RSSDarbinieku tiesības

Kā ES uzlabojas? Darba ņēmēju tiesības un darba apstākļi

Kā ES uzlabojas? Darba ņēmēju tiesības un darba apstākļi

| Maijs 15, 2019

ES vēlas uzlabot darba apstākļus © AP Attēli / Eiropas Savienība-EP Uzziniet, kā ES uzlabo darba ņēmēju tiesības un darba apstākļus visā Eiropā, sākot no darba laika un bērna kopšanas atvaļinājuma līdz veselībai un drošībai darbā. Lai nodrošinātu spēcīgu sociālo aizsardzību, ES ir ieviesusi darba noteikumu kopumu. Tie ietver minimālo […]

Turpināt Reading

#GigEconomy - ES tiesību akti, lai uzlabotu darba ņēmēju tiesības

#GigEconomy - ES tiesību akti, lai uzlabotu darba ņēmēju tiesības

| Aprīlis 11, 2019

EP deputāti balsos par pagaidu nolīgumu, kas panākts ar ES ministriem par jaunām minimālajām tiesībām visiem darbiniekiem. Šie tiesību akti piešķir visneaizsargātākajiem darbiniekiem jaunas tiesības uz netipiskiem līgumiem un nestandarta darbavietās, piemēram, gig ekonomikā strādājošiem. Jaunie noteikumi ietver pasākumus, lai aizsargātu darba ņēmējus, nodrošinot pārredzamāku un […]

Turpināt Reading

#Nodarbinātība un sociālā attīstība Eiropā: ierakstiet nodarbināto skaitu, bet vairāk investējot nepieciešamajās prasmēs

#Nodarbinātība un sociālā attīstība Eiropā: ierakstiet nodarbināto skaitu, bet vairāk investējot nepieciešamajās prasmēs

| Marts 26, 2019

Komisijas Nodarbinātības un sociālo attīstību Eiropā (ESDE) ceturkšņa pārskats pavasara izdevumā redzams, ka nodarbināto skaits un nostrādāto stundu skaits turpina pieaugt. Darba laiks beidzot pārsniedz 2008 maksimumu. Lielākā daļa radīto darba vietu ir pastāvīgi un pilna laika darba vietas. Bet izaugsme ir nevienlīdzīga un […]

Turpināt Reading

Jauni darba veidi: risināt pasākumus, kas veicina # darba ņēmēju tiesības

Jauni darba veidi: risināt pasākumus, kas veicina # darba ņēmēju tiesības

| Februāris 8, 2019

Darbiniekiem, kuriem ir pēc pieprasījuma vai platformas darbavietas, piemēram, Uber vai Deliveroo, būs jaunas tiesības ES līmenī. kuponu vai platformas darbu, piemēram, Uber vai Deliveroo. Ikviena persona, kurai ir nodarbinātība […]

Turpināt Reading

Labāki darba apstākļi visiem. Elastības un drošības līdzsvarošana

Labāki darba apstākļi visiem. Elastības un drošības līdzsvarošana

| Novembris 20, 2018

Enrique Calvet Chambon Parlaments vēlas, lai visi darba ņēmēji gūtu labumu no minimālajām tiesībām uz darba apstākļiem, tostarp par netistu līgumiem. Deputāti nobalsoja par sarunu uzsākšanu attiecībā uz priekšlikumu ieviest jaunas minimālās tiesības uz darba apstākļiem, tostarp pārbaudes laiku, darba laiku un ierobežojošus līgumus. Noteikumi arī prasītu, lai [...]

Turpināt Reading

# GigEconomy- Nodarbinātības komiteja Deputāti vēlas uzlabot darba ņēmēju tiesības

# GigEconomy- Nodarbinātības komiteja Deputāti vēlas uzlabot darba ņēmēju tiesības

| Oktobris 22, 2018

Nodarbinātības komiteja ir apstiprinājusi jaunus noteikumus par darba ņēmēju minimālajām tiesībām pēc pieprasījuma, ar kuponu vai platformu nodarbinātajiem, piemēram, Uber vai Deliveroo. Ceturtdien ceturtdien Eiropas Parlamenta deputāti no darba deputātiem atzina, ka personai, kura noteiktā laikposmā sniedz pakalpojumus citai personai un tās vadībā samaksā par atlīdzību, [...]

Turpināt Reading

#PostingOfWorkers: Galīgais balsojums par vienādu atalgojumu un darba apstākļiem

#PostingOfWorkers: Galīgais balsojums par vienādu atalgojumu un darba apstākļiem

| Maijs 31, 2018

Darba ņēmējiem, kas uz laiku tiek pārcelti uz citu ES valsti, jāapgūst vienlīdzīgs atalgojums par vienādu darbu tajā pašā vietā saskaņā ar pārskatītajiem noteikumiem, kurus Parlaments balsoja otrdien (29 maijs). Pārskatītie noteikumi, kas apstiprināti ar 456 balsīm pret 147, ar 49 atturēšanos, ir paredzēti, lai nodrošinātu labākus norīkoto darbinieku aizsardzību un godīgu konkurenci uzņēmumu labā. Godīgas [...]

Turpināt Reading