RSSenerģija

#EnergyEfficiency first: Komisija pieņem trīs ieteikumus, lai palīdzētu dalībvalstīm īstenot tīras enerģijas pāreju praksē

#EnergyEfficiency first: Komisija pieņem trīs ieteikumus, lai palīdzētu dalībvalstīm īstenot tīras enerģijas pāreju praksē

| Septembris 27, 2019

Energoefektivitātes galvenais mērķis ir izvirzīt energoefektivitāti. Enerģijas ietaupījumi ir efektīvs veids, kā samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, un tādējādi veicina ES rīcību pret klimata izmaiņām. Viņi arī palīdz eiropiešiem ietaupīt naudu enerģijas rēķinos. Eiropas Komisija šodien pieņēma trīs ieteikumus, lai palīdzētu dalībvalstīm […]

Turpināt Reading

Enerģija, kas patērē enerģiju, ir #CircularEconomy mājās - #CEWEP prezentē #SustainabilityRoadMap2035

Enerģija, kas patērē enerģiju, ir #CircularEconomy mājās - #CEWEP prezentē #SustainabilityRoadMap2035

| Septembris 26, 2019

24 septembrī CEWEP, pārstāvot Eiropas atkritumu enerģijas avotu uzņēmumus, sāka pirmo ceļvedi “Enerģija no atkritumiem līdz enerģijai”. Jaunajā dokumentā, kas Briselē tika iesniegts vairāk nekā 100 Eiropas politikas veidotāju, ieinteresēto pušu un nozares pārstāvju priekšā, 2035 tika parādīts nozares redzējums, parādot, kā energoatkritumu nozare sniedz sabiedrībai būtiskus pakalpojumus. “Mēs […]

Turpināt Reading

Elektrība vada sacensības par #CarbonNeutrality

Elektrība vada sacensības par #CarbonNeutrality

| Septembris 20, 2019

Enerģētikas nozares dekarbonizācija ES pieaug. Atjauninātie galvenie rādītāji liecina, ka nepieciešama politiska rīcība un finansējums, lai nodrošinātu papildu ieguldījumus un citu nozaru elektrifikāciju. Eiropas dziļās dekarbonizācijas ambīcijas ir uzsākušas pilnīgu pārveidi par to, kā mēs ražojam un patērējam elektrību. Oglekļa neitrāli avoti ātri kļūst par enerģijas normu […]

Turpināt Reading

#FORATOM - 93 Eiropas asociācijas aicina ES galveno prioritāti piešķirt pētniecībai un inovācijām

#FORATOM - 93 Eiropas asociācijas aicina ES galveno prioritāti piešķirt pētniecībai un inovācijām

| Septembris 20, 2019

93 Eiropas asociācijas, ieskaitot FORATOM, ir izdevušas kopīgu paziņojumu, mudinot ES iestādes izveidot vērienīgu programmu “Apvārsnis Eiropā” un pētniecību un inovācijas (R&I) uzskatīt par prioritāti nākamajā daudzgadu finanšu shēmā 2021-2027. Šajā nolūkā parakstītāji pieprasa programmai Horizon Europe piešķirt vismaz 120 miljardus euro […]

Turpināt Reading

Priekšsēdētāja vietnieks Šefčovič, kurš vada politisko trīspusējo gāzes sarunu 3 trešo kārtu ar #Krievija un #Ukraina

Priekšsēdētāja vietnieks Šefčovič, kurš vada politisko trīspusējo gāzes sarunu 3 trešo kārtu ar #Krievija un #Ukraina

| Septembris 19, 2019

Turpināt Reading

Jauns ziņojums atklāj, ka enerģijas aplikšanas ar nodokļiem noteikumi neatbilst #EUEnerģija un klimata mērķiem

Jauns ziņojums atklāj, ka enerģijas aplikšanas ar nodokļiem noteikumi neatbilst #EUEnerģija un klimata mērķiem

| Septembris 12, 2019

Saskaņā ar jauno ziņojumu, ko šodien publicēja Komisijas dienesti (septembris 2003), ES noteikumi par enerģijas aplikšanu ar nodokļiem vairs nesniedz tikpat pozitīvu ieguldījumu kā tad, kad tie pirmo reizi stājās spēkā 12. Kaut arī Enerģijas nodokļu direktīvas (ETD) novērtējumā nav sniegti nekādi politikas ieteikumi, tajā tiek pētīts, kā videi draudzīgāka politika varētu […]

Turpināt Reading

#FORATOM - ES jāpiešķir vairāk līdzekļu kodolenerģijas pētniecībai un inovācijām

#FORATOM - ES jāpiešķir vairāk līdzekļu kodolenerģijas pētniecībai un inovācijām

| Septembris 4, 2019

Kodolpētniecības un inovācijas (R&I) projektiem jāsaņem augstāks finansiālais atbalsts no Eiropas Savienības (ES), lai palīdzētu blokam sasniegt mērķus klimata un enerģētikas jomā, teikts FORATOM izdotajā jaunajā nostājas dokumentā. Lielāks ES finansējums jāpiešķir tām jomām, kuras nodrošina vislielāko pievienoto vērtību […]

Turpināt Reading