Savienoties ar mums

ekonomija

Eiropas Parlamenta un Padomes sarunu dalībnieki panāk kompromisa vienošanos par turpmāko ES budžetu

Izdots

on

Pēc desmit nedēļu ilgām intensīvām sarunām un 12 trīspusējām sarunām ES budžets 2021. – 2027. Gadam pakāpās tuvāk noslēgumam. Nolīgums attiecas uz nākamo daudzgadu finanšu shēmu (DFS 2021. – 2027.), Atgūšanas fondu un jauniem pašu resursiem. Kompromiss būs oficiāli jāapstiprina abām iestādēm, taču, lai gan vienošanās Parlamentā tagad var būt droša, nav pārliecības, ka Padomē notiks vienmērīga pāreja.

Kompromisa rezultātā Parlaments ieguva 16 miljardus eiro papildus paketei, par kuru valstu vai valdību vadītāji vienojās jūlija samitā. 15 miljardi eiro pastiprinās pamatprogrammas, lai aizsargātu pilsoņus no COVID-19 pandēmijas, sniegtu iespējas nākamajai paaudzei un saglabātu Eiropas vērtības. 1 miljards euro palielinās elastību, lai risinātu nākotnes vajadzības un krīzes.

Valdību vadītāju vasaras sarunas prasīja šausmīgas četras ar pusi dienas, jaunā nauda nebija tik daudz, cik Parlaments vēlējās nodrošināt, bet, strauji tuvojoties jaunā finansēšanas perioda sākumam (1. gada 2021. janvāris), tā bija steidzami jāpanāk progress. 

Plāns ir finansēt šo pieaugumu lielā mērā ar jauniem “pašu resursiem”, proti, resursiem, kas nāk no Eiropas Savienības ieņēmumiem, nevis no valstu budžetiem. 

Jauni pašu resursi

EP sarunu dalībnieki ir izstrādājuši plānu, kā nākamo septiņu gadu laikā ieviest jaunus pašu resursus. Ceļvedis ir iestrādāts “Iestāžu nolīgumā”, kas ir juridiski saistošs teksts. 

Papildus uz plastmasu balstītam ieguldījumam no 2021. gada ceļvedī ir iekļauti uz ETS (Emisiju tirdzniecības sistēma) balstīti pašu resursi (no 2023. gada, iespējams, saistīti ar oglekļa robežas korekcijas mehānismu), digitālā nodeva (no 2024. gada) un Uz FDN balstītie pašu resursi, kā arī finansiāls ieguldījums, kas saistīts ar uzņēmumu sektoru vai jaunu kopēju uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi (no 2026. gada).

Orbāna draudi

Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns ir rakstījis Eiropas Komisijas prezidentam, draudot uzlikt veto jebkurai vienošanās par budžetu, jo pagājušajā nedēļā tika panākta vienošanās par “tiesiskuma nosacītības” pievienošanu jebkādu līdzekļu saņemšanai.

Pagājušajā nedēļā panāktais kompromisa līgums par tiesiskumu nodrošina to, ka nosacījumi netiek piemēroti tikai tad, ja ES līdzekļi tiek tieši izmantoti nepareizi, bet tie attiecas arī uz tādiem sistēmiskiem jautājumiem kā dalībvalsts, kas ievēro demokrātiju, vienlīdzību un cilvēktiesību ievērošanu, tostarp cilvēku tiesības. minoritātes. Ir īpašs raksts, kas precizē darbības jomu un uzskaita piemērus, piemēram, apdraudot tiesu varas neatkarību. 

Mehānismu var iedarbināt ne tikai tad, ja ir pārkāpums, bet arī tad, ja pastāv nopietns risks, ka ES fondi varētu finansēt darbības, kas ir pretrunā ar ES vērtībām. 

EP deputāti arī ļoti vēlējās aizstāvēt galīgos saņēmējus, kuri ar tīmekļa platformas starpniecību var iesniegt sūdzību Komisijai un kurus deputāti uzstāja, ka viņiem nevajadzētu ciest savas valdības nepilnību dēļ. 

Tā kā Ungārija ir viena no lielākajām ES finansējuma saņēmējām, domājams, ka viņi nevēlēsies kavēt vienošanos par kopējo budžetu. 

ES pamatprogrammas

Parlamenta galvenā prioritāte bija nodrošināt tādu pamatprogrammu palielināšanu, kurām saskaņā ar Eiropadomes 2020. gada jūlija vienošanos draud nepietiekams finansējums, apdraudot ES saistības un prioritātes, jo īpaši Zaļo vienošanos un Digitālo programmu.

Papildu līdzekļus galvenokārt izmantos no summām, kas atbilst naudas sodiem par konkurenci (kas uzņēmumiem jāmaksā, ja tie neatbilst ES noteikumiem), tas atbilst Parlamenta ilgtermiņa prasībai, lai Eiropas Savienības radītajai naudai būtu jāpaliek ES budžets.

Pateicoties šim kompromisam, Eiropas Parlaments reālā izteiksmē ir trīskāršojis EU4Health finansējumu, nodrošinājis ekvivalentu papildu finansējuma gadam Erasmus + un nodrošinājis, ka pētniecības finansējums turpina pieaugt.

Pārbaudīt, kā tiek izlietoti nākamās paaudzes ES līdzekļi: budžeta kontroles uzlabošana

Attiecībā uz nākamās paaudzes ES fondu izdevumiem Parlaments nodrošināja, ka trīs iestādes regulāri tiksies, lai novērtētu līdzekļu izlietojumu. Izdevumi tiks iztērēti pārredzami, un Parlaments kopā ar Padomi pārbaudīs visas novirzes no iepriekš saskaņotajiem plāniem.

Atgūšanas instrumenta (ES nākamās paaudzes) pamatā ir ES līguma pants (LESD 122. pants), kas neparedz Eiropas Parlamenta lomu. Arī EP sarunu dalībnieki ir ieguvuši jaunu procedūru, izveidojot „konstruktīvu dialogu” starp Parlamentu un Padomi par tiesību aktiem, kas saistīti ar jauno instrumentu.

Noziegums

Vairāk nekā 40 arestēti jebkad lielākajā represijā pret narkotiku gredzenu, kas kontrabandā ieved kokaīnu no Brazīlijas Eiropā

Izdots

on

Agrā rīta stundā (27. novembrī) vairāk nekā tūkstotis policistu ar Eiropola atbalstu veica koordinētus reidus pret šī augsti profesionālā noziedzīgā sindikāta locekļiem. Tika izpildītas aptuveni 180 mājas pārmeklēšanas, kuru rezultātā tika aizturēti 45 aizdomās turamie. 

Izmeklēšanā tika atklāts, ka šis narkotiku tirdzniecības tīkls bija atbildīgs par vismaz 45 tonnu kokaīna ikgadējo importu galvenajās Eiropas jūras ostās, un peļņa 100 mēnešu laikā pārsniedza 6 miljonus eiro.

Šo starptautisko dūrienu, kuru vadīja Portugāles, Beļģijas un Brazīlijas iestādes, vienlaicīgi veica aģentūras no trim dažādiem kontinentiem, koordinācijas centienus veicinot Eiropols:

  • Eiropa: Portugāles tiesu policija (Polícia Judiciária), Beļģijas federālā tiesu policija (Federale Gerechtelijke Politie, Policijas Judiciaire Fédérale), Spānijas Valsts policija (Policia Nacional), Nīderlandes policija (Politie) un Rumānijas policija (Poliția Română)
  • Dienvidamerika: Brazīlijas Federālā policija (Policia Federal)
  • Tuvie Austrumi: Dubaijas policijas spēki un Dubaijas valsts drošība

Rezultāti īsumā 

  • 45 aresti Brazīlijā (38), Beļģijā (4), Spānijā (1) un Dubaijā (2).
  • 179 mājas meklējumi.
  • Portugālē konfiscēta vairāk nekā 12 miljoni eiro, Beļģijā arestēta 300,000 1 eiro, Brazīlijā arestēta vairāk nekā 169,000 miljona ASV dolāru un XNUMX XNUMX ASV dolāru.
  • Brazīlijā, Beļģijā un Spānijā konfiscēti 70 luksusa transportlīdzekļi un Brazīlijā - 37 gaisa kuģi.
  • Brazīlijā arestētas 163 mājas, kuru vērtība pārsniedz 132 miljonus R $, divas Spānijā arestētās mājas 4 miljonu eiro vērtībā un divi Portugālē arestētie dzīvokļi 2.5 miljonu eiro vērtībā.
  • Spānijā iesaldēti 10 personu finanšu aktīvi.

Globālā sadarbība 

Izlūkošanas darbību ietvaros, kas notiek ar operatīvajiem kolēģiem, Eiropols izstrādāja uzticamu izlūkošanas informāciju par Brazīlijas organizētās noziedzības tīkla, kas darbojas vairākās ES valstīs, starptautisko narkotiku tirdzniecību un naudas atmazgāšanu.

Noziedzīgajam sindikātam bija tiešs kontakts ar narkotiku karteļiem Brazīlijā un citās Dienvidamerikas izcelsmes valstīs, kuras bija atbildīgas par kokaīna sagatavošanu un pārvadāšanu jūras konteineros, kas bija piesaistīti lielākajām Eiropas jūras ostām.

Kokaīna imports no Brazīlijas uz viņu kontrolēto un pavēlēto Eiropu ir milzīgs, un izmeklēšanas laikā tiesībaizsardzības iestādes konfiscēja vairāk nekā 52 tonnas kokaīna.

2020. gada aprīlī Eiropols pulcēja iesaistītās valstis, kuras kopš tā laika ir cieši sadarbojušās, lai izveidotu kopēju stratēģiju visa tīkla sagraušanai. Galvenie mērķi tika noteikti abās Atlantijas okeāna pusēs.

Kopš tā laika Eiropols ir nodrošinājis nepārtrauktu izlūkdatu izstrādi un analīzi, lai atbalstītu lauka izmeklētājus. Rīcības dienas laikā kopumā 8 tās virsnieki tika izvietoti uz vietas Portugālē, Beļģijā un Brazīlijā, lai palīdzētu tur valsts iestādēm, nodrošinot ātru jaunu datu analīzi, kad tie tika vākti darbības laikā, un pielāgojot stratēģiju kā prasīts.

Komentējot šo operāciju, Eiropola direktora vietnieks Vilis van Gemerts sacīja: "Šī operācija izceļ Brazīlijas organizētās noziedzības grupu sarežģīto struktūru un plašo sasniedzamību Eiropā. Tā izaicinājuma mērogs, ar kuru šodien policija saskaras visā pasaulē, prasa koordinētu pieeju narkotiku apkarošanai. tirdzniecība visā kontinentos. Mūsu partnervalstu apņemšanās strādāt ar Eiropola starpniecību pamatoja šīs operācijas panākumus un kalpo kā nepārtraukts globāls aicinājums uz darbību. "

Turpināt Reading

koronavīrusu

Komisija apstiprina Vācijas shēmu, lai izmitināšanas pakalpojumu sniedzējiem bērnu un jauniešu izglītības jomā kompensētu koronavīrusa uzliesmojuma dēļ nodarītos zaudējumus

Izdots

on

Eiropas Komisija saskaņā ar ES valsts atbalsta noteikumiem apstiprināja Vācijas shēmu izmitināšanas pakalpojumu sniedzējiem bērnu un jauniešu izglītības kompensēšanai par koronavīrusa uzliesmojuma radītajiem ieņēmumu zaudējumiem. Sabiedrības atbalsts tiks piešķirts kā tiešas dotācijas. Shēma kompensēs līdz 60% no ieņēmumu zaudējumiem, kas radušies atbilstīgajiem saņēmējiem laika posmā no bloķēšanas sākuma (kas reģionālajās valstīs sākās dažādos datumos) līdz 31. gada 2020. jūlijam, kad viņu naktsmītnes bija jāaizver sakarā ar ierobežojošajiem pasākumiem, kas ieviesti Vācijā.

Aprēķinot ieņēmumu zaudējumus, visi izmaksu samazinājumi, kas rodas no bloķēšanas laikā gūtajiem ienākumiem, un iespējamais valsts piešķirtais vai faktiski izmaksātais finansiālais atbalsts (un jo īpaši piešķirtais saskaņā ar shēmu) SA.58464) vai trešās personas, lai tiktu galā ar koronavīrusa uzliesmojuma sekām, tiks atskaitītas. Centrālās valdības līmenī objektu, par kuriem var pieteikties, rīcībā būs budžets līdz 75 miljoniem eiro.

Tomēr šie līdzekļi nav paredzēti tikai šai shēmai. Turklāt reģionālās iestādes (plkst Länder vai vietējā līmenī) var izmantot arī šo shēmu no vietējiem budžetiem. Jebkurā gadījumā shēma nodrošina, ka vienas un tās pašas attiecināmās izmaksas nevar divreiz kompensēt dažādi administratīvie līmeņi. Komisija novērtēja pasākumu saskaņā ar 107. panta 2. punkta b) apakšpunkts panta, kas ļauj Komisijai apstiprināt valsts piešķirtos valsts atbalsta pasākumus, lai kompensētu konkrētiem uzņēmumiem vai konkrētām nozarēm ārkārtas notikumu, piemēram, koronavīrusa uzliesmojuma, nodarītos zaudējumus.

Komisija konstatēja, ka Vācijas shēma kompensēs zaudējumus, kas ir tieši saistīti ar koronavīrusa uzliesmojumu. Tā arī konstatēja, ka pasākums ir samērīgs, jo paredzētā kompensācija nepārsniedz to, kas nepieciešams zaudējumu atlīdzināšanai. Tāpēc Komisija secināja, ka shēma atbilst ES noteikumiem par valsts atbalstu.

Plašāka informācija par Komisijas veiktajām darbībām koronavīrusa pandēmijas ekonomiskās ietekmes novēršanai ir atrodama šeit. Lēmuma nekonfidenciālā versija būs pieejama ar numuru SA.59228, kas atrodama valsts atbalsta reģistrs par Komisiju konkurss mājas lapā.

Turpināt Reading

EU

Komisārs Gabriels piedalās Eiropas Pētnieku naktī 2020

Izdots

on

15th izdevums Eiropas pētnieku nakts, kas ir lielākais pētniecības komunikācijas un veicināšanas pasākums Eiropā, notiek šajā vakarā (27. novembrī). Pasākumi tiks organizēti 388 pilsētās 29 valstīs, dodot cilvēkiem iespēju jautri atklāt zinātni. Tie notiks fiziski, faktiski vai hibrīdā veidā saskaņā ar spēkā esošajiem valsts pasākumiem, reaģējot uz pašreizējo pandēmiju.

Inovāciju, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes lietu komisāre Marija Gabriela uzstāsies ar uzrunām pasākumos Sofijā (Bulgārija) un Perudžā (Itālija). Pirms šī vakara darba viņa teica: “Ir svarīgi zinātni un pētniecību padarīt pieejamu visiem un parādīt zinātnes ietekmi uz iedzīvotāju ikdienas dzīvi. Tāpēc Eiropas Pētnieku nakts ir tik svarīga: tas ir visiem atvērts pasākums, kuram šogad var piekļūt pat no mājām. Tajā izklaidējošā veidā tiek demonstrēti pētniecības projekti un to rezultāti, un tā ir lieliska iespēja atklāt un sadarboties ar reālās dzīves pētniekiem un viņu attiecīgo jomu ekspertiem. ”

Eiropas Pētnieku nakti finansē Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktie pasākumi un 2020. gadā projekti galvenokārt koncentrējas uz vidi, ilgtspējību un klimata pārmaiņām.

Turpināt Reading
reklāma

Facebook

Twitter

trending