RSSvide

EP deputāti mudina ES valstis nodrošināt labāku aprūpi #TransportedAimimals

EP deputāti mudina ES valstis nodrošināt labāku aprūpi #TransportedAimimals

| Februāris 15, 2019

Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm ir labāk jāīsteno spēkā esošie noteikumi par pārvadāto dzīvnieku aizsardzību un jāsoda visi likumpārkāpēji, Parlaments teica ceturtdien (14 februāris). Rezolūcijā, kas pieņemta ar 411 balsojumu par 43 pret, ar 110 atturoties, Eiropas Parlamenta deputāti atjaunoja Parlamenta 2012 aicinājumu stingri un vienveidīgi īstenot 2005 ES […]

Turpināt Reading

Jauni noteikumi, lai veicinātu #WaterReuse in #Farming

Jauni noteikumi, lai veicinātu #WaterReuse in #Farming

| Februāris 13, 2019

Ūdens trūkums ir pieaugoša problēma Eiropā. EP deputāti vēlas nodrošināt ES saldūdens avotus, veicinot ūdens atkārtotu izmantošanu lauksaimniecībā. Iedzīvotāju skaita pieaugums, urbanizācija un tūrisms ir veicinājuši ūdens trūkumu un sausumu, kas aizvien vairāk ietekmē daudzas Eiropas teritorijas, jo īpaši Vidusjūras reģionu. Ūdens avoti ir stresa apstākļos, un […]

Turpināt Reading

Eiropas Parlaments balso par direktīvas par pesticīdu ilgtspējīgu izmantošanu īstenošanu

Eiropas Parlaments balso par direktīvas par pesticīdu ilgtspējīgu izmantošanu īstenošanu

| Februāris 13, 2019

Eiropas Parlaments ir pieņēmis pašiniciatīvas ziņojumu par ES direktīvas par pesticīdu ilgtspējīgu izmantošanu īstenošanu. PAN Europe atzinīgi vērtē balsošanu un uzsver, ka šis ziņojums var palīdzēt paātrināt direktīvas īstenošanu, kas ir sen kavēta. „Neskatoties uz SUD, pesticīdu tirdzniecība nav samazinājusies […]

Turpināt Reading

Dzīvnieku labturība: Parlaments vēlas labāku transportēto dzīvnieku aizsardzību

Dzīvnieku labturība: Parlaments vēlas labāku transportēto dzīvnieku aizsardzību

| Februāris 12, 2019

Garie ceļojumi rada stresu un ciešanas lauksaimniecības dzīvniekiem. EP deputāti vēlas stingrāku kontroli, stingrākus sodus un īsākus ceļošanas laikus, lai palielinātu dzīvnieku labturību visā ES. Katru gadu miljoniem dzīvnieku tiek pārvadāti lielos attālumos visā ES un ārpus ES esošajās valstīs, lai tos audzētu, audzētu vai nokautu, kā arī konkursiem un […]

Turpināt Reading

#EUVehicleEmissions likumi uzlabojās kopš #Dieselgate, bet problēmas paliek, brīdina revidentus

#EUVehicleEmissions likumi uzlabojās kopš #Dieselgate, bet problēmas paliek, brīdina revidentus

| Februāris 8, 2019

Pēc Dieselgate skandāla ES tiesību akti par transportlīdzekļu radītajām emisijām ir uzlabojušies, tomēr saskaņā ar Eiropas Revīzijas palātas jauno ziņojumu ir radušās problēmas. Revidenti atzinīgi vērtē uzlabojumus tirgus uzraudzībā, bet norāda, ka tās efektivitāte ir atkarīga no tā, kā dalībvalstis to īsteno. Viņi arī brīdina, ka ražotāji var atrast […]

Turpināt Reading

Ilgtspējība: Komisija iepazīstina ar 2030 pārdomu dokumentu par ilgtspējīgāku Eiropu

Ilgtspējība: Komisija iepazīstina ar 2030 pārdomu dokumentu par ilgtspējīgāku Eiropu

| Janvāris 31, 2019

Kā daļu no debatēm par Eiropas nākotni, kas sākās ar Komisijas 1 balto grāmatu 2017, Komisija 2030 publicē pārdomu dokumentu par ilgtspējīgu Eiropu. Šodien publicētais dokuments, kas pasludināts par prezidenta Junckera 2017 stāvokļa Eiropas Savienības nostājas turpinājumu, ir daļa no ES stingras apņemšanās […]

Turpināt Reading

Eiropas Komisija pauž gandarījumu par #Eiropas ķīmijas aģentūru atzinumu par to, ka ierobežo #Microplastics, kas apzināti pievienots produktiem

Eiropas Komisija pauž gandarījumu par #Eiropas ķīmijas aģentūru atzinumu par to, ka ierobežo #Microplastics, kas apzināti pievienots produktiem

| Janvāris 31, 2019

ES Plastmasas stratēģijas ietvaros pēc Eiropas Komisijas pieprasījuma Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA) ir novērtējusi apdraudējumu veselībai un videi, ko rada apzināti pievienotas mikroplastmasas, un ir secinājusi, ka ES mēroga ierobežojums būtu pamatots. ziņojums aptver dažādas nozares, sākot no kosmētikas nozares līdz lauksaimniecībai un būvniecībai. […]

Turpināt Reading