€ 191 miljoni, lai veicinātu # AgriFoodProducts gan mājās, gan ārzemēs

| Novembris 20, 2018

2019 programmas ES lauksaimniecības pārtikas produktu veicināšanai galveno uzmanību pievērsīs tirgiem ārpus ES ar visaugstāko izaugsmes potenciālu.

Eiropas Komisija pieņēma 2019 veicināšanas politikas darba programmu 14 novembrī, ar EUR 191.6 miljonu pieejamo ES līdzfinansējumam atlasītajām programmām - € 12.5m salīdzinājumā ar 2018. € 89m tiks piešķirts kampaņām augsti attīstošās valstīs, piemēram, Kanādā, Ķīnā, Kolumbijā, Japānā, Korejā, Meksikā un Amerikas Savienotajās Valstīs. Daļa no naudas tiks piešķirta tādu produktu popularizēšanai kā galda olīvas.

Lauksaimniecības un lauku attīstības komisārs Phil Hogan teica: "Eiropa ir pasaulē labākā kvalitatīvas pārtikas un dzērienu ražotāja. Es priecājos teikt, ka ar vēl lielāku uzsvaru uz 2019 veicināšanas pasākumiem mēs palielināsim izpratni par šo faktu gan ES, gan trešās valstīs ar augstu izaugsmes potenciālu mūsu zemnieku un lauksaimniecības produktu ražotāju labā. Mūsu arvien pieaugošais tirdzniecības nolīgumu skaits nozīmē lielākas iespējas mūsu ražotājiem iesaistīties, un Komisija pilnībā atbalsta to, lai atbalstītu viņus savu produktu reklamēšanā un eksportēšanā. "

Pašā ES galvenā uzmanība tiek pievērsta kampaņām, kas veicina dažādas ES kvalitātes shēmas un marķējumus, tostarp aizsargātu cilmes vietas nosaukumu (ACVN), aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes (AĢN) un garantētas tradicionālās īpatnības (GTĪ), kā arī bioloģiskos produktus. Turklāt daļa no finansējuma ir paredzēta noteiktām īpašām nozarēm, piemēram, ilgtspējīgi ražotiem rīsiem, kā arī augļiem un dārzeņiem. Pēdējais tika īpaši atlasīts, lai veicinātu veselīgu uzturu starp ES patērētājiem.

Konkursa piedāvājumi konkrētām kampaņām tiks publicētas 2019 janvārī. Tie būs pieejami plašam iestāžu lokam, piemēram, tirdzniecības organizācijām, ražotāju organizācijām un lauksaimniecības pārtikas grupām, kas ir atbildīgas par veicināšanas pasākumiem.

Vairāk informācijas

Saite uz ikgadējo darba programmu 2019 (ieskaitot pielikumu ar informāciju par piešķirto budžetu)

Vairāk par ES politika lauksaimniecības produktu veicināšanai

pielikums

2019 gada darba programmā ir sadalīts līdzfinansēto programmu budžeta prioritātes

Paredzētās summas (miljonos EUR)
Vienkāršas programmas iekšējā tirgū 20
Tēma 1. Programmas par ES kvalitātes shēmām (ACVN, AĢIN, TSG, OQT), organiskajiem produktiem, RUP 12
Tēma 2. Programmas, kurās uzsvērti lauksaimniecības ražošanas metožu īpatnības Savienībā (pārtikas nekaitīgums, izsekojamība, autentiskums, marķējums, uztura un veselības aspekti, dzīvnieku labturība, vides aizsardzība un ilgtspējība) un ES produktu īpašības attiecībā uz kvalitāti, garšu, daudzveidību vai tradīcijas (=ārpus ES kvalitātes shēmām) 8
Vienkāršas programmas trešās valstīs 75
Tēma 3. Ķīna, Japāna, Koreja, Dienvidaustrumāzija, Dienvidāzija 25.25
Tēma 4. Kanāda, ASV, Meksika, Kolumbija 22
Tēma 5. Citi ģeogrāfiskie apgabali 25.25
Tēma 6. Galda olīvas 2.5
Vienkāršas tirgus traucējumu programmas / papildu uzaicinājums iesniegt priekšlikumus
5
Vairākas programmas iekšējā tirgū 43.3
Tēma A. Programmas par ES kvalitātes shēmām [(ACVN, AĢIN, TSG, OQT), bioloģiskajiem produktiem, RUP] vai

Programmas, kurās uzsvērti lauksaimniecības ražošanas metožu īpatnības Savienībā (pārtikas nekaitīgums, izsekojamība, autentiskums, marķējums, uztura un veselības aspekti, dzīvnieku labturība, vides aizsardzība un ilgtspējība) un ES produktu īpašības attiecībā uz kvalitāti, garšu, daudzveidību vai tradīcijas

32.8
Tēma B. Veselīga uzturs: augļi un dārzeņi 8
Topic C. Ilgtspējīgi ražoti rīsi 2.5
Vairākas programmas trešās valstīs 43.3
Tēma D. ES kvalitātes shēmu programmas [(ACVN, AĢIN, TSG, OQT), bioloģiskās, RUP] vai

Programmas, kurās uzsvērti lauksaimniecības ražošanas metožu īpatnības Savienībā (pārtikas nekaitīgums, izsekojamība, autentiskums, marķējums, uztura un veselības aspekti, dzīvnieku labturība, vides aizsardzība un ilgtspējība) un ES produktu īpašības attiecībā uz kvalitāti, garšu, daudzveidību vai tradīcijas.

38.3
Tēma E. Liellopu gaļa 5
Vairākas tirgus traucējumu programmas / papildu uzaicinājums iesniegt priekšlikumus 5
Komisijas pašas iniciatīvas 9.5
Kopējās veicināšanas darbības 201.1

NB

Vienkārša programma ir veicināšanas programma, kuru iesniegusi viena vai vairākas piedāvātājas organizācijas no vienas un tās pašas dalībvalsts.

Multi programma ir programma, kuru iesniegušas vismaz divas ierosinātājas organizācijas no vismaz divām dalībvalstīm vai viena vai vairākām Eiropas organizācijām.

komentāri

Facebook komentāri

Tags: , , , , , , , , ,

kategorija: Titullapa, lauksaimniecība, ekonomija, EU, Eiropas Komisija

Komentāri ir slēgti.