienkāršotu sistēmu un samazinātu krāpšanu

Zaļā gaisma, lai #VAT pārveidotu, lai vienkāršotu sistēmu un samazinātu krāpšanu

| Oktobris 8, 2018

Parlamenta deputāti pagājušajā nedēļā atbalstīja lielāko daļu no Eiropas Komisijas ierosinātās PVN sistēmas reformas, ierosinot dažus pielāgojumus, piemēram, noteikt maksimālo PVN likmi. Balsošanai tika nodoti divi tiesību akti. Viens mērķis ir atvieglot tirdzniecību, jo īpaši MVU, vienotajā tirgū un mazināt PVN krāpšanu (pieņemta [...]

Turpināt Reading

#VAT - dalībvalstis saskaņā ar jaunajiem skaitļiem joprojām zaudē gandrīz EUR 150 miljardus ieņēmumos

#VAT - dalībvalstis saskaņā ar jaunajiem skaitļiem joprojām zaudē gandrīz EUR 150 miljardus ieņēmumos

| Septembris 24, 2018

Saskaņā ar jaunu pētījumu, ko publicēja Eiropas Komisija, ES valstis zaudēja gandrīz EUR 150 miljardus pievienotās vērtības nodokļa (PVN) ieņēmumus 2016. Tā sauktā PVN likme parāda atšķirību starp paredzamajiem PVN ieņēmumiem un faktiski iekasēto summu. Kaut arī dalībvalstis "ir veikušas daudz darba, lai uzlabotu PVN iekasēšanu, šodienas [...]

Turpināt Reading

#VAT - Eiropas Komisija atzinīgi vērtē jaunu krāpšanas apkarošanas instrumentu pieņemšanu ES

#VAT - Eiropas Komisija atzinīgi vērtē jaunu krāpšanas apkarošanas instrumentu pieņemšanu ES

| Jūnijs 26, 2018

Komisija ir atzinīgi novērtējusi dalībvalstu vispārējo pieeju attiecībā uz jauniem instrumentiem, lai novērstu nepilnības ES pievienotās vērtības nodokļa (PVN) sistēmā. Šīs neatbilstības var izraisīt plaša mēroga krāpšanos ar PVN, izraisot zaudējumus EUR 50 miljardu apmērā ES dalībvalstu nacionālajiem budžetiem katru gadu. Komisija ierosināja novembrī 2017, [...]

Turpināt Reading

#VAT: lielāka elastība attiecībā uz PVN likmēm, mazāka birokrātija mazajiem uzņēmumiem

#VAT: lielāka elastība attiecībā uz PVN likmēm, mazāka birokrātija mazajiem uzņēmumiem

| Janvāris 18, 2018 | 0 Komentāri

Šodien Eiropas Komisija (18 janvāris) ir ierosinājusi jaunus noteikumus, lai dalībvalstīm nodrošinātu lielāku elastību pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmju noteikšanā un lai radītu labāku nodokļu vidi, lai palīdzētu MVU uzplaukt. Šodien iesniegtie priekšlikumi ir pēdējie Komisijas PVN noteikumu pārskatīšanas posmi, izveidojot vienotu ES PVN zonu [...]

Turpināt Reading