Savienoties ar mums

EU

Antisemītisms ir Eiropas idejas pārbaude

AKCIJA:

Izdots

on

Mēs izmantojam jūsu pierakstīšanos, lai sniegtu saturu jūsu piekrišanas veidā un uzlabotu mūsu izpratni par jums. Abonementu varat anulēt jebkurā laikā.

*Eiropas Savienības pienākums ir aizstāvēt un uzsvērt mūsu
pamatvērtības, tostarp cilvēka cieņas ievērošana, brīvība, vienlīdzība,
un cilvēktiesību ievērošana, tostarp piederīgo personu tiesības
minoritātēm. Šo iemeslu dēļ Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
(EESK) stingri atbalstīja Eiropas Komisijas izveidi
Stratēģija cīņai pret antisemītismu un ebreju dzīves veicināšanu tās martā
plenārsēde.*

Jebkāda veida antisemītisms nav savienojams ar Eiropas vērtībām un normām un
apdraud demokrātiskas Eiropas nākotni. "*EESK stingri
uzskata, ka antisemītisms ir pārbaudījums Eiropas idejai, tiesiskumam,
pamattiesības un demokrātija*,” skaidro referents *Ákos Topolánszky*.

Lai efektīvāk īstenotu stratēģiju, Komiteja iesaka a
Padomes līmenī tiks izveidota pastāvīga vienība, lai uzraudzītu un apkarotu
antisemītismu, pastiprinot Eiropas Komisijas un Eiropas Komisijas darbu
Eiropas Parlaments. Turklāt EESK atbalsta darba definīciju
antisemītismu, ko pieņēmusi Starptautiskā holokausta atceres alianse
(IHRA) un stingri mudina visas dalībvalstis to pieņemt un izmantot kā
pamats viņu politiskajai darbībai.

*Ebreju dzīves veicināšana*

Komiteja atzinīgi vērtē stratēģiju, kuras mērķis ir ne tikai risināt
antisemītismu, bet arī veicināt ebreju dzīvi un strādāt sabiedrības labā
politikas un kopienas sadarbība, kas veicina savstarpēju pieņemšanu.

EESK uzskata, ka ir svarīgi izprast visu veidu saknes un cēloņus
vardarbības pret ebreju indivīdiem un kopienām, lai varētu
veikt efektīvus pasākumus ne tikai ar krimināltiesību palīdzību, bet arī
ar efektīvāku rīcības sistēmu kopienas un sabiedrības līmenī.
Tas ietver atbalstu informētības veicināšanas kampaņām
nediskriminācija, atbalsts mērķgrupu apmācībai par atpazīšanu un
reaģēšana uz naida runu un naida noziegumiem, kā arī atbalsts un finansējums
uzraudzības, datu vākšanas un ziņošanas darbības.

Turklāt ebreju kultūrai ir jābūt Eiropas identitātes neatņemamai sastāvdaļai
padarīt pieejamāku iedzīvotājiem un plašai sabiedrībai. Komiteja
aicina ES iestādes, dalībvalstis, sociālos partnerus un
pilsoniskās sabiedrības organizācijas, lai pienācīgi prezentētu un svinētu ebreju
kopienas loma ES kā būtiska un neatņemama kopības sastāvdaļa
kultūra.

reklāma

*Sociālie mēdiji*

Komiteja uzskata, ka visi konstitucionālie un ES juridiskie instrumenti
būtu konsekventi jāizmanto, lai cīnītos pret antisemītisku saturu plašsaziņas līdzekļos,
vienlaikus uzlabojot zināšanas un izpratni par ebreju dzīvi, izmantojot vairāk
līdzsvarota un jutīga ziņošana.

Vairumā gadījumu ebreju kopienu un to biedru pārstāvniecība
tradicionālajos un sociālajos medijos ir ļoti ierobežota, galvenokārt koncentrējoties uz
antisemītiskās vardarbības un terorisma, kā arī kolektīvās ietekmes
piemiņa par holokaustu Eiropā. Tomēr ir nepieciešams arī prezentēt
pozitīvs saturs ne tikai kā sociālās nozīmes atzīšana
līdzāspastāvēšana.
*Starptautiskie aspekti*

Visbeidzot, EESK mudina Eiropas Komisiju sniegt
cīņa pret antisemītismu un stratēģiskā programma tā veicināšanai
Ebreju dzīvei ir spēcīga ārējā dimensija visos sadarbības aspektos
ar trešām valstīm un starptautiskām organizācijām. Komiteja norāda
mūsu kaimiņattiecību politikas un attīstības sadarbības instrumentiem,
kā arī instrumenti ES kandidātvalstu tuvināšanai
ES kā piemērotus mehānismus antisemītisma apkarošanai un veicināšanai
Ebreju dzīve.

Dalieties ar šo rakstu:

EU Reporter publicē rakstus no dažādiem ārējiem avotiem, kas pauž dažādus viedokļus. Šajos pantos paustās nostājas ne vienmēr atbilst EU Reporter nostājai.

trending