#InWorkPoverty - "Mums ir milzīga sieviešu nabadzības problēma sievietēm", raksta EP deputāts Urtasuns

| Novembris 8, 2018

Deputāti uzsvēra neseno Oxfam pētījumu par darbaspēka nabadzību Eiropā. Pētījumā uzsvērta situācija, kādā saskaras strādājošas sievietes, un veids, kādā viņu mainīgās darba formas, grūtības un trūkumi, ar ko viņi saskaras, nabadzību, neskatoties uz nodarbinātību, rada nabadzību. Ziņojumā analizēti izaicinājumi un iespējas, ar ko saskaras Eiropas strādājošas sievietes, jo īpaši tās, kuras strādā nedrošā un mazapmaksātā darbā.

Mēs runājām ar EP deputātu (Green) Ernestu Urtasunu (Zaļo) par šo ziņojumu, viņš teica, ka Spānija, ka viena no divām sievietēm, kas strādā Eiropā, ir nabadzība. Urtasuns teica, ka jācenšas atrisināt dzimumu darba samaksas atšķirības, kā arī darba precizitāti, kas lielākoties ietekmē sievietes, sniedzot Spānijas tūrisma nozares piemēru. Viņš norādīja, ka Eiropas semestra ziņojumos īpaša uzmanība jāpievērš dzimumu līdztiesības aspektiem.

Uzdodot jautājumu, vai nacionālo parlamentu dzimumu līdzsvars mainās, Urtasuns sacīja, ka, ja likumdevēji ir vīrieši, šie jautājumi parasti tiek ignorēti, un tas ietekmē sabiedrisko kārtību.

Tags: , ,

kategorija: Titullapa, ekonomija, EU, EU, Politika