RSSizglītība

Forums par #FutureOfLearning risina galvenās problēmas, ar kurām saskaras # Izglītība

Forums par #FutureOfLearning risina galvenās problēmas, ar kurām saskaras # Izglītība

| Janvāris 28, 2019

Vienlaikus ar pirmo Starptautisko izglītības dienu, forums par mācīšanās nākotni pulcēja vairāk nekā 300 izglītību, apmācību un jaunatnes politikas veidotājus un ieinteresētās personas Briselē, lai apspriestu sešas galvenās problēmas un iespējas, ar kurām nāksies saskarties Eiropas izglītības un apmācības sistēmās. desmit gadus. Jomas, ko analizē Eiropas Izglītība […]

Turpināt Reading

# Izglītība - jauns ziņojums par migrantu izcelsmes skolēnu integrāciju skolās

# Izglītība - jauns ziņojums par migrantu izcelsmes skolēnu integrāciju skolās

| Janvāris 18, 2019

Ziņojumā Eurydice tīkls ir iepazīstinājis ar visaptverošu, salīdzinošu nacionālās politikas un pasākumu kartēšanu migrantu studentu integrācijai Eiropas skolās. Tā aptver piekļuvi izglītībai; mācīšanās, psihosociālais un valodas atbalsts; skolotāju un skolu direktoru lomas; pārvaldību. Šis daudzo atšķirīgo pieeju un instrumentu pārskats Eiropas izglītības sistēmās nodrošina svarīgu […]

Turpināt Reading

#SELFIE_EU - Komisija uzsāk jaunu rīku, lai atbalstītu #DigitalTeaching un mācīšanos skolās

#SELFIE_EU - Komisija uzsāk jaunu rīku, lai atbalstītu #DigitalTeaching un mācīšanos skolās

| Oktobris 31, 2018

Eiropas Komisija ir atklājusi jaunu instrumentu, lai palīdzētu visām ES skolām, kā arī Krievijā, Gruzijā un Serbijā novērtēt, kā tās izmanto digitālās tehnoloģijas mācīšanai un mācīšanai. Eiropas Savienībā SELFIE (Self-refleksija par efektīvu mācīšanos, sekmējot inovatīvu izglītības tehnoloģiju izmantošanu) tiks piedāvāts 76.7 miljoniem studentu [...]

Turpināt Reading

#InnovationRadarPrize2018 - Balsojums par Eiropas pasaules līmeņa novatoru izvēli ir atvērts

#InnovationRadarPrize2018 - Balsojums par Eiropas pasaules līmeņa novatoru izvēli ir atvērts

| Oktobris 31, 2018

No trešdienas (oktobra 31) ES pilsoņi tiek aicināti balsot par viņu iecienītākajiem zinātniskiem un tehnoloģiskiem atklājumiem, ko finansē Eiropas Savienība. Eiropas Komisija ir uzsākusi konkursu, lai identificētu Eiropas jaunos novatorus. Pilsoņi tagad var balsot par 20 novatoriem, kuri, viņuprāt, visvairāk pelnījuši Inovāciju radara balvu 2018, kas ir atvērts līdz 12 novembrim [...]

Turpināt Reading

# Erasmus + - paredzamais budžets € 3 miljardu apmērā jaunajiem eiropiešiem un palīdzētu izveidot Eiropas universitātes 2019

# Erasmus + - paredzamais budžets € 3 miljardu apmērā jaunajiem eiropiešiem un palīdzētu izveidot Eiropas universitātes 2019

| Oktobris 26, 2018

Attiecībā uz 2019 paredzams, ka Erasmus + pieejamie līdzekļi palielināsies par € 300 miljoniem vai 10%, salīdzinot ar 2018. Komisija ir publicējusi 2019 uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus Erasmus + programmai. No paredzētā budžeta, kas nākamajā gadā ir € 3, € 30 miljoni ir paredzēti īpašām Eiropas universitātēm. Šī ir jauna iniciatīva, kuru atbalstīja [...]

Turpināt Reading

# Izglītība un # apmācība Eiropā: kur mēs stāvam?

# Izglītība un # apmācība Eiropā: kur mēs stāvam?

| Oktobris 17, 2018

Eiropas Komisija ir publicējusi Izglītības un apmācības monitora 2018 izdevumu, kurā analizēti un salīdzināti galvenie izaicinājumi Eiropas izglītības sistēmām. Izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta komisārs Tibor Navracsics iepazīstināja ar šīs ikgadējās pamatiniciatīvas publikāciju Eiropas Komisijas galvenajā mītnē Briselē. Tam sekoja debates par [...]

Turpināt Reading

#EuropeanDayOfLanguages ​​- atzīmēt valodas kā kultūras mantojumu

#EuropeanDayOfLanguages ​​- atzīmēt valodas kā kultūras mantojumu

| Septembris 27, 2018

Septembrī 26 Eiropas valodu diena tika svinēta Eiropā Eiropas Kultūras mantojuma gada ietvaros. Skolas, kultūras institūti, bibliotēkas un asociācijas organizēs dažādus pasākumus, tostarp seminārus, viktorīnas, lekcijas, radio šovus, dzejas lasījumus un stāstus. Eiropas Komisija Briselē organizē konferenci par daudzvalodu izglītību un kultūras izpausmi [...]

Turpināt Reading