Savienoties ar mums

lauksaimniecība

Eiropas Savienības lauksaimniecības politikas pārdomāšana: aicinājums veikt decentralizāciju

AKCIJA:

Izdots

on

Eiropas Savienības Kopējā lauksaimniecības politika (KLP) tika rūpīgi pārbaudīta, kritiķiem rūpīgi pārbaudot tās stingrību un centralizēto pieeju. Debatēm saasinoties, balsis no dažādām aprindām, tostarp lauksaimniekiem un politiķiem, aicina veikt nozīmīgas reformas, lai tās labāk saskaņotu ar ES pārtikas nodrošinājuma mērķiem un ekonomikas izaugsmi.

Politiķi, piemēram Aksinija Adriana Rumāņu savienības alianses (AUR) viceprezidents, (attēlā) apgalvo, ka pašreizējā KLP grauj valsts suverenitātes, pašnoteikšanās un individuālās atbildības pamatprincipus. Axinia uzsver, ka pašreizējā ES uzspiestā pieeja apslāpē inovācijas un kavē dalībvalstu spēju pielāgot lauksaimniecības politiku nepieciešamajām specifikācijām, unikālajām lauksaimniecības ainavām, klimatam un tradīcijām. Axinia uzsvēra, cik svarīgi ir dot dalībvalstīm lielāku autonomiju savas lauksaimniecības politikas veidošanā, lai veicinātu ilgtspējību un ekonomisko izaugsmi, norādot:

“Mēs uzskatām, ka ES uzspiestā universālā pieeja neveicina ilgtspējīgu lauksaimniecības praksi vai ekonomisko izaugsmi. Līdz šim Rumānijā KLP nav spējusi palīdzēt lauksaimniekiem attīstīt apūdeņošanas sistēmas un aizsargāt mazās ģimenes saimniecības un saglabāt to konkurētspēju vienotajā tirgū.

Axinia skaidri norāda, ka pašreizējā KLP nesamērīgi dod labumu lielajiem lauksaimniecības uzņēmumiem salīdzinājumā ar mazākām ģimenes saimniecībām. Uzsverot nepieciešamību reformēt lauksaimniecības subsīdijas, lai prioritāti piešķirtu mazajām un vidējām saimniecībām, kas sniedz būtisku ieguldījumu vietējā ekonomikā, un atbalstītu dinamiskas lauku kopienas.

Dažu pēdējo gadu notikumi ir parādījuši, ka ir vajadzīga protekcionistiska pieeja tirdzniecības politikai, lai aizsargātu Eiropas lauksaimniekus no amorālas konkurences. Axinia norāda, ka: “Pielāgota politika, kas atbalsta katras dalībvalsts stiprās puses, var nodrošināt efektīvāku resursu sadali un spēcīgāku lauksaimniecības nozari kopumā, kas sniedz labumu gan lauksaimniekiem, gan patērētājiem”. Izvirzot prioritāti vietējai lauksaimnieciskajai ražošanai, ES varētu uzlabot nodrošinātību ar pārtiku, mazināt klimata pārmaiņas, saglabāt bioloģisko daudzveidību un atbalstīt vietējos ES lauksaimniekus. AUR nostāja atbilst daudz plašākam un strauji augošajam aicinājumam pēc daļējas decentralizācijas un elastības KLP ietvaros. Daudzi ir lūguši piešķirt dalībvalstīm iespējas vislabāk apkalpot savas lauksaimniecības nozares un iedzīvotājus,

Eiropas Savienībai turpinot risināt šos izaicinājumus, izskan tādas balsis kā Aksīnija Adrian, kuri iestājas par decentralizētāku un elastīgāku pieeju lauksaimniecības politikai, pieaug. ES ir jāturpina uzklausīt šīs pieaugošās bažas, lai veiksmīgi bruģētu ceļu gaišākai un ilgtspējīgākai Eiropas lauksaimniecībai.

reklāma

Materiāls izgatavots pēc SC Oracle Consulting SRL pieprasījuma pēc Rumānijas partijas savienības alianses - AUR Alliance pieprasījuma, CMF 21240330.

Dalieties ar šo rakstu:

EU Reporter publicē rakstus no dažādiem ārējiem avotiem, kas pauž dažādus viedokļus. Šajos pantos paustās nostājas ne vienmēr atbilst EU Reporter nostājai.

trending