Savienoties ar mums

TEN-T (Trans-Eiropas transporta tīkls)

Jaunā TEN-T regula ir būtiska Eiropas ilgtspējībai un viedai mobilitātei

AKCIJA:

Izdots

on

Mēs izmantojam jūsu pierakstīšanos, lai sniegtu saturu jūsu piekrišanas veidā un uzlabotu mūsu izpratni par jums. Abonementu varat anulēt jebkurā laikā.

*Pēc Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) domām, tā bija
pēdējais laiks atjaunināt esošos TEN-T noteikumus, ņemot vērā
pašreizējais politikas konteksts un 2013. gada regulas mācība.
Jaunā priekšlikuma mērķis ir uzlabot pasažieru un kravu pārvadājumus, koncentrējoties uz kohēziju
savienojamību visā Savienībā, izmantojot arvien vairāk multimodālu
un elastīgs transporta tīkls.*

ES ir nepieciešams atjaunināts Eiropas transporta tīkla regulējums
būtiski veicināt ilgtspējību un viedo mobilitāti, tostarp dzelzceļu.
Tas ir galvenais vēstījums atzinumā par TEN-T pārskatīšanu un
Dzelzceļa kravu pārvadājumu koridora regulas projektu izstrādājis *Stefans Beks* un pieņemts plkst
marta plenārsēdē.

Jaunā regula uzlabos esošo normatīvo regulējumu, kas
datēta ar 2013. gadu, un infrastruktūras jomā tas palīdzēs sasniegt
Zaļajā kursā, Ilgtspējīgas un gudras mobilitātes stratēģijā izvirzītajiem mērķiem
un dzelzceļa rīcības plāns.

Komentējot atzinuma pieņemšanu, *Back kungs* teica: "Tas bija augsts
laiks ierosināt jaunu regulu, kurā ņemta vērā pašreizējā
politikas kontekstā un izmanto dažās pēdējos gūtās mācības
gadiem. Plāns stiprināt noteikumus par TEN-T ieviešanu ir ļoti
labas ziņas, jo pašreizējās regulas ieviešana ir bijusi redzama
ievērojama kavēšanās un nav bijusi apmierinoša”.

*Savieno visus ES reģionus*

Komiteja īpaši augstu vērtē Eiropas Komisijas nodomu
priekšlikuma centrā izvirzīja kohēziju. Tas nozīmē nodrošināt
pieejamība un savienojamība visos ES reģionos gan pasažieriem, gan
ieviešot tīklu. Turklāt tas arī nes
par efektīvu koordināciju un savstarpēju saikni starp, no vienas puses,
tālsatiksmes, reģionālā un vietējā satiksme un, no otras puses, transports iekšā
pilsētas mezgli.

No tehniskā viedokļa EESK atbalsta arvien vairāk
saskaņojot infrastruktūras prasības "kodola" un
"visaptverošie" tīkli un atskaites punktu noteikšana: ieviešanai līdz 2030. gadam
no pamattīkla, 2040 par tā saukto paplašināto pamattīklu un 2050
visaptverošajam tīklam. Atsaucoties uz 2030. gada termiņu,
EESK atkārtoti pauž šaubas par iespējamību, kas paustas tās 2020. gada novērtējumā
ziņojumu, taču uzskata, ka jāsaglabā termiņš, lai iesniegtu
spiedienu uz dalībvalstīm.

reklāma

Tāpat Komiteja atbalsta koncentrēšanos uz "Eiropas transporta koridoriem".
kā arī spēcīgais uzraudzības mehānisms un pastiprināta Eiropas loma
Koordinatori. Pirmā izveido galvenās ES transporta artērijas,
kam vajadzētu būt uzmanības centrā, lai veicinātu efektīvu transportu un
multimodalitāte, savukārt pēdējā nodrošinās to pareizu un savlaicīgu
īstenošanu.

*Tīkla multimodalitātes un noturības stiprināšana*

EESK arī uzsver pievienotās vērtības un sinerģijas nozīmi
ietekmi, ko radījusi uzlabotā Eiropas transporta koordinācija
Koridori ar dzelzceļa kravu pārvadājumu koridoriem. Intermodālā transporta ķēde
kļūs par realitāti tikai tad, ja dzelzceļa kravu pārvadājumu savienojumi būs efektīvi, t
ar atbilstošu infrastruktūru, kas nodrošina pietiekamu ātrumu
uz punktualitāti. Nepietiekama dzelzceļa punktualitāte patiešām ir bijusi galvenā problēma
šķērslis, lai multimodalitāti, tostarp dzelzceļu, padarītu par pievilcīgu iespēju.

Multimodalitāte nozīmē visu priekšrocību labāko iespējamo izmantošanu
transporta veidus, lai sasniegtu labākos iespējamos rezultātus, tajā pašā laikā
uzlabojot drošību un samazinot vides slogu. Priekš šī
iemesla dēļ, lai pilnībā veicinātu multimodālo ķēdi, arī Komiteja
uzsver, ka vienmērīga saskarne ir būtiska starp sauszemes transportu un
citi veidi, tostarp iekšējie ūdensceļi, tuvsatiksmes kuģniecība un aviācija.

Tīkls, kas rada ilgstošu vērtību cilvēkiem un uzņēmumiem
ES ne tikai jābūt multimodālai, bet arī elastīgai
jo īpaši attiecībā uz klimata pārmaiņām, dabas apdraudējumiem un cilvēku izraisītām katastrofām. The
EESK norāda, ka tīkla noturības palielināšana ir ļoti svarīga
noturības aspekti būtu jāņem vērā pēc iespējas agrāk a
projekta plānošanas fāze.

*Fons*

Priekšlikums atjauninātai *Regulai par Savienības pamatnostādnēm attiecībā uz
Eiropas transporta tīkla* attīstību prezentēja
Eiropas Komisija 2021. gada decembrī kā Eiropas Zaļās organizācijas pamatdarbība
Darījums un ilgtspējīgas un gudras mobilitātes stratēģija.

Salīdzinot ar pašreizējo regulējumu, divu slāņu struktūra
tiek uzturēts Eiropas transporta tīkls (TEN-T): "pamattīkls".
ietver svarīgākos savienojumus, savienojot svarīgākos mezglus,
savukārt "visaptverošais" tīkls aptver visus Eiropas reģionus. Četri
tiek tālāk attīstīti konkrēti mērķi: efektivitāte, kohēzija,
ilgtspējība un lielākas lietotāju priekšrocības.

Dokuments attiecas uz kavējumiem projektu sagatavošanā un īstenošanā
pašreizējo TEN-T regulu, saskaņojot valstu un TEN-T intereses,
mērķus un pienākumus un pastiprinātu uzraudzību.

Konkrētāk, priekšlikums: 1) nodrošina sliežu ceļa izlīdzināšanu
Kravu pārvadājumu koridori ar Eiropas transporta koridoriem un paredz
abu instrumentu koordinācija; 2) ievieš TEN-T apkopi
kā dalībvalsts pienākums; un 3) pilnvaro Komisiju izstāties no ES
līdzfinansējums būtiskas un nepamatotas kavēšanās gadījumā
tīklu ieviešanu, ja problēma netiek atrisināta sešu mēnešu laikā.

Dalieties ar šo rakstu:

EU Reporter publicē rakstus no dažādiem ārējiem avotiem, kas pauž dažādus viedokļus. Šajos pantos paustās nostājas ne vienmēr atbilst EU Reporter nostājai.

trending